XII / 2012

ovogodišnji prosinac protekao je u znaku jubilarnog, 20. rođendana Hrvatskog ureda za osiguranje, kojeg je proslavio prigodnom svečanosti. Svečanosti su uveličala i dva istaknuta inozemna gosta, Mariusz W. Wichtowski, predsjednik Savjeta ureda i Ulf D. Lemor, počasni predsjednik Savjeta ureda. Prisjetio se Lemor, prijatelj Hrvatske, tih dana ponosa i slave, kada je gorljivo zastupao hrvatske interese u toj međunarodnoj udruzi i zahvaljujući kojem je od 1. prosinca 1992. godine HUO počeo izdavati hrvatsku međunarodnu zelenu kartu osiguranja te time u ratnim godinama omogućio građanima Hrvatske slobodno prometovanje u svim zemljama Sustava.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

Uvodnik

Godina okončana jubilejom udruženja

Poštovani čitatelji,

ovogodišnji prosinac protekao je u znaku jubilarnog, 20. rođendana Hrvatskog ureda za osiguranje, kojeg je proslavio prigodnom svečanosti. Svečanosti su uveličala i dva istaknuta inozemna gosta, Mariusz W. Wichtowski, predsjednik Savjeta ureda i Ulf D. Lemor, počasni predsjednik Savjeta ureda. Prisjetio se Lemor, prijatelj Hrvatske, tih dana ponosa i slave, kada je gorljivo zastupao hrvatske interese u toj međunarodnoj udruzi i zahvaljujući kojem je od 1. prosinca 1992. godine HUO počeo izdavati hrvatsku međunarodnu zelenu kartu osiguranja te time u ratnim godinama omogućio građanima Hrvatske slobodno prometovanje u svim zemljama Sustava.

Budući su pred nama dani blagdanskih svečanosti, dani u kojima sve ono što je loše želimo ostaviti iza sebe i novu godinu započeti u nadi da nam slijede ljepši i bolji dani, neću se značajnije osvrtati na posljednja događanja koja su obilježila osigurateljno tržište. Znamo da tržište bilježi pad i da se nismo uspjeli usuglasiti oko promjena, odnosno novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Vlada je na sjednici 20. prosinca usvojila Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2013. godinu, kao i Nacrt prijedloga plana usklađivanja hrvatskog s EU zakonodavstvom. Što se osiguranja tiče, početkom 2013. godine planira se izgraditi novi zakonodavni okvir na području obveznih osiguranja u prometu te izraditi izmjene i dopune Zakona o osiguranju. Novi ZOOP, koji je industriju osiguranja podijelio na dvije skupine, ide u Sabor na usvajanje čim u Ministarstvo financija stigne ocjena Europske komisije kojoj je zakon poslan na uvid.

Hoće li novi zakon donijeti napredak u zaštiti oštećenih u prometu i boljitak za tržište, preostaje nam da vidimo što nam donosi 2013.

Puno zdravlja, sreće i veselja i nadolazećoj poslovnoj godini,

Nensi Botica Jukić, gl. urednica

Anketa: Poslovna očekivanja 2013.

Na kraju 2012. proveli smo anketu među čelnim ljudima vodećih osiguravajućih društava u kojima smo im postavili sljedeća pitanja:

1. Kako ocjenjujete ovu godinu i što očekujete od sljedeće godine?

2. Je li i kako recesija utjecala na vaše poslovanje?

3. Predviđate li okrupnjavanja i preuzimanja na tržištu?

4. Kakvi su planovi u regiji?

5. M ožete li ocijeniti daljnje mogućnosti razvoja proizvoda?

6. Š to možemo očekivati u 2013.?

U anketi su sudjelovali: Krešimir Starčević, predsjednik Uprave Croatia osiguranja, dr. sc. Damir Zorić, predsjednik Uprave Euroherc osiguranja, Kristian Podrug, predsjednik Uprave CZO, mr.sc. Ivana Bratanić, predsjednica Uprave Sunce osiguranja, Boris Galić, predsjednik Uprave Allianz Zagreb, Goran Jurišić, predsjednik Uprave Jadranskog osiguranja, Tomislav Novačić, predsjednik Uprave Agram životnog osiguranja, Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja i Snježana Bertoncelj, predsjednica Udruženja osiguravatelja i predsjednica Uprave Erste osiguranja.

