VI / 2012

Na jugu Hrvatske otkriven je najnoviji slučaj pokušaja prevare osiguravatelja. Radi se o više od sto tisuća kuna za štetu nastalu na automobilu, pod utjecajem alkohola. Godišnje osiguravajuća društva u Hrvatskoj zbog prijevara izgube najmanje 250 milijuna kuna, što je, primjerice, nešto manji iznos od neto dobiti cjelokupne industrije osiguranja u 2010. godini. Dakle, prijevare u osiguranju u Hrvatskoj godišnje odnose više novca nego što osiguratelji imaju godišnje profita!!

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

UVODNIK

Novi iskorak u suzbijanju prijevara

Na jugu Hrvatske otkriven je najnoviji slučaj pokušaja prevare osiguravatelja. Radi se o više od sto tisuća kuna za štetu nastalu na automobilu, pod utjecajem alkohola. Godišnje osiguravajuća društva u Hrvatskoj zbog prijevara izgube najmanje 250 milijuna kuna, što je, primjerice, nešto manji iznos od neto dobiti cjelokupne industrije osiguranja u 2010. godini. Dakle, prijevare u osiguranju u Hrvatskoj godišnje odnose više novca nego što osiguratelji imaju godišnje profita!!

Prijevare u AO i kasku pritom su najčešće, što potvrđuje i posljednji primjer, a tu cijenu  plaćaju ne samo osiguravatelji, nego i najpošteniji osiguranici jer je onda njihova premija viša. Osiguratelji su u zadnje vrijeme odlučni u namjeri da zaštite poštene korisnike osiguranja smanjenjem prijevara u osiguranju, jer se one, kako kažu, ne mogu iskorijeniti.

U UK je 3. siječnja 2012. s radom krenula posebna policijska jedinica za borbu protiv prijevara u osiguranju - Insurance Fraud Enforcement Department (IFED). Ni osiguratelji naše regije ne spavaju. Na poziv krovnog europskog udruženja osiguratelja Insurance Europe, Hrvatski ured za osiguranje je sredinom svibnja pristupio međunarodnoj konvenciji o povratu ukradenih vozila ICRV (International Convention for the Recovery of Stolen Vehicles). To je značajan iskorak u aktivnostima hrvatskog udruženja usmjerenim na suzbijanje prijevara u osiguranju, čije akcije na tom području su iznimno kvalitetne no, bez jače podrške policije, prijevare će se puno teže otkrivati.

Mnoge su stranice ovog broja posvećene prijedlogu novog Zakona o obveznom osiguranju u prometu, čije donošenje su inicirali osiguravatelji putem HUO i Instituta za osiguranje. Stoga, ovdje ne bih puno o ovoj temi. Za svaku pohvalu je međutim, to da je za razliku od prethodnih godina, prijedlog zakonske regulative dala struka, a ne zakonodavac. A struka zahtijeva brojne i značajne promjene.

Druga je priča s pripremom Zakona o osiguranju, gdje osiguravatelji imaju bitno različite poglede pa je teško za očekivati da će u vezi tog zakona postići konsenzus kao što je to slučaj sa ZOOP-om.

Želim svima ugodan zasluženi godišnji odmor, no, prije odlaska svakako zaštitite svoj dom, automobil i ostale dragocjenosti, a što bi s tim u vezi mogli učiniti, donosimo nekoliko praktičnih savjeta.

TEMA BROJA

dr.sc. Mihovil Anđelinović: Regulatorni zahtjevi i struktura investicijskog portfelja

Autor u ovom radu na jasan i razumljiv način opisuje proces upravljanja investicijskim portfeljem, jedan je od ključnih problema upravljanja društvom za osiguranje. Društvo za osiguranje mora, ne samo primijeniti sva znanstvena i praktična dostignuća u upravljanju portfeljem, nego mora ostvariti i sklad između izvora sredstava i plasmana te poštovati zakonska ograničenja ulaganja. Problematika upravljanja investicijskim portfeljem društava za osiguranje posebno se aktualizira u svjetlu financijske krize.

Upravljanje investicijskim portfeljem društva za osiguranje i utjecaj regulatornih zahtjeva na strukturu portfelja analizira se u novom i promijenjenom kontekstu, pa su zaključci ovog rada primjenjivi i zanimljivi svim sudionicima osigurateljne industrije.

Josip Majher, univ. spec. oec.

Državni investicijski fondovi

Autor je u radu istražio i prezentirao spoznaje o državnim investicijskim fondovima (Fondovima državnog blagostanja - Sovereign Wealth Funds), o razlozima njihovog nastanka, o specifičnim karakteristikama, ciljevima, veličini i izvorima sredstava, o strukturi ulaganja te o njihovoj važnosti u nacionalnim razmjerima ali i na globalnom financijskom tržištu. Kako se radi o novijoj i specifičnoj podvrsti investicijskih fondova o kojima su informacije slabo dostupne pa se o njima malo  zna i rijetko piše u stručnoj literaturi, a u domaćoj literaturi o njima niti nema tragova, rad predstavlja iznimno važan doprinos financijskoj teoriji.

