VI - VII / 2013

Sam ulazak u Europsku uniju 1. srpnja simbolično označava neki novi početak za Hrvatsku pa tako i za osiguravatelje. Za mnoge je noć ulaska u Uniju predstavljala uzbudljivo iščekivanje neke nove Hrvatske, a novina hrvatskim osiguravateljima u sljedećim mjesecima sigurno neće manjkati. Među posljednjima je svakako sudjelovanje Croatia osiguranja u dokapitalizaciji slovenske Pozavarovalnice Sava u trenucima kada, zapravo, čekamo dan raspisivanja natječaja za privatizaciju. 

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

UVODNIK

Vrijeme promjena

Sam ulazak u Europsku uniju 1. srpnja simbolično označava neki novi početak za Hrvatsku pa tako i za osiguravatelje. Za mnoge je noć ulaska u Uniju predstavljala uzbudljivo iščekivanje neke nove Hrvatske, a novina hrvatskim osiguravateljima u sljedećim mjesecima sigurno neće manjkati. Među posljednjima je svakako sudjelovanje Croatia osiguranja u dokapitalizaciji slovenske Pozavarovalnice Sava u trenucima kada, zapravo, čekamo dan raspisivanja natječaja za privatizaciju. 

Jedna od najvažnijih promjena na tržištu osiguranja koju donosi ulazak Hrvatske u Europsku uniju je uvođenje uniseks polica. Na hrvatskom je tržištu spol je prevladavajući faktor u određivanju premije životnog, mirovinskog osiguranja, osiguranja od bolesti i nekih tipova osiguranja od nezgode dok – za razliku od njemačke ili britanske prakse – ne utječe na premiju obveznog automobilskog osiguranja.

Najizravniji učinak uvođenja jedinstvenog premijskog sustava s obzirom na spol bit će preraspodjela premije s rizičnije na manje rizične skupine osiguranika. Empirijski je dokazano da su uniseks premije znatno više od ponderiranog prosjeka rodno diferenciranih premija, navodi se u studiji koju je provela tvrtka Oxera po narudžbi njemačke udruge osiguravatelja.

Studija provedena na temelju raspoloživih podataka za zemlje koje primjenjuju jedinstveni premijski sustav pokazuje da će mirovina muškarca starog 65 godina biti manja pet ili više posto od dosadašnjeg prosjeka te da će premija životnog osiguranja za ženu staru 40 godina porasti najmanje za 30 posto. Dakle, nama ženama se tu ne piše dobro, osim što nas tješi činjenica da živimo dulje od muškaraca. Ipak, u kontekstu mirovina to znači da su žene rizičnija skupina, odnosno da će uvođenjem jedinstvenog premijskog sustava muškarci primati manju mirovinsku rentu. U sustavu u kojem se u obzir uzimao spol, muškarcima i ženama je tijekom umirovljeničkih godina bio ukupno isplaćen podjednak iznos – žene su dobivale nešto manje mjesečne iznose, ali ukupan je iznos s vremenom ujednačen jer su živjele dulje.

Kod životnog je osiguranja situacija obrnuta. Muškarci su rizičnija skupina jer je njihova smrtnost u prosjeku veća bez obzira na dob. Uvođenjem uniseks police njihove će premije pasti. Podaci za pojedine zemlje variraju od 60 do 80 posto, ali u prosjeku je kod životnih osiguranja vrijednost muških polica otprilike dva puta veća od  ženskih.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić

INTERVJU

Spremni smo za sve izazove koji nas očekuju

Novo Upravno vijeće HANFA-e u potpunosti je promijenilo organizacijsku strukturu agencije. Cijeli segment pojedine industrije - licenciranje, sudjelovanje u izmjeni zakonskih propisa, podzakonski propisi, nadzor i analiza rizika pod nadležnošću je i odgovornošću jednog sektora. Time je postignuto brže i efikasnije rješavanje predmeta i veća specijalizacija zaduženih djelatnika, ističe u intervjuu Gordana Letica, članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Govoreći o promjenama koje nas očekuju ulaskom u EU, Letica ističe da se ukida  obveza ulaganja najmanje 50% iznosa matematičke pričuve u obveznice RH, kao i izjednačavanje tretmana ulaganja svih tehničkih pričuva u pojedine vrste imovine u RH i drugim državama članicama, čime se omogućava veća diverzifikacija ulaganja.

