IX / 2009

Europska federacijaosiguratelja i reosiguratelja procjenjuje da će ukupni prihodi od osigurateljnepremije u Europi ove godine pasti 11 posto, a u životnim osiguranjima i do 16posto. Prema podacima CEA-e ukupni premijski prihod Europe lani je iznosio1.058milijardi eura, s nominalnim padom od 7 i realnim od 11 posto.

U novom broju pročitajte ....

Uvodnik

Ima li mjesta za optimizam

Europska federacijaosiguratelja i reosiguratelja procjenjuje da će ukupni prihodi od osigurateljnepremije u Europi ove godine pasti 11 posto, a u životnim osiguranjima i do 16posto. Prema podacima CEA-e ukupni premijski prihod Europe lani je iznosio1.058milijardi eura, s nominalnim padom od 7 i realnim od 11 posto.

Hrvatska se takođersuočava s izazovima koje je donijela globalna financijska i gospodarska kriza,koja je snažno uzdrmala i naše gospodarstvo, a trag je ostavila i na industrijuosiguranja, posebno životnog. Neke procjene govore da bi do kraja godinehrvatski osiguravatelji mogli ostvariti pad u životnim osiguranjima od oko petposto, druge su pak, nešto optimističnije.

Kako se to odrazilona tržište životnih osiguranja, pročitajte u prilogu o antirecesijskim mjeramanaših osiguravatelja koji, za razliku od hrvatskihmenadžera ostatka gospodarstva, ne pokazuju pesimizam kod uvjeta poslovanja ubudućnosti, na što je ukazalo jedno Deloitteovo istraživanje.

Umjesto očekivanih olakšica i pogodnosti, osiguravatelji su osim s padompremija suočeni s izdvajanjima za HZZO s osnove premije obveznog osiguranja odautomobilske odgovornosti i za turizam, kojemu, sudeći po rezultatima, takvinameti nisu neophodni. Bit će zanimljivo vidjeti, hoće li se o tim problemima,koje struka naziva „harač“, uskoro raspravljati na Danima osiguranja u Opatiji.

Vidimose,

NensiBotica Jukić

Nensi Botica Jukić i Marijan Križić

Životna osiguranja u vrijeme gospodarske krize

Životna osiguranja uHrvatskoj obilježavao je stalni rast udjela, koji je kulminirao 2007. i iznosioje preko 27%. Uslijed recesije, taj je udio usporen u prošlog godini, a ove bigodine mogao završiti na 22%. S obzirom da očekivani izlazak iz krize, očekujese i ubrzani rast životnih osiguranja, a cilj je približiti se razvijenimeuropskim zemljama u kojima taj udio iznosi i 50 posto, odnosno da životnaosiguranja budu vodeća osiguranja u Hrvatskoj, onako kao je to i u razvijenimeuropskim zemljama.

dr. sc. Mario Njavro, Saša Smrek, dipl. ing.

Inovativni proizvodi poljoprivrednog osiguranja

Uz rast proizvodnihrizika poput varijabilnosti klime i epidemija stočnih bolesti, globalizacije iliberalizacije tržišta i financijske krize, javlja se potreba razmatranja ulogepoljoprivrednog osiguranja u neizvjesnim uvjetima poslovanja. Rad ukazuje natrendove razvoja u području poljoprivrednog osiguranja, prije svega osiguranjeusjeva i nasada. Kroz primjere, ukazuje na mogućnosti, ograničenja i uvjete zarazvoj indeksiranog osiguranja i daje pretpostavke njihova razvoja u Hrvatskoj.

dr.sc. Gordana Nikolić

Osiguranje od odgovornosti logističkog operatora

Značenje transporta itransportnog osiguranja, odnosno osiguranja multimodalnog transporta trebakonzistentno istražiti, dijagnosticirati i primjereno riješiti, jer još uvijeknejasno definirana odgovornost logističkog operatora multimodalnog transporta uosiguranju transporta implicira i multiplicira brojne štetne posljedice za sveaktivne sudionike u takvom transportu.

Multimodalni transportkao suvremeni način transporta robe, uspješno povezuje skoro sve prometne grane(sredstva) i suvremene tehnologije transporta na međunarodnim prometnim koridorima.Za razliku od klasičnoga prometa, multimodalni transport uvijek uključujekorištenje barem dvije različite grane prometa, te ne može postojati kaosamostalna grana, već isključivo kao složeni sustav u međunarodnom okružju.

mr.sc. Vanja Njavro Kern, licenciranifond-menadžer

Kako radi vaš mirovinski fond?

U obveznim mirovinskimfondovima prema izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga(HANFA) krajem kolovoza ove 2009. godine nalazi se 1.502.047 članova. Krajemsrpnja  ukupan broj članova u obaveznimmirovinskim fondovima je iznosio 1.500.052 člana. Tijekom kolovoza povećao seje broj novih članova za 3.475, dok je za 1.480 prestalo članstvo (odlazak umirovinu).

Od tih 3.475 članovasamo je njih 246 svojim prijavama u Regos samostalno izabralo svoj obveznimirovinski fond.  3.229 zaposlenika kojise  prvi puta zapošljava i zasniva radniodnos, raspoređeno je u jedan od obveznih mirovinskih fondova ili 93 %.

Znači, 93% novozaposlenih (mladih ljudi) uopće nije posvojoj procjeni izabralo u koji od obveznih mirovinskih fondova će se njihovasredstva uplaćivati.

prof.dr. sc. Zdravko Petrović, Vladimir Kozar, dipl. iur.

Prestanak društava za osiguranje upostupku stečaja i likvidacije Republike Srbije

Autori razmatraju pitanja pokretanjapostupka likvidacije, odnosno stečaja društava za osiguranje zbog oduzimanjadozvole za obavljanje poslova osiguranja; mogućnostima odlaganja izvršenjarješenja o oduzimanju dozvole do okončanja upravnog spora pred Vrhovnim sudom,ulogu Agencije za osiguranje depozita u funkciji stečajnog upravitelja društavauza osiguranje, postupak prinudne i dobrovoljne likvidacije, te razlikamaizmeđu stečaja i likvidacije društava za osiguranje.

Priredio: Berislav Matijević, dip. iur.

Novipropisi: Zakon o zračnom prometu

U Narodnim novinama broj 69. od 17. lipnja2009., objavljen je Zakon o zračnom prometu. Zakon je usmjeren na usklađivanjenacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom u području zračnog prometa i omogućavausklađivanje s EU propisima jer sadrži načelne odredbe o bitnim aspektimacivilnog zrakoplovstva. Svi daljnji elementi uredit će se provedbenim propisima.

MOJPORTRET

DaliborĐurkan, predsjednik Uprave Victoria životnog osiguranje:

U petogodišnjem planutemelj razvoja prodaje činiti će suradnja s Volksbankom. Predviđeno je iformiranje interne prodajne mreže, kao i suradnja s agencijama za zastupanje uosiguranju. Primarni kanal prodaje ostat će banko-kanal što je i politikacijele grupe, koja okuplja ugledne osigurateljne brandove