VI / 2010

Osigurateljna i medicinska struka blizu su dogovornom rješenju za donošenjenovih hrvatskih tablica za vrednovanje neimovinske štete. Ti bi kriteriji zapostupanje u postupku obrade i likvidacije automobilskih šteta trebalizamijeniti one iz 2002. godine, nakon što analiza pokaže kakve su odlukeproteklih godina donosili sudovi. U Hrvatskom uredu za osiguranje razmotrenisu, kako doznajemo, svi aspekti neimovinske štete, uključujući i poglavlje opsihičkom zdravlju, pa će osigurateljna i sudska javnost u rujnu dobiti prilikuda iznese argumente o tim pitanjima.

U novom brojupročitajte ...

Uvodnik

Jednaki kriteriji

Osigurateljna i medicinska struka blizu su dogovornom rješenju za donošenjenovih hrvatskih tablica za vrednovanje neimovinske štete. Ti bi kriteriji zapostupanje u postupku obrade i likvidacije automobilskih šteta trebalizamijeniti one iz 2002. godine, nakon što analiza pokaže kakve su odlukeproteklih godina donosili sudovi. U Hrvatskom uredu za osiguranje razmotrenisu, kako doznajemo, svi aspekti neimovinske štete, uključujući i poglavlje opsihičkom zdravlju, pa će osigurateljna i sudska javnost u rujnu dobiti prilikuda iznese argumente o tim pitanjima. Tada se naime, očekuje šira rasprava okriterijima, a budući da su mišljenja stručnjaka, kako doznajemo, različita, očekujemovruć i zanimljiv rujan. Događanja vezana za pitanja kriterija će se uključiti inaš časopis, pa autori imaju priliku svojim prilozima doprinijeti ovojraspravi. Hrvatski građani više ne mogu koristiti porezne olakšice. U godišnjojprijavit na dohodak za 2010. godinu ta će im se prava zaračunati za prvupolovicu godine, do iznosa od šest tisuća kuna. Mnoge je takav porezni tretmanneugodno iznenadio. Ipak, stupile su na snagu olakšice za poslodavce kojiuplaćuju dobrovoljnu mirovinsku štednju zaposlenicima, a neoporezivi je iznosograničen na 500 kuna mjesečno, odnosno 6 tisuća kuna godišnje, što će, očekujese, motivirati poslodavce, a donijeti pozitivne efekte dobrovoljnim mirovinskimfondovima, koji su i pokrenuli ovu inicijativu. S druge strane, uplate životnihosiguranja s obilježjem štednje više nisu u sustavu porezno priznatih olakšica,pa će se vrlo brzo vidjeti hoće li i u kojoj mjeri to biti razlogom smanjenjainteresa za ovim osigurateljnim proizvodom.

Do tada, želim Vam ugodan odmor

Nensi Botica Jukić, glavna urednica

INTERVJU

prof. dr.sc. Marijan Ćurković, umirovljeni osigurateljni stručnjak

Želimo jedinstvenu metodologiju utvrđivanja neimovinskih šteta

Nakon 43 godine radnog staža, od čega 35 godinaprovedenih u Croatia osiguranju, obnašajući brojne funkcije od kojih jenajznačajnija ona predsjednika Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje,prof.dr.sc. Marijan Ćurković početkom srpnja proslavio je svoj odlazak umirovinu. Posljednjih nekoliko godina bio je potpredsjednikom Koncerna Agram,odnedavno i glavni urednik web portala Osiguranje.hr, a prije toga glavniurednik časopisa Osiguranje. Teško je prebrojati sav taj bogati znanstveni,stručni i profesorski rad koji stoji iza njega, pa se s pravom može ustvrditida odlazi u zasluženu mirovinu, ali i dalje aktivan i kreativan, s energijom nakojom bi mu pozavidjeli i mnogi mlađi od njega. Tim povodom razgovarali smo prof. dr. Ćurkovićem.

IZVJEŠĆE

SORS 2010.: Otežana prodaja i naplata premije neobaveznih osiguranja

Cjelokupno osiguravateljno tržište zemalja bivše Jugoslavije vrijedi 4,3milijarde eura premije. Odtoga se oko dvije trećine odnosi na tržišta Slovenije i Hrvatske. Dok jepremija per capita u razvijenoj Europi iznad 2.000 eura, u Sloveniji je 1.100,u Hrvatskoj nešto iznad 100, a u Makedoniji je manje od 50 eura. Globalna kriza značajno je utjecala na tržišta osiguranja u bližoj regiji, koja su opterećena sličnim problemima. Sve dok oživljavanje privrede, odnosno, standard stanovništva ne dostignu razinu za stvaranje prostora za investicije, nema pomaka u ukupnoj industriji osiguranja – opća je ocjena 21. susreta osiguravatelja i reosiguravatelja (SorS), koji se od  9. do 11. lipnja održao u Sarajevu i okupio više od 160 sudionika, predstavnika osiguravajućih društava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Makedonije, te goste iz Njemačke, Austrije, Italije, Francuske, Velike Britanije, Švicarske, Danske, Kanade, Mađarske i Poljske.

