VI / 2011

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje.. Dosadašnje inicijative i aktivnosti Hrvatskog ureda za osiguranje predstavljaju temelj za daljnji iskorak prema postavljanju ovog projekta u dva važna pravca. Prvo je iniciranje izrade Prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja RH, u suradnji s Ministarstvom financija i Vladom RH, po uzoru na pojedine europske države, prvenstveno Slovenije, s čijim nacionalnim udruženjem osiguravatelja je u partnerskim odnosima.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo ...

UVODNIK

Financijsko opismenjavanje je imperativ

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje.. Dosadašnje inicijative i aktivnosti Hrvatskog ureda za osiguranje predstavljaju temelj za daljnji iskorak prema postavljanju ovog projekta u dva važna pravca. Prvo je iniciranje izrade Prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja RH, u suradnji s Ministarstvom financija i Vladom RH, po uzoru na pojedine europske države, prvenstveno Slovenije, s čijim nacionalnim udruženjem osiguravatelja je u partnerskim odnosima. Drugi bitan pravac je nastavak i intenziviranje rada Hrvatskog ureda na jačanju svijesti i informiranosti potrošača o rizicima kroz razne publikacije, okrugle stolove, kampanje ili priopćenja za javnost. Također, tome u prilog ide uspostavljena suradnja s državnim tijelima, ministarstvima, agencijama i institucijama obrazovnog sustava.

Prijedlog predstavlja daljnji korak u ostvarivanju kontinuiranih aktivnosti HUO i nadovezuje se upravo na suradnju s Ministarstvom financija, uspostavljenu unazad dvije godine na Danima hrvatskog osiguranja. U razgovore se u prvoj polovici 2010. godine uključio i Odsjek za zaštitu potrošača i financijsku pismenost Ministarstva financija, pa je lani u studenom  inicijativa inkorporirana i u Program rada HUO za 2011. godinu. Upravni odbor Udruženja je u travnju ove godine usvojio radni nacrt dokumenta „Uloga društava za osiguranje u mirovinskoj reformi u Republici Hrvatskoj“ gdje se kao prva inicijativa strateškog pristupa poticanju mirovinskih proizvoda navodi projekt financijske pismenosti. Vrlo često u javnosti spominjana sintagma zaštita potrošača dobila je svoju potvrdu upravo u HUO-vim publikacijama: „Ključne informacije o društvima za osiguranje u RH“, „Autom u inozemstvo“, „Naputak za primjenu Izvješća o prometnoj nezgodi“.

Češka je studija pokazala da Česima uopće ne smeta da ljetuju na kredit, pod uvjetom da se na ljetovanju lijepo provedu. Pretpostavljam da je to ne smeta ni mnogim našim sugrađanima, no, jedan savjet na kraju ne škodi – ljetujete ali pazite na kredit!

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić, glavna urednica 

INTERVJU

KRISTIAN PODRUG, NOVI PREDSJEDNIK UPRAVE CROATIA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Dr. Kristian Podrug novi je predsjednik Uprave Croatia zdravstvenog osiguranja d.d. Na tu je dužnost imenovan s mjesta ravnatelja Poliklinike CZO, koju je vodio posljednje dvije godine. Stručnjak je za razvoj poslovanja zdravstvenih ustanova i proizvoda, kao i za medicinski menadžment. Internist sa završenim poslijediplomskim studijom iz kliničke medicine na Medicinskom fakultetu u Splitu, gdje je i rođen 1977. godine, karijeru je započeo kao liječnik opće medicine u zdravstvenim ustanovama na području Dalmacije, a u CZO se zapošljava 2008. godine, na mjestu direktora Službe za razvoj zdravstvenih ustanova.

Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog gastroenterološkog društva, a zanimljivost koja prvo upada u oči čitajući njegovu biografiju, je podatak da se aktivno služi poljskim jezikom, uz engleski.

U svom prvom intervjuu na novoj funkciji, Podrug govori o stanju i perspektivama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

INTERVJU

SAMIR OMERHODŽIĆ, DIREKTOR AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BiH

Direktor Agencije za osiguranje zagovara uvođenje novog premijskog sustava koji se nije mijenjao u posljednjih 15 godina. Najveći problem s kojim se susreće osiguravajući sektor BiH je nepoštovanje premijskog sustava i nelojalna konkurencija u sustavu autoodgovornosti.

Osiguranje u aktivi financijskog sektora BiH sudjeluje sa svega 4 posto. Problem su različita zakonska rješenja u FBiH i RS. O tome i Twinning projektu Europske unije koji pruža podršku u razvoju administrativnih kapaciteta Agencije za osiguranje u BiH i entitetskih agencija za nadzor osiguranja, razvoju razmjene informacija i statističkih službi, razvoju zakonodavstva i nadzornih praksi, kao i obveznog osiguranje od autoodgovornosti s Omerhodžićem je razgovarao naš suradnik Mirsad Pehilj.

mr. sc. iur. Darijan Štambuk

TEORIJA KAUZALITETA U OCJENI NAKNADE ŠTETE

Pravna doktrina i hrvatsko pravosuđe uskladili su stavove oko tzv. adekvacijske teorije kao dobrog polazišta u tumačenju uzroka nastanka štete, pa je sasvim oportuno i opravdano težiti tome da to učine i osiguratelji u okviru svojih službi i odjela likvidacije šteta. To bi valjalo napraviti u funkciji koordiniranja pravne izvjesnosti donesenih ocjena i rješenja.

Autor drži da spomenuta doktrinarna rješenja mogu biti od male pomoći tamo gdje se ne provode temeljita i obuhvatna istraga o činjenicama događaja, bilo da se ona u spisu svodi na zapisnike i izvješća te na rezultate provedenih postupaka državnih tijela i organa, izvješća vanjskih vještaka raznih struka ili pak na vlastite snage osigurateljevih procjenitelja štete čiji bi rad danas u mnogo čemu trebao biti nadopunjen radom internih ili eksternih istražitelja.  

doc.dr.sc. Vladimir Njegomir

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA I RIZICI

Poljoprivreda ima poseban društveni i ekonomski značaj u regiji imajući u vidu njeno učešće u bruto domaćem proizvodu, izvozu i zaposlenosti stanovništva. Međutim, biljna proizvodnja, odnosno usjevi i plodovi, kao i životinje izloženi su brojnim rizicima. S obzirom da je potpuno izbjegavanje rizika u realnosti nemoguće, jer bi to značilo odustajanje od proizvodnje, a imajući u vidu da je nastanak štetnih događaja uzrokovanih ljudskim faktorom ili djelovanjem prirodnih sila nemoguće u potpunosti eliminirati nezavisno od primjene preventivnih mjera, osiguranje usjeva i plodova i domaćih životinja javlja se kao nužnost. Klimatske promjene, genetski inženjering, organska proizvodnja hrane samo su neki od faktora koji u novije vrijeme stvaraju potencijalne mogućnosti ali i naglašavaju značaj osiguranja poljoprivrede.