V / 2009

Rezultat poslovanja u prvim mjesecima ove godine potvrdilesu prisutnost krize u osigurateljnoj branši. Prve prognoze, odgovore iprijedloge za razvoj tržišta dao je sektor životnih osiguranja, čiji supremijski prihodi ranijih godina bilježili dvoznamenkasti rast. Sada se tajsektor suočava s padom premije. U prva četiri mjeseca premija životnihosiguranja dosegla je iznos od 780 milijuna kuna, što je 2 milijuna kuna manjenego u istom razdoblju prošle godine.

U novom broju pročitajte ....

UVODNIK

Nesigurna vremena

Rezultat poslovanja u prvim mjesecima ove godine potvrdilesu prisutnost krize u osigurateljnoj branši. Prve prognoze, odgovore iprijedloge za razvoj tržišta dao je sektor životnih osiguranja, čiji supremijski prihodi ranijih godina bilježili dvoznamenkasti rast. Sada se tajsektor suočava s padom premije. U prva četiri mjeseca premija životnihosiguranja dosegla je iznos od 780 milijuna kuna, što je 2 milijuna kuna manjenego u istom razdoblju prošle godine.

S okruglog stola Hrvatskog ureda za osiguranje o životnimosiguranjima, što je tema ovoga broja, stručnjaci su potvrdili pad prihoda odulaganja, pad investicijskih aktivnosti i bankoosiguranja u korist klasičnihpolica života, ali i najavili očekivani izlazak iz krize i zatražili potporudržave vezano za mirovinsku štednju i porezni tretman životnog osiguranja kaopokretača razvoja tržišta. Procjenjuje se da će kraj 2009. godine donijetidaljnji pad premije života, koji će se prema procjenama kretati u skladu spadom hrvatskog BDP-a, odnosno oko 3 posto, a već sljedeće godine očekuje rastživotnih osiguranja od oko 1 posto. Oporavku tog sektora pridonio bi model kojivrijedi za dobrovoljnu mirovinsku štednju koja je stimulirana i olakšicama idržavnim poticajnim sredstvima. Više o  očekivanjima i prijedlozima struke možetepročitati u radovima koje donosimo u ovom broju.

Srdačan pozdrav i mirno ljeto,

Nensi Botica Jukić

Okrugli stol

Životno osiguranje u recesiji – teretili nužnost

Marina Barukčić

Osiguranje života je pokretačrazvoja

Tržište životnihosiguranja je do gospodarske krize raslo i do 17 posto godišnje, odnosnodvostruko većom stopom od neživotnih osiguranja. Time su životna osiguranja postalapokretač razvoja tržišta osiguranja u Hrvatskoj – poručili su stručnjaciokupljeni na okruglom stolu na temu "Životna osiguranja u vrijeme recesije- teret ili nužnost" kojeg je organizirao Hrvatski ured za osiguranje.

Nakon nizagodina, 2008. godine prvi put je zabilježena smanjena stopa rasta životnihosiguranja u odnosu na neživotno osiguranje, što je bio neposredni povod zaorganizaciju okruglog stola. Premije životnih osiguranja u prva četiri mjesecaove godine iznosile su ukupno 780 milijuna kuna, što je za 2 milijuna kuna manjenego u istom razdoblju lani. Ti podaci, kaže predsjednik HUO Hrvoje Pauković, predstavljaju veliki izazov, tepred osiguravajuća društva stavljaju važna pitanja: kuda ide razvoj hrvatskihdruštava za osiguranje, koji je njihov položaj, kakve su mu perspektive i kojeproizvode hrvatski osiguravatelji danas nude kako bi odgovorili na sve mogućeizazove krize?

Željko Jukić, dipl.oec.

Proizvodi i trendovi na tržištuosiguranja u Republici Hrvatskoj

Unatoč visokim stopama rastatržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj prilično je nerazvijeno. Uzemljama Europske Unije udio zaračunate premije životnih osiguranja u ukupnomportfelju je preko 50%, u Hrvatskoj je taj udio svega 25%.

Glavni pokazatelj razvijenostitržišta životnih osiguranja u svakoj nacionalnoj ekonomiji je udio premije uBDP-u koji je na hrvatskom tržištu u 2007. iznosio svega 0,9%. U istomrazdoblju udio životnih osiguranja u BDP-u u razvijenim europskim državamaiznosio je 8,7%.

Hrvatska ima dvostruko manji udioživotnih osiguranja u BDP-u od Slovenije i Mađarske, ali isto tako ima tri putaveću stopu od Rumunjske te 2,5 puta veću od Bugarske

Osiguravatelji u Hrvatskoj, kojise bave poslovima životnih osiguranja, u svojoj ponudi imaju i rentnaosiguranja i to osiguranje osobne doživotne rente te osiguranje osobne rente sodređenim trajanjem. Idućih godina ova vrsta životnih osiguranja ostvariti svojznačajniji rast.

