15.veljače - ŽK Karlovac u 9 i 30 sati

Seminar o aktualnim temama vezanim uz porez na dohodak, doprinose, obračun plaća, porezne prijave i fiskalizaciju

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Karlovac i Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac organiziraju seminar na teme: izmjene Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i obračunu plaća u 2013. godini, sastavljanje porezne prijave na dohodak za 2012. godinu i primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Predavači će biti  savjetnice – urednice  Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika - dr.sc. Marija Zuber i mr.sc. Kornelija Sirovica.