X / 2012

Prije 20 godina, točnije 9. listopada 1992., dozvolu za rad dobilo je Croatia osiguranje Ljubuški. Ovaj je osiguratelj svojom dugom poviješću obilježio osigurateljno i gospodarsko tržište i na prostoru BiH te preživio sve povijesne turbulencije. Društvo koje se uvijek ponosilo isplatom šteta osiguranicima, svojem je poslovnom kredu uvijek davalo konkretan značaj. Godine 1903. isplaćene su 42 štete u jednom danu, što i danas djelatnicima tvrtke služi na ponos i čast. U tih 20 godina prevalila je Croatia, rekli bi vozačkim žargonom, puno kilometara, čega su se prisjetili na proslavi svoje obljetnice u Ljubuškom.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

Uvodnik

Dani osiguranja o ZOOP-u

Poštovani čitatelji,

Prije 20 godina, točnije 9. listopada 1992., dozvolu za rad dobilo je Croatia osiguranje Ljubuški. Ovaj je osiguratelj svojom dugom poviješću obilježio osigurateljno i gospodarsko tržište i na prostoru BiH te preživio sve povijesne turbulencije. Društvo koje se uvijek ponosilo isplatom šteta osiguranicima, svojem je poslovnom kredu uvijek davalo konkretan značaj. Godine 1903. isplaćene su 42 štete u jednom danu, što i danas djelatnicima tvrtke služi na ponos i čast. U tih 20 godina prevalila je Croatia, rekli bi vozačkim žargonom, puno kilometara, čega su se prisjetili na proslavi svoje obljetnice u Ljubuškom.

Jubilarni pak, 10. Dani hrvatskog osiguranja ove će se godine održati od 4. do 6. studenoga u Rovinju, u organizaciji Udruženja osiguravatelja HGK, a pod pokroviteljstvom Ministarstva financija Republike Hrvatske. O najvažnijim temama ove godine govorit će ugledni domaći i strani stručnjaci. Bit će svakako, govora i o novostima vezano za nacrt novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji je izazvao ovih dana pravu buru u javnosti pa će svakako, biti posebno zanimljivo čuti što o svemu tome misle čelnici osiguravajućih društava te ministar financija Slavko Linić koji je potvrdio svoj dolazak.

Očekujemo, također, odgovore i na najvažnija pitanja i smjernice budućeg razvoja zdravstvenog sustava te uloge osiguravatelja u njemu, koje bi među ostalim, trebao ponuditi ministar zdravlja Rajko Ostojić.

Do sljedećeg broja srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić, gl. urednica

Okrugli stol: Strategija i praktični aspekti poslovanja u europskoj uniji

Naše je tržište otvoreno i spremno

U sklopu projekta EUforija, održana je konferencija pod nazivom Usluge, konkurencija i unutrašnje tržište te okrugli stol Strategije i praktični aspekti poslovanja u Europskoj uniji, na kojem su o najvažnijim temama iz osiguranja govoriliŽeljko Jukić, direktor Sektora za životna osiguranja u Croatia osiguranju iHrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju u srpnju 2013. godine otvara se veliko tržište od 500 milijuna ljudi. Za sektor osiguranja to znači preko 4 tisuće aktivnih osiguravatelja u Europi i dolazak velikog broja podružnica osiguravajućih društava za koje je hrvatsko je tržište osiguranja već otvoreno i spremno te ne očekuje velike potrese, rečeno je na okruglom stolu, na kojem se raspravljalo o mnogim temama vezanim za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.

Intervju: Mladen Markotić, predsjednik Uprave Croatia osiguranja d.d. Ljubuški

Potencijal za rast tržišta ima, problem je neujednačena regulativa

Croatia osiguranje d.d. Ljubuški, članica Grupe Croatia osiguranja, proslavila je ovih dana važan jubilej: 20 godina uspješnog rada. Uz podršku i iskustvo matične kuće, Croatia osiguranja Zagreb, nametnula se kao važan poslovni subjekt na prostoru BiH.

· U čemu se ogleda ključ uspjeha Croatia osiguranja, koje je u proteklom periodu kod osiguranika steklo imidž fer osiguravatelja po pitanju naknade i pravovremene isplate štete?

Croatia osiguranje je s radom u Bosni i Hercegovini počelo davne 1898. godine. u Travniku je, godine 1903., za izgorjelu imovinu u katastrofalnom požaru, Croatia osiguranje u jednom danu isplatilo 42 štete. Povijest kaže da isplata šteta nije oslabila Croatiju, nego naprotiv njena snaga i uspon bili su svakim danom veći. Iako su brojka od 42 štete i iznosi odšteta već odavno premašeni, sa sigurnošću mogu kazati da i danas imamo istu poslovnu politiku i da nam je i danas naša primarna zadaća pravovremeno isplatiti štetu. Time je stečeno povjerenje osiguranika što je odrednica i u posljednjih 20 godina od kada u BiH poslujemo kao samostalno gospodarsko društvo. Ključ uspjeha ogleda se u tradiciji, cjelokupnoj ponudi, značajnom broju lojalnih osiguranika, pravodobnom izmirenju obveza te stručnim i profesionalnim zaposlenicima. Naš je zadatak unaprijediti usluge, pratiti tehnologiju i biti u tijeku sa dostignućima u struci. Taj zadatak realiziramo tako što osiguranika i njegove potrebe stavljamo na prvo mjesto. To je strategija za budućnost i to je garancija budućih uspjeha.