20. godina Hrvatskog ureda za osiguranje

Jamac državi i oštećenima u prometnoj nesreći

Hrvatski ured za osiguranje prigodnom je svečanosti 17. prosinca, u zagrebačkom hotelu Westin, obilježio 20. obljetnicu osnivanja i rada.

Hrvatski ured za osiguranje osnovan je 17. ožujka 1992. godine. U funkciji Nacionalnog ureda za osiguranje punopravnim članom Savjeta ureda, a time i međunarodnog Sustava zelene karte osiguranja, postaje 1. studenoga iste godine. Zahvaljujući svojoj afirmaciji stekao je status pouzdanog člana koji izvršava međunarodne obveze pa je 17. rujna 1998. primljen u podsustav Multilateralnog sporazuma o jamstvu između ureda zemalja EU, Islanda, Norveške i Švicarske, kojim se ukida kontrola zelene karte na graničnim prijelazima za vozila s registracijskom pločicom RH, koja je priznata kao dokaz osigurateljnog pokrića.

Berislav Matijević, dipl.iur.

Osiguranje nekretnina na „novu“ vrijednost

U osiguranju imovine osigurnina nerijetko ne predstavlja ekvivalent visini pretrpljene štete, već predstavlja naknadu za pretrpljenu štetu. Osiguraniku za uspostavu prijašnjeg stanja, u pravilu nedostaje „iznos procijenjene amortizacije“. Da bi se „premostio“ navedeni jaz, rješenje je pronađeno u osiguranju na „novu“ vrijednost.

Osiguranje na „novu“ vrijednost je način osiguranja kod kojeg se svota osiguranja određuje prema iznosu potrebnom za obnovu, bez odbitaka vrijednosti na ime istrošenosti zbog starosti ili upotrebe stvari.

mr.sc. Martina Maté

Osiguranje depozita u Europskoj uniji – koliko smo blizu?

Sustavi osiguranja depozita jedan su od ključnih elemenata sigurnosne mreže financijskog sustava zemalja. Njihovi osnovni ciljevi su zaštita sredstava malih štediša, sprječavanje panike i navala na banke u trenutku nestabilnosti tržišta te stvaranje jednakih konkurentskih uvjeta i jačanje tržišne pozicije malih banaka

Upravo se u vrijeme nedavne globalne financijske krize još jednom pokazalo koliko je važno poticati uvjerenje malih štediša da je njihova životna ušteđevina u bankama zaštićena u slučaju propasti same financijske institucije u koju su položili sredstva.

NOVI PROPISI

Zakon o fiskalizaciji prometa gotovinom

Problem svih suvremenih zemalja očituje se u stalnoj borbi i naporima da se raznim mjerama digne razina svijesti o potrebi plaćanja poreza. Sigurnom i stalnom naplatom poreza omogućava se ravnomjerno punjenje proračuna, koji tada kroz financiranje javnih troškova omogućuje normalno funkcioniranje cijelog državnog aparata.

U Narodnim novinama broj 133. od 3. prosinca 2012., objavljen je Zakon o fiskalizaciji prometa gotovinom, koji stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Smisao provedbe fiskalizacije je da se uvede nadzor nad prometom u gotovini. Najvažnija karika fiskalizacije su građani koji plaćaju gotovinom kupnju dobara te nabavku usluga.

Zaklada “Zlatko Crnić”

Najboljima dodijeljene stipendije

U prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu, proglašeni su rezultati dvadesetog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade Zlatko Crnić, čime je ujedno obilježena dvadeseta godišnjica smrti predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i prvog predsjednika Republičke izborne komisije u neovisnoj Hrvatskoj, koji je smrtno stradao u prometnoj nesreći 29. rujna 1992. godine.