X - XI/2014

UVODNIK
Niz dlaku osiguranicima

Nensi Botica Jukić

Najmanje 340 sudionika okupit će ove godine znanstveno-stručna konferencija Dani hrvatskog osiguranja, koju zajednički organiziraju Hrvatski ured za osiguranje i Udruženje osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Iako se u početku činilo da će se kadrovske promjene u HGK dovesti u pitanje najvažnije godišnje okupljanja osigurateljne struke, osiguratelji će biti na dobitku - dobivaju dvije konferencije u jednoj. Velik je posao odrađen u organizaciji, očekuje se tu i više ministara i uprava no što je to bilo dosad, a i problema je sve više. Najveći među njima je gubitak premije, uglavnom kao posljedica žestoke tržišne utakmice u osiguranju autoodgovornosti, zbog koje do kraja ove godine očekujemo minus od oko 600 milijuna premijskog prihoda u AO. Mora se priznati, proteklih nekoliko mjeseci demonstrirali su osiguratelji određenu vrstu „zajedništva“ u izmjeni cjenika i tarifa, nadmetanju u brojnim popustima i pogodnostima kojima su išli niz dlaku osiguranicima u bespoštednoj borbi za premiju, pa sad žalimo za izgubljenim prihodima i strahujemo od mogućeg narušavanja stabilnosti sustava osiguranja uslijed liberalizacije. Postoji li opasnost da ćemo dovesti u pitanje ispunjavanje svojih obveza? Imamo li dovoljno kapitala za pokriće obveza?
Nadajmo se da će neke odgovore na ova i druga pitanja dati i ova stručna konferencija te da će pobijediti razum kada se početkom sljedeće godine budu obnavljali ugovori o osiguranju od AO.

Srdačan pozdrav!

Optimalna organizacijska struktura u osiguravajućem društvu čimbenik rasta i razvoja

mr. sc. Sanjin Nekić

Modeliranje najbolje organizacijske strukture je složen zadatak za osiguravajuće društvo te mu se s obzirom na krucijalnu važnost treba pružiti velika pažnja i razumijevanje. Cilj svakog poduzeća je modelirati optimalnu organizacijsku strukturu, odnosno onu koja odgovara svim zahtjevima tržišta, vanjskoj okolini i karakteristikama zaposlenika. Oblikovanje  organizacijske struktura smatra se jednim od najtežih  zadataka vrhovnog menadžmenta pred kojima stoji izazov modeliranja takve organizacijske strukture koja će omogućiti provedbu postavljene poslovne strategije, a da bi to postigli oni moraju poznavati elemente od kojih je sastavljena organizacijska struktura te veze i načine na koji su oni međusobno povezani.
Zbog nedostataka i neefikasnosti tradicionalne organizacijske strukture te zbog promjena koje poduzeća doživljavaju u svim dijelovima i na svim razinama (posebice u upravljanju i rukovođenju), osiguravajuća društva shvaćaju sve veću važnost i prednosti procesne orijentacije. Osiguravajuća društva u fokus stavljaju poslovne procese i zaposlenike 

Osiguravajuća društva moraju težiti novom modelu temeljenom na procesnoj orijentaciji koji će doprinijeti poboljšanju profitabilnosti poduzeća, poboljšavajući međuodjelnu suradnju te održavanju konkurentnosti.

Porez na dodanu vrijednost u popravljanju imovinske štete

Damir Leder, dipl. iur

U članku se razmatra pitanje isplate poreza na dodanu vrijednost u slučajevima popravljanja imovinske štete s naglaskom na slučaj kada imovinska šteta nije reparirana već se štetnik oslobađa svoje obveze popravljanja štete isplatom odgovarajuće svote novca. Naš pravni sustav poznaje dva oblika popravljanja imovinske štete: uspostava prijašnjeg stanja i naknada u novcu.  

Analizom navedene problematike, kao i prikazom sudske prakse, autor navodi razloge koji govore u prilog tezama i pruža mogućnost da se navedena problematika sagleda s nekoliko bitnih aspekata u naknadi ištete.

Registar za poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju

mr. sc. Zorislav Kaleb

Upravno vijeće Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga je dana 19. srpnja 2013. godine donijelo Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju, koji je  stupio na dana 26. srpnja 2013. Pravilnik se odnosi na podatke koji se upisuju u registre društava i obrta za zastupanje u osiguranju, te društava i fizičkih osoba iz država članica koja imaju pravo neposredno obavljati poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju na području Republike Hrvatske
Zakon o osiguranju predviđa novčane kazne za prekršaj društva za zastupanje u osiguranju, prekršaj obrtnik za zastupanje u osiguranju i odgovornu osobu društva za zastupanje u osiguranju koje ne izvještava nadzorno tijelo, u rokovima i na način određen propisom donesenim na temelju Pravilnika.

NOVI PROIZVODI I USLUGE
Croatia osiguranje: Profesionalna odgovornost poreznih savjetnika

Predmet osiguranja je zakonska odgovornost poreznog savjetnika za štetu koju prouzroči oštećeniku obavljanjem djelatnosti poreznog savjetništva.  U slučaju kad se djelatnost poreznog savjetovanja obavlja preko javnoga trgovačkog društva, ugovor o osiguranju od odgovornosti sklapa javno trgovačko društvo za svakoga poreznog savjetnika ponaosob. Najniža visina osigurane svote na koju mora biti ugovoreno osiguranje od odgovornosti za svakog je poreznog savjetnika propisana u iznosu od 200 tisuća kuna.

Allianz Best Doctors i Allianz NutriFit
Allianz osiguranje predstavilo je dva nova proizvoda u segmentu zdravstvenog i životnog osiguranja kojima na hrvatsko tržište još jednom uvodi novosti, potvrđujući time reputaciju inovatora. Allianz Best Doctors omogućuje liječenje težih oboljenja u renomiranim svjetskim klinikama u inozemstvu kod vrhunskih  liječnika. Dopunsko osiguranje života od nezgode Allianz NutriFit uključuje i osobnu nutrigenetsku analizu koja na temelju jedinstvenog DNK zapisa donosi personalizirane preporuke za unaprjeđenje zdravlja.

Galerija