(Ostatak intervjua pročitajte u najnovijem broju časopisa Osiguranje)

mr. sc. Zorislav Kaleb

Kazneno djelo zlouporabe osiguranja prema novom kaznenom zakonu

Kazneno djelo “Zlouporabe osiguranja“ iz članka 225. Kaznenog zakona spada u poseban oblik kaznenog djela, te je sadašnja odredba na snazi do 31. prosinca 2012. Sadašnje kazneno djelo ima dva oblika: uništenje, oštećenje ili skrivanje osigurane stvari te samoozljeđivanje u cilju naplate osiguranja. Novi kazneni zakon u čl. 238. KZ koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. pojednostavljuje kazneno djelo te u prvom obliku predviđa sankcioniranje uništenje, oštećenje ili sakrivanje stvari koja je osigurana protiv uništenja, oštećenja, gubitka ili krađe u cilju naplate osiguranja sebi ili drugom. U drugom obliku djela predviđa kažnjavanje onoga tko sebi ili drugome pribavi pravo iz osiguranja, socijalnog osiguranja ili socijalne skrbi hini bolest, tjelesno ozlijedi sebe ili drugoga ili sebi ili drugome naruši zdravlje

Damir Bolta

Uloga životnih osiguranja u sustavu sprječavanja pranja novca i prepoznavanja sumnjivih transakcija

Hrvatski sektor životnih osiguranja obveznik je primjene mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.Kako osiguranja mogu naći svoju realnu ulogu, ispunjavajući svoj dio obveza iz pravne stečevine EU, a ne narušavajući svoje aktivnosti unutar "core businessa"? Analiza sustava sprječavanja pranja novca u cjelini, s osvrtom na ulogu i doprinos osiguravajućeg sektora, važan je dio budućeg planiranja unaprjeđenja sustava i primjerene prilagodbe obveza.

Dossier: Prijedlog zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Rješenje nije na vidiku

Ministarstvo financija svim je osiguravateljima poslalo Prijedlog novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (ZOOP) kojeg je Ministarstvo izradilo i uputilo na mišljenje relevantnim institucijama i tijelima. Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje, ministru financija Slavku Liniću uputio odluku i zaključke o spornom nacrtu prijedloga Zakona, ocijenivši ga „kao potpuno neprihvatljiv i sporan iz niza razloga“.

Naime, Upravni odbor HUO-a zaključio je da se radi o tekstu koji je neusklađen s pozitivnim pravnim uređenjem RH, s europskom pravnom stečevinom te s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

„Mislimo da je sve odredbe u Nacrtu Prijedloga ZOOP-a, koje u suprotnosti s tamo navedenim odgovarajućim odredbama, potrebno uskladiti, a one koje su izostavljene, potrebno nadopuniti“ – ističu predstavnici Koncerna Agram i HOK-a, zatvarajući krug rasprave o Zakonu koji je trebao uvesti red na tržištu bez jasnih i transparentnih kriterija, a zapravo je produbio jaz i nepomirljivost struke koja je pokazala svoje pravo lice u tako često spominjanoj nejedinstvenosti, na koju su se nerijetko pozivali čelnici osigurateljnih društava u kontekstu odnosa s državnim, odnosno, javnim institucijama koje „struci nisu dale predlagati zakone i propise“.

Svrha donošenja ovoga Zakona prvenstveno je uvođenje reda na dosad nesređenom i kaotičnom tržištu pri čemu su najveće žrtve takvoga stanja bile upravo oštećene osobe, čiji su se slučajevi rješavali arbitrarno, bez jasnih i transparentnih kriterija, često uz enormne razlike u dosuđenim odštetama za gotovo identične slučajeve – priopćilo je Ministarstvo financija.

Priredio: Berislav Matijević, dipl. iur.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Istraživanje provedeno na svim trgovačkim sudovima u Hrvatskoj potvrđuje kako trgovačka društva iznimno rijetko opstaju nakon stečaja. U europskim državama događa se zaokret k modelu restrukturiranja i opstanka stečajnog dužnika

Stanje nelikvidnosti u zemlji, ali i utjecaj globalne krize, nametnulo je potrebu uspostave učinkovitog pravnog okvira za rješavanje financijskih poteškoća dužnika radi njihovog ponovnog osposobljavanja.

U NN broj 108. od 1. listopada 2012., objavljen je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Zakonom se znatno mijenjaju postojeća i uvode nova rješenja, s ciljem da se vjerovnicima osiguraju uvjeti za namirenje njihovih tražbina te osiguraju uvjeti za restrukturiranje dužnika i pružanje nove prilika za nastavak poslovanja