U narednom periodu izuzetno će postati važna uloga i sudjelovanje stručnjaka iz ministarstava i HANFA-e u institucijama EU na svim razinama, a vezano uz izmjenu, donošenje, implementaciju i analizu utjecaja regulative i standarda u svim segmentima poslovanja.

Ljiljana Zekan, dipl. iur.

Primjena uniseks tablica na ugovore o osiguranju u pravnom sustavu RH

Presudom Europskog suda pravde Test –Achats od 1. ožujka 2011., ukinuta je odredba Direktive koja je dopuštala korištenje spola kao faktora rizika prilikom određivanja premija osiguranja. Nacionalnim zakonodavstvima ostavljen je rok za prilagodbu do 21. prosinca 2012. Obveza Hrvatske počinje od dana pristupanja EU, odnosno od 1. srpnja 2013.

Pri definiranju novih ugovora u osiguranju treba se rukovoditi načelom Europske komisije, koje naglašava da se ograničavanjem primjene samo na nove ugovore izbjegavaju iznenadne i značajne promjene tržišta osiguranja. Zabrana diskriminacije po spolu, kao opće usvojeno načelo Europske unije i ustavna vrednota Republike Hrvatske mora se primjenjivati na sve ugovore sklopljene nakon 1. srpnja 2013., a istodobno se mora omogućiti nastavak ranije sklopljenih ugovora u skladu s propisima koji su važili u vrijeme sklapanja ugovora

Objavljena svjetska karta političkih rizika

Od financijske i monetarne krize preko dubioznih pomaka odnosa snaga pa sve do vojnih čarki i ratova seže široki spektar političkih rizika. Oni često dovode do gospodarske nestabilnosti i do podjele društava. U svijetu globalno nastupajućih napetosti poljuljala se snaga otpora različitih regija i država.

U svjetskoj karti političkih rizika 2013. koju je objavio Aon analizirane su 163 zemlje i teritorija. Dobiveni podaci odražavaju sadašnje razvoje opasnosti. Politički utjecaji i sila, podložnosti bankovnog sektora, kontroverzne zakonske odredbe i neizvršena plaćanja spadaju u najveće potencijalne rizike. Rezultate AON-ovog istraživanja komentirala je direktorica najveće brokerske kuće u Hrvatskoj Anđela Šutija.

IZ HUO

Ulaskom Hrvatske u EU olakšava se postupak ostvarivanja prava na naknadu štete za prometne nesreće u inozemstvu

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju građanima Republike Hrvatske koji su oštećeni u prometnim nesrećama u inozemstvu od vozila koja su osigurana i registrirana u nekoj od država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) olakšava se postupak ostvarivanja prava na naknadu štete, budući da će imati i mogućnost podnošenja odštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku za rješavanje šteta inozemnog osiguratelja štetnika u Republici Hrvatskoj.

O funkcioniranju sustava 4. direktive hrvatskim osiguravateljima na radionici u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje hrvatskim osiguravateljima govorila je Tjaša Korbar, voditelj Biroa Zelene karte pri Slovenskom zavarovalnom združenju i podpredsjednica Ureda zelene karte u Bruxelles

RE/OSIGURANJE

Robert Stude, dipl. iur.: Najveća dobit unatoč recesiji

Unatoč krizi i recesiji, na tržištu osiguranja i reosiguranja, kako domaćem tako i globalnom, rezultati sa stajališta kapitala i dobiti su dobri, pa čak i rekordni. Globalno tržište reosiguranja je u 2012. godini imalo rekordan uloženi kapital u iznosu od 480 milijardi dolara. U odnosu na 2011. godinu to je porast od 7%  ili oko 27 milijardi više.

Proizvodi u reosiguranju u rasponu su od tradicionalnih reosiguranja do produženih servisa i konzultantskih poslova te do složenih individualnih solucija u preuzimanju i razumijevanju rizika te optimalizacije kapitala klijenata. Za reosiguratelje su u 2012. godini obje strane bilanci bile pozitivne. Nije bilo negative jer su izostale velike štete, a kapitala je bilo dovoljno. Ono što je nedostajalo su prihodi od ulaganja sredstava, što je direktna posljedica financijske krize.