AKTUALNO

Životnim osiguranjem stabilizirati mirovinski sustav

Promjene na tržištu mirovinskog osiguranja nameću potrebu mirovinskih sustava uz veće oslanjanje na individualnu kapitaliziranu štednju za mirovinu, a životna osiguranja su kao stvoreni oblik štednje za starost i vlastitu skrb za primjereni životni standard u mirovini, poručuju osiguravatelji. Oni se putem svoje udruge, HUO, zalažu za novi mirovinski model kojim bi dugoročne police životnih osiguranja bile tretirane kao i kapitalizirana mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog stupa.

Police osiguravatelja mogu biti odličan mirovinski proizvod, a društva za osiguranje važni pružatelji štednje za mirovinu kroz različite oblike životnog osiguranja. Europska unija odavno je prepoznala osiguravatelje kao pouzdana i odgovorna partnera u mirovinskom sustavu, no, Unija za razliku od Hrvatske ima i reguliran normativni okvir. Osiguratelji stoga od zakonodavca očekuju da podrže njihovu inicijativu za izjednačavanje uvjeta poslovanja s ostalim sudionicima mirovinskog osiguranja, što su je prezentirali u okviru projekta Hrvatskog ureda za osiguranje pod nazivom „Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi“. Svi su osiguravatelji stali iza projekta koji se temelji na prijedlogu da se dugoročne police životnih osiguranja uz uvjet jednokratne ili rentne isplate po umirovljenju tretiraju kao i kapitalizirana mirovina iz trećeg mirovinskog stupa. HUO je kao strukovna udruga prijedlog dostavio Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskog tržišta te Ministarstvu rada i Ministarstvu financija.

IZVJEŠĆA

Jubilarno 20. savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta:

- Osiguratelji novim ZOOP-om predlažu brojne promjene

U očekivanju rasprave o prijedlogu Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, na savjetovanju su predstavljena nova zakonska rješenja i brojne novine što ih predlaže Povjerenstvo za izradu ZOOP-a sastavljeno od predstavnika osiguravajućih društava. Osiguratelji su na savjetovanju upoznati s problemima iz sudske prakse, sa stanjem sigurnosti u prometu i utjecaju na broj automobilskih šteta. Prijedlog novog zakonskog okvira po kojem bi se ubuduće trebale rješavati štete iz osiguranja od automobilske odgovornosti, Povjerenstvo HUO je uputilo ministru financija Slavku Liniću. Radna verzija budućeg ZOOP-a napravljena je u duhu skorog pristupanja Hrvatske u Europsku uniju i sadrži, za osiguravatelje, neophodna zakonska  rješenja i brojne novine.

23. Susret osiguravatelja i reosiguravatelja – SORS 2012.:

- Konkurentnost u osiguranju i zaštita potrošača

Značajnu ulogu u zaštiti potrošača osiguranja ima vansudsko rešavanje sporova. Garancijski fondovi trebali bi ukloniti velike razlike koje postoje u pogledu zaštite potrošača u slučaju insolventnosti i stečaja osiguravatelja. Prema analizi EK, od 30 država EU-EEA područja, u samo njih 12 postoji jedan ili više garancijskih sustava u osiguranju. To znači da je jedna trećina EU-EEA tržišta osiguranja nepokrivena garancijskim sustavom u osiguranju za slučaj stečaja, odnosno da je 26% svih ugovora životnog osiguranja i 56% ugovora neživotnog osiguranja nezaštićeno.

- Tržišta osiguranja u regiji

Tradicionalno, na SorS-u je prezentirano stanje na tržištima osiguranja u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji a imajući u vidu to da su prošlogodišnji pokazatelji uglavnom već poznati javnosti, novinari su nastojali dobiti više informacija o ovogodišnjem poslovanju osiguravatelja te planskim očekivanjima na tržištu regije.

- Nema naknade za lakše tjelesne povrede

U Hrvatskoj je na snazi Zakon o obveznim osiguranjima iz 2005. godine koji još uvijek nije u praksi zaživio svoje potpuno ostvarenje. U međuvremenu, finalizira se Nacrt prijedloga zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji bi trebao biti potpuno novi zakon. Što on donosi i kakve su izmjene u odnosu na postojeći zakon, na okruglom stolu o nematerijalnim štetama u osiguranju automobilske odgovornosti, govorio je prof. dr.sc. Marijan Ćurković, voditelj radne grupe za izradu prijedloga novog ZOOPa.

NOVI PROPISI

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

SUDSKA PRAKSA