Hrvatskaosigurateljna industrija bez velikih će potresa prebroditi svjetsku financijskukrizu, što će se posebno odraziti i na položaj i razvoj životnih osiguranja,koja će u Hrvatskoj i dalje biti pokretač razvoja.

SnježanaBertoncelj

Životno osiguranje i mirovinski sustav

Analize mirovinskih sustava ukazuju na nedostatnostsustava temeljenog samo na međugeneracijskoj solidarnosti, jer se iz „prvogstupa“ neće moći financirati mirovine, pa osobna štednja za mirovinu ni u kojemslučaju ne smije biti upitna

U pravilu se zaboravlja kakoživotna osiguranja sa štednom komponentom mogu imati jednaki smisao i ulogu ukontekstu mirovinskog sustava

Premije životnog osiguranja nisuprava porezna olakšica već se samo odgađa plaćanja poreza, što nije slučaj koduplata u dobrovoljne mirovinske fondove. Dobrovoljna mirovinska osiguranjastimulirana su i državnim poticajnim sredstvima, dok za životna osiguranjatakav državni poticaj ne postoji

Cilj je ovog rada ukazati naneadekvatnost i nedostatnost sustava temeljenog samo na međugeneracijskojsolidarnosti, prvenstveno s aspekta demografskih promjena, te na nužnost osobneštednje za mirovinu.

IvoLasić dipl. oec.

Životnoosiguranje – korist za sve

Jedan od najraširenijih oblika osiguranja u svijetu je životnoosiguranje a najznačajnije mjesto zauzima oblik koji objedinjuje u današnjevrijeme vrlo bitne stvari - osiguranje i štednju. Štednja je osnova za sigurnubudućnost, dok je osiguranje već odavno postalo neizostavni dio življenja ipredstavlja garanciju za bezbrižnu budućnost. U samom nazivu ovog vidaosiguranja spominje se život i osiguranje, dakle kombinacija kojim je mogućezadovoljiti osnovnu ljudsku potrebu, potrebu sigurnosti i financijske stabilnosti.

Građani stariji od 15godina smatraju najboljim tri načina štednje odnosno ulaganja a to su štednja ubankama (razni vidovi štednje) - 39% ispitanika, kupovanje stana / kuće - 33%ispitanika i životno osiguranje -  26%ispitanika.

Portret

Martin Kampik, novi predsjednik Uprave Osiguranja Zagreb

Nadzorni odborOsiguranja Zagreb d.d., imenovao je Martina Kampika za novog predsjednikaUprave društva na mandat od pet godina. HANFA je na svojoj sjednici održanoj 2.travnja 2009. godine donijela rješenje kojim je Martinu Kampiku dala odobrenjeza obavljanje ove funkcije.

MartinKampik je postao novi predsjednik Uprave Osiguranja Zagreb d.d. i na tojfunkciji naslijedio dr. Lothara Mayrhofera koji je u posljednje dvije godineuspješno vodio članice Bâloise grupe u Hrvatskoj i Srbiji, navodi se upriopćenju iz Osiguranja Zagreb.

Prijedolaska na funkciju predsjednika Uprave Martin Kampik obnašao je dužnostpredsjednika Nadzornog odbora Osiguranja Zagreb d.d.

U razgovoruza naš časopis Kampik govori o svojim planovima u predstojećem razdoblju.

Zanimljivosti - pripremio:Zdravko Petrović

Povijesni razvoj osiguranja života

Razdoblje srednjeg vijeka (2. dio)

Početakintenzivnijeg razvoja osiguranja života neki autori nalaze u pojačanominvestiranju, odnosno u osmišljavanju načina najboljeg plasmana novca. Tako sedolazi do razvoja rente, koja se dobivala za ugovoreni uloženi novac.

Još u 8. stoljeću crkva je odobravala životnu rentu, a 816. godine postojaoje propis da crkvena zemlja ne treba da se opterećuje duže od trajanja jednogživota. Ipak, povijesni primjeri ukazuju da su ovakvi ugovori bili špekulativnii da nisu imali nikakvu vezu sa starošću korisnika rente. Tako je 1308. godinebremenski nad­biskup, plativši 2.400 libri opatu sv. Dennisa, kupio od opatijedoži­vot­nu rentu od 400 libri, plativu polugodišnje.

Prvu policu životnog osiguranja u pravom smislu riječi, zasnovanu naprincipima pomorskog osiguranja, izdala je grupa pomorskih osiguravatelja uLondonu, 18. lipnja 1583. godine, izvjesnom Williamu Gybbonsu. Polica je bila jednogodišnja i glasila je naiznos od oko 400 funti. Zanimljivo je da je Gybbons umro u toku godine i osigu­ravateljisu korisniku Richardu Matrinu isplatiliosiguranu svotu.