LIZING

Utjecaj ulaska u EU na leasing u regiji

U Zagrebu je, u okviru Leasing akademije 2013.,održan Okrugli stol pod nazivom Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i utjecaj ulaska na leasing industriju u regiji, kojega je organizirala SAPIENTIA Nova.

Okrugli stol organiziran je iz potrebe za raspravom na široj strukovnoj i međunarodnoj razini o utjecaju ulaska Republike Hrvatske na leasing društva koja posluju u zemlji i u regiji. U cilju kvalitetne rasprave i razrade tema organizator je okupio tim od 5 izlagača. U uvodnom dijelu predstavile su svoj rad i novosti vezane za zakonodavnu i regulativnu praksu nadzorne institucije, Davor Vidak-Buljan, glavni savjetnik u Direkciji za nadzor i analizu rizika Agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske i  Alma Kozarić, direktorica Sektora za nadzor poslovanja lizing društava Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

O perspektivama leasing industrije i očekivanjima od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i utjecaju na regiju govorili su i  Vladimir Pajović iz S Leasinga d.o.o. Beograd, predsjednik Asocijacije lizing kompanija Srbije, zatim Maja Lape-Trajkova, direktorica NJL Leasinga i predsjednica Udruženja leasing društava u Makedoniji i Darko Urukalović, član Uprave Erste&Steiermarische S-Leasinga i predsjednik Udruženja leasing društava pri HGK, Sektoru za bankarstvo i druge financijske institucije.

Arlena Štulić

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva u procesu pristupanja EU

U procesu pristupanja Republika Hrvatska je mijenjala svoje zakonodavstvo kako bi isto uskladila sa zakonodavstvom Europske unije kako u cijelom sustavu funkcioniranja gospodarstva tako i u području koje se odnosi na financijski sustav i financijske usluge. Izmjene zakonodavstva dovele su i do značajnih promjena na području financijskih usluga.

Cilj Europske unije i svih propisa koje ista podrazumijeva je stvaranje jednog, jedinstvenog unutarnjeg tržišta država članica koje ukidanjem razlika koje se odnose na specifičnosti sustava svake pojedine države vodi ka stvaranju zajedničkog tržišta.

Ključni izazov za osiguravajuća društva, kako u Hrvatskoj tako i u zemljama Europske unije, bit će novi zahtjevi za adekvatnost kapitala te novi zahtjevi na procese upravljanja rizicima koje uvodi Solventnost II. U zakonodavnom okviru tržišta osiguranja najveće promjene izvršene su u regulaciji i liberalizaciji obveznog autoosiguranja, u zahtjevima adekvatnosti kapitala koji uključuju granicu solventnosti i jamstveni kapital te ograničenjima na imovinu za pokriće tehničkih pričuva

ISTRAŽIVANJE

UTJECAJ KRIZE NA ULAGAČE STARIJE OD 50 GODINA

Većina Europljana strahuje od povećanja poreza i rasta inflacije. Jedan od najvećih izazova koji stoje pred privatnim ulagačima koji se spremaju na odlazak u mirovinu nestabilno je financijsko tržište. Dok mlađi ulagači imaju vremena prilagoditi se i kompenzirati ulaganja koja se nisu pokazala unosnima ili na koja su utjecala negativna kretanja na tržištu, ulagači koji se bliže mirovini lišeni su toga luksuza.

Allianz International Pensions proveo je anketu u sedam europskih zemalja među 1 400 imućnijih ljudi u dobi između 50 i 70 godina. Jedan od ključnih zaključaka ove ankete jest taj da, iako postoji poprilična nesigurnost, kako na financijskim tržištima, tako i u vezi toga kako ulagati u trenutnim okolnostima, stanovnici Austrije, Njemačke i Italije uglavnom imaju povjerenja u euro. Veći se skepticizam može naći u Francuskoj i Nizozemskoj, dok su najveći euroskeptici Britanci.