IV - VI / 2014

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo

UVODNIK
Nensi Botica Jukić

Suočeni s posljedicama liberalizacije

Znali smo da će liberalizacija cjenika iz obveznog autoosiguranja osiguravateljima donijeti smanjenu premiju. Zato se, valjda, i odgađala. Ono što nismo očekivali je pad premije od preko 20 posto, umjesto predviđenih od 15 do 18 posto. Zbog značajnog sniženja cijena polica, bruto premija osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u travnju bilježi pad od 10,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kao da to nije dovoljno, cjenici osiguravatelja mijenjaju se iz tjedna u tjedan. Prosječna premija obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od AO za štete nanesene trećim osobama u travnju iznosi 1.357,49 kuna i 13,4% niža je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od  57 milijuna kuna u ožujku, pad premije ove vrste osiguranja u travnju prelazi 100 milijuna kuna, a procjenjuje se da će pad premije do kraja godine iznositi između 400 i 600 milijuna kuna, ukoliko bi pad bio na razini do 20 posto.

Liberalizaciju cjenika u rujnu 2013. pokrenulo je Generali osiguranje, slijedili su ga Allianz,  Croatia osiguranje i Euroherc. Nakon toga, brojke su pošle nizbrdo. Cjenici se mijenjaju ovisno o potezima i ponudi konkurencije, odobravaju se razni popusti i pogodnosti, pa cijene polica nezaustavljivo padaju.  

Nije ni to osiguravateljima dovoljna briga. Vlada je najavila ukidanje poticaja za dobrovoljnu mirovinsku štednju za 1. siječnja 2016. godine, na čemu, zajedno s ukidanjem poticaja za stambenu štednju namjeravaju uštedjeti 0,05 posto BDP-a ili oko 160 milijuna kuna. Nakon ukidanja tzv. poreznih olakšica za životna osiguranja i ukidanja poticaja za stambenu štednju, ovo je novi udarac na štednju građana. U mirovinskim društvima unatoč svemu, ostaju optimisti. I dalje vjeruju da će oporavkom gospodarstva najnovija mjera neće zaživjeti.

Prema najavama iz Vlade, do odvajanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz riznice neće doći 1. srpnja ove godine kako su to predvidjeli u HZZO-u, već 1. siječnja iduće godine. Od HZZO-a je zatražena projekcija fiskalne komponente njihova samostalnog poslovanja.

Promjena na tržištu je mnogo. Premalo je prostora za nabrajanje, stoga ću tek spomenuti da je događaj godine svakako privatizacija Croatia osiguranja, najstarijeg i najvećeg hrvatskog osiguravatelja i lidera hrvatskog tržišta. Novi vlasnik, Adris, imenovao je Sanela Volarića, Nikolu Mišetića i Andreja Koštomaja u Upravu Društva. Preostaje mi tek da novoj uprave zaželim dobrodošlicu i puno uspjeha u radu. 

Srdačan pozdrav!

„GAP“ osiguranje s naglaskom na osiguranje motornih vozila

Berislav Matijević, dipl. iur.

GAP osiguranje nije samostalan osigurateljni proizvod, već se koristi kao „dopunski“ rizik  koji se zasebno ugovara i plaća dodatna premija osiguranja uz osnovno osiguranje od automobilskog kaska. GAP osiguranje u pretežitoj mjeri (ili najviše) koristi kod nabave motornih vozila na leasing ili uz namjenski kredit.

Usporedba tradicionalnih i modernih organizacijskih struktura

mr. sc. Sanjin Nekić

Implementiranje organizacijske strukture ključni je čimbenik opstanka i razvitka osiguravajućeg društva koje posluje u uvjetima globalne ekonomije. Tradicionalne organizacijske struktura poprimaju nove oblike, mijenjajući na taj način uloge menadžera i zaposlenika.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i ulaskom u jedinstveno tržište financijskih usluga, jača se potreba za efikasnijim poslovanjem, suočavanjem s konkurencijom (snažniji inozemni osiguratelji), povećanjem potrebnog kapitala osiguravajućih društava, a to će dati još veći poticaj strateškom povezivanju i stjecanju osiguratelja.

Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine

mr.sc. Adnan Balvanović, dipl. iur. i dipl.oec.

Interna revizija društava za osiguranje koja posluju na tržištu Federacije BiH ima vrlo značajnu ulogu u definiranju korporativne strategije upravljanja društvom. U radu se razmatra uloga interne revizije u korporativnom upravljanju društvima za osiguranje u Federaciji BiH. Pored toga, cilj autora je prikazati odnos između interne revizije i ostalih interesnih grupa (stakeholdera) povezanih u poslovnom procesu s društvom za osiguranje koje posluje u ovom bh. entitetu. Navodi principe interne revizije, kao i njihovu međusobnu povezanost s ostalim korporativnim principma upravljanja privrednim (trgovačkim) društvima.

Konferencija o zdravoj i sigurnoj budućnosti

Ulaganja u dobrovoljno mirovinsko i životno osiguranje idealan su model planiranja kvalitetne mirovine, zaključak je konferencije Večernjeg lista pod nazivom 'Zdrava i sigurna budućnost - kako je osigurati', održanoj uz generalno pokroviteljstvo Croatia osiguranja u Zagrebu.

Predsjednica Uprave Croatia mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom Veronika Šapina Pezelj i direktor Sektora za života i osobna osiguranja Željko Jukić  zagovaraju stajalište da su ulaganja u dobrovoljno mirovinsko i životno osiguranje idealan model planiranja kvalitetne mirovine. Jukić je podsjetio da je pitanje reforme mirovinskog sustava na vrhu liste prioriteta vlada zemalja Europske unije te da je rješenje u individualnoj odgovornosti za standard u starosti, svjestan da su stanovnici na našim područjima skloni socijalnim rješenjima.

Govoreći o važnosti dopunskog zdravstvenog osiguranja, direktor Službe za osigurateljne i medicinske poslove Croatia zdravstvenog osiguranja Mario Bagat kazao je da je broj korisnika u ovom trenutku veći od 2,6 milijuna. No, dodao je kako još gotovo milijun stanovnika Hrvatske nema policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, što predstavlja značajan potencijal.

O štednji u životna, zdravstvena i mirovinska osiguranja govorili su i Milan Krizmanić, predsjednik Uprave Merkur osiguranja, Damir Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda, Mladen Gavrančić, član Uprave Societe Generale osiguranja i Eva Marinković Horvat, direktorica Direkcije prodaje i marketinga Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Galerija