IV - V / 2013

Zaštita potrošača postala je vrlo aktualna tema među osiguravateljima, što su potvrdila i događanja koja su posljednjih nekoliko mjeseci posvećena ovoj temi. Snažna zaštita potrošača i financijska pismenost sastavni su elementi financijskih tržišta. Doprinose izgradnji povjerenja potrošača u financijske institucije i jamče da će financijske institucije uložiti napor u služenje potrebama stanovništva, uključujući stanovništvo s niskim prihodima koje često nema pristup osnovnim financijskim uslugama. Štoviše, budući da se tržišta šire i pružaju inovativne usluge novim članovima financijskog sektora, visoka razina zaštite potrošača potrebna je kako bi se osiguralo pravično postupanje financijskih institucija prema potrošačima financijskih usluga.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

Uvodnik

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača postala je vrlo aktualna tema među osiguravateljima, što su potvrdila i događanja koja su posljednjih nekoliko mjeseci posvećena ovoj temi.

Snažna zaštita potrošača i financijska pismenost sastavni su elementi financijskih tržišta. Doprinose izgradnji povjerenja potrošača u financijske institucije i jamče da će financijske institucije uložiti napor u služenje potrebama stanovništva, uključujući stanovništvo s niskim prihodima koje često nema pristup osnovnim financijskim uslