VII - VIII / 2012

U tijeku je velika rasprava oko nacrta prijedloga novoga Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Sam tekst nacrta koji je podijelio osigurateljne čelnike zainteresirana javnost još nije vidjela, ali se podijelila oko činjenice da nacrt novoga zakona predviđa potpuno novi sustav naknade štete oštećenima u prometnim nesrećama. Izgleda najveći problem su medicinske tablice za procjenu posljedica povreda i tablice odšteta koja sadrži bodovanje pojedinih ozljeda i novčanu vrijednost naknada. Predlagatelj nacrta novoga Zakona koji se razmatra u Ministarstvu financija poziva se na slična rješenja u nekim europskim zemljama. Da bi čitatelji stekli barem neki uvid u sustave bodovanja ili tzv. baremizacije (koliko vas se prvi susreće s tim pojmom?) u tim zemljama, u prilogu donosimo pregled takovih sustava u pojedinim zemljama, a nadajmo se da ćemo o mogućim prednostima ili posljedicama baremizacije, ukoliko bi se uvela u hrvatski pravni sustav, nešto više doznati na nadolazećim Danima hrvatskog osiguranja u Rovinju.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

UVODNIK

Zakon podijelio struku

U tijeku je velika rasprava oko nacrta prijedloga novoga Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Sam tekst nacrta koji je podijelio osigurateljne čelnike zainteresirana javnost još nije vidjela, ali se podijelila oko činjenice da nacrt novoga zakona predviđa potpuno novi sustav naknade štete oštećenima u prometnim nesrećama. Izgleda najveći problem su medicinske tablice za procjenu posljedica povreda i tablice odšteta koja sadrži bodovanje pojedinih ozljeda i novčanu vrijednost naknada. Predlagatelj nacrta novoga Zakona koji se razmatra u Ministarstvu financija poziva se na slična rješenja u nekim europskim zemljama. Da bi čitatelji stekli barem neki uvid u sustave bodovanja ili tzv. baremizacije (koliko vas se prvi susreće s tim pojmom?) u tim zemljama, u prilogu donosimo pregled takovih sustava u pojedinim zemljama, a nadajmo se da ćemo o mogućim prednostima ili posljedicama baremizacije, ukoliko bi se uvela u hrvatski pravni sustav, nešto više doznati na nadolazećim Danima hrvatskog osiguranja u Rovinju.

Osiguravatelji se pripremaju za još jednu „spornu“ izmjenu regulative. Naime, slijedom novih europskih pravila poslovanja do 30. lipnja 2013. Hrvatska mora završiti s prodajom osigurateljnih proizvoda koji koriste spol kao faktor rizika, što znači da ih očekuju dodatni troškovi implementacije nove uniseks tarife koje se u zemlje Europske unije uvode do 21. prosinca ove godine. Naravno, osiguratelji nisu s odobravanjem dočekali najavu novog sustava koji se poziva na ukidanje diskriminacije po spolu. Uvođenje novih tarifa  ukidaju se homogene grupe rizika, na kojima inače počiva koncept osiguranja. Naime, osnovna je pretpostavka osiguranja u utvrđivanju premije da se ono što je rizičnije više plaća. Podsjetimo, prijevoznici su svojedobno vršili pritisak na osiguratelje za ukidanje zona, odnosno, za stvaranje jedinstvene zone. 

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić, gl. urednica

prof. dr. sc. Marijan Ćurković

Baremizacija naknade štete

iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

U tijeku je rasprava oko nacrta prijedloga novoga Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Iako sam tekst nacrta zainteresirana javnost još nije vidjela, podijelila se oko činjenice da nacrt novoga zakona predviđa potpuno novi sustav naknade štete oštećenima u prometnim nesrećama, što nacrt Zakona doista i čini. Posebno, protivnici takvog rješenja napadaju uvođenje bitne novine: medicinske tablice za procjenu posljedica povreda i tablice odšteta koja sadrži bodovanje pojedinih ozljeda i novčane iskaze vrijednosti naknade. Predlagatelj nacrta novoga Zakona o obveznim osiguranjima u prometu čestose poziva na slična rješenja u nekim europskim zemljama, kao što su to Španjolska, Portugal, Italija, Belgija, Francuska..., gdje takvi sustavi funkcioniraju. Da bi zainteresirani čitatelj mogao steći uvid u sustave bodovanja (baremizacije) u tim zemljama, daje se pregled sustava koji (ne)funkcioniraju u tim zemljama, što omogućava lakše sagledavanje mogućih posljedica baremizacije, ako bi se uvela u hrvatski pravni sustav .

Ivan Vrljić

RAZVIJENOST I EFIKASNOST EUROPSKE I  HRVATSKE OSIGURATELJNE  INDUSTRIJE

U ovom članku prikazani su najvažniji pokazatelji temeljem kojih se mogu uočiti značajne razlike u razvijenost industrije osiguranja u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj. Budući Republika Hrvatska polovicom slijedeće godine postaje punopravna članica Europske Unije  i prihvaća principe jedinstvenog europskog tržišta, osobitu pozornost treba posvetiti navedenim razlikama u razvijenosti i efikasnosti, jer jedinstveno tržište donosi jedinstvena pravila, povećana strana ulaganja, ali i značajno veću konkurenciju na tržištu. Kako bi hrvatska društva za osiguranje spremno dočekala pojačanu konkurenciju, uz nužan oporavak i rast ekonomije moraju poraditi na efikasnosti, podići nivo solventnosti, jačati transparentnost, odgovornost i tržišnu prilagođenost, razvijati nove proizvode, educirati javnost, dobiti potporu državne vlasti te jačati povjerenje potrošača.

doc. dr Vladimir Njegomir

„Crni labudovi“ u osiguranju

»Crni labudovi«, kao iznenadni i nepredvidivi događaji, mogu imati utjecaja na osiguranje, ali je povijesno iskustvo potvrdilo da taj utjecaj nije razarajući, odnosno da osim cikličnih kretanja ne producira dugoročnije poremećaje u sektoru. Također, sektor osiguranja sam po sebi, zbog specifičnosti poslovanja osiguravatelja, ne utječe na kreiranje događaja »crnih labudova«. Navedeno nikako ne znači da »crni labudovi« ne postoje u osiguranju. Njihov nastanak je moguć, a na upravljačima rizikom i modelima za upravljanje rizikom je da tu mogućnost uvažavaju, da menadžeri rizikom budu spremni na nezamislivo, odnosno na događaje koji nisu obuhvaćeni povijesnim podacima.

Drago Klobučar

Profesionalna odgovornost liječnika i osiguranje

Odgovornosti liječnika i bolnica ugovorna je odgovornost, što znači da se učinjeni zahvati, operacije i ostale medicinske usluge smatraju kao obveza davanja i izvršenja. Neizvršenje dogovorenih radnji na pacijentu u okvirima uobičajene medicinske prakse i dostupnih tehničkih rješenja povlači za sobom i ugovornu odgovornost zbog neispunjenja dogovorenih radnji. Trenutak kada društvo više pažnje posvećuje naknadi štete, a manje krivnji uzročnika štete kojeg ne treba kazniti ukoliko nema elemenata kaznene odgovornosti bila je odlučujuća za razvoj osiguranje od odgovornosti.Više od 50% ukupne premije osiguranja danas otpada na razna osiguranja od odgovornosti.

prof. dr.sc. Zdravko Petrović i mr. Nikola Dožić

Dioničko društvo za osiguranje u pravu Crne Gore

U radu se analiziraju dionička društva za osiguranje u pravu Crne Gore, u smislu pravnog položaja dioničkog društva za osiguranje, načina osnivanja dioničkih društva, organa, imovine i poslovanja društava za osiguranje, statusnih promjena, prijenosa portfelja i prestanka društva za osiguranje. Ova materija regulirana je Zakonom o privrednim društvima, odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje

DOSSIER

Srušen paušalni namet autoosiguranju

Odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju temeljem kojih su osiguravatelji HZZO-u godinama plaćali namet kojeg su javno nazivali haračem od autoosiguranja, konačno je došao kraj. Ustavni sud je nakon više od tri godine donio odluku u korist osiguravatelja ukinuvši 7-postotni namet kojim se osiguravateljima uzimao postotak premije od obveznog autoosiguranja kojeg ubuduće više neće morati plaćati.

Naime, od 2006. HZZO-u su osiguravatelji godišnje plaćali između 43 i 67 milijuna kuna, da bi se 2009. godine ta naknada popela na čak 260 – 270 milijuna, a da su plaćali pravu štetu, uplata ne bi prelazila 200 milijuna.

Direktor HUO Hrvoje Pauković drži da je ovo  značajan uspjeh na koji je osigurateljna zajednica dugo čekala, te  u komentaru presude ističe da je odluka otvorila prostor za dijalog s državnim tijelima glede pravičnog uređenja materije odnosno naknade štete HZZO-u koju im pričine osiguranici društava za osiguranje.

PRESUDA EUROPSKOG SUDA PRAVDE UVOD U UNISEKS POLICE

Ravnopravnost ženama u 2013. donosi do 66% skuplju policu

Presudom Europskog suda pravde od 1. ožujka 2011. godine ukinut je članak 5. st. 2. Direktive o ravnopravnosti spolova (Gender Directive 2004/113/EC) koji je dopuštao državama članicama da, iznimno od općeg pravila, koriste spol kao faktor rizika prilikom određivanje visine premije.

Ako je spol do sada bio jedan od glavnih faktora u procjeni rizika za određene vrste osiguranja, krajem godine u Europskoj uniji to više neće biti tako. Uvode se tzv. uniseks osiguranja u kojima se osiguravateljima ukida mogućnost primjene spola kao aktuarskog faktora, čemu će se od srpnja iduće godine, prilikom ulaska u EU, morati prilagoditi i hrvatski osiguravatelji. Povodom predmetne presude Hrvatski ured za osiguranje i Hrvatsko aktuarsko društvo zajednički su organizirali seminar kojem su se odazvali brojni aktuari hrvatskih društava za osiguranje kao i predstavnici Hanfe i ostalih državnih institucija koji prate rad tržišta osiguranja.