Prof. dr.Zdravko Petrović i Dr. Vladimir Kozar

Srbija: Naknada štete iz garancijskogfonda kao pravna posljedica stečaja nad osiguravateljem od autoodgovornosti

NoviZakon o obveznom osiguranju u prometu uvodi ustanovu garancijskog fondaosiguranja u pravni sustav Republike Srbije i predstavlja usklađivanje s pravomEuropskom unijom. Njime se uspostavlja ravnopravna raspodjela tereta rizika ištiti oštećene osobe od posljedica štete pričinjene neosiguranim i nepoznatimvozilom, ili vozilom koje je osigurano kod osiguravatelja od autoodgovornostinad kojim je otvoren stečaj.

Berislav Matijević,dipl.iur.

Osiguranjemeteoroloških derivata

Osiguranje meteoroloških derivata  jevrsta osiguranja koja ima za predmet osiguranja zaštitu volatilnosti profita odnekatastrofalnih klimatskih učinaka. Autor iznosi konkretne primjere vezane uz polje primjene osigurateljne uslugeosiguranja meteo derivata.

MOJ PORTRET

Mr.sc. Luka Matošić, predsjednik uprave Kvarner Vienna Insurance Group

Luka Matošić novi je predsjednik uprave Kvarner Vienna Insurance Group, odpočetka srpnja ove godine. Iako tek u četrdesetoj godini, iza njega stoji 14godina bogate karijere u kojoj je prva iskustva stjecao u Croatia osiguranju, azatim  u UNIQA i Aurum osiguranju.Zadnjih pet godina kao član uprave gradio je sestrinsku tvrtku Erste VIG zaživotna osiguranja. Razgovaramo s njim o planovima i vizijama razvoja ViennaInsurance Group u Hrvatskoj, koja je jedna od vodećih osiguravateljnihgrupacija u centralnoj i istočnoj Europi. Na svojih zadnjih pet godina karijere u Erste VIG za životna osiguranjaposebno je ponosan jer je imao mogućnost direktno sudjelovati u osnivanju iizgradnji tog društva.

- U pet godina uspjeli smo iz Erste VIG za životna osiguranja stvoriti maluprofitabilnu tvrtku koja danas ima 4,33 posto tržišnog udjela. Nakon tri godinerada počeli smo ostvarivati profit na što sam izuzetno ponosan – naglasio jenovi predsjednik Uprave Kvarner VIG-a.

NOVI PROPISI

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupakajavne nabave

U Narodnim novinama broj 21. od 15. veljače2010., objavljen je Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnenabave, koji je stupio na snagu osmoga dana od dana objave. Državna komisija jeutemeljena Zakonom o javnoj nabavi iz 2001., a osnovana je Zakonom o Državnojkomisiji za kontrolu postupaka javne nabave (NN br.117/03) kao samostalno inezavisno drugostupanjsko državno tijelu, nadležno za rješavanje žalbi u postupcimajavne nabave Republike Hrvatske. Prilikom osnivanjakomisije, relevantne direktive i presude Europskog suda korištene su se kaopodloga za uspostavljanje transparentnog i kvalitetnog sustava kontrole javne nabavekroz osnivanje državnog tijela smještenog između upravne i sudbene vlasti.

NOVI PROIZVODI

Ersteosiguranje: sBenefit– jamstvo isplate po doživljenju

sBenefit - osiguranja života vezanog uz indekse sjamstvom isplate po doživljenju – novi je proizvod Erste osiguranje, kod kojegaosiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s jamstvom isplate. sBenefit jeosiguranje života vezano uz indekse - EURO STOXX 50 Index (burzovni indeks 50europskih blue-chip dionica), NIKKEI 225 Index (burzovni indeks 225 japanskihkompanija izlistanih na burzi u Tokiju) i Eurozone HICP INDEX (indeks rastapotrošačkih cijena u Eurozoni). Zajamčena isplata po dospijeću je 137%, amaksimalna 145%. 

Cardif osiguranje

Besplatnausluga osiguranicima koji su izgubiliposao

Cardif osiguranje i portal MojPosao potpisali su ugovor o suradnji ipredstavili novu uslugu savjetovanja za sve klijente Cardif osiguranja. Cardifosiguranje d. d. svojim osiguranicima omogućava korištenje besplatne pravnepomoći i savjetovanja u trenutku dobivanja otkaza. Za usluge savjetovanja će sepobrinuti stručnjaci portala MojPosao te uz individualni razgovor obaviti i reviziju ili profesionalnu izradu životopisa za potrebejavljanja na otvorene natječaje za radna mjesta te svakom korisniku osiguratiprimjerak najnovijeg izdanja vodiča Karijere. Projekt je podržan i od straneHrvatskog zavoda za zapošljavanje.