Impressum

Hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja

  • Adresa Uredništva:
  • 10002 Zagreb, Savska cesta 41/18, p.p. 50
  • Tel. + 385 1 633 2503
  • Fax.+385 1 633 2050
  • E-mail: casopis.osiguranje@crosig.hr

GLAVNA UREDNICA:

UREDNIČKO VIJEĆE:

  • prof. dr. sc. Marijan Ćurković
  • prof. dr. sc. Marijana Ćurak
  • prof. dr. sc. Dragan Primorac
  • mr. sc. Hrvoje Pauković

Kunski račun: HR3524840081104329296 kod Raiffeisen bank d.d.
Devizni račun: HR8523400091110141001 SWIFT PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb; S.W.I.F.T. PBZGHR2X

Svrha doznake: pretplata na časopis Osiguranje
OIB - porezni broj: 45302812775

Tisak:
Intergrafika d.d., Zagreb

Nakladnik:
Croatia zdravstveno osiguranje d.d.

Za nakladnika:
Damir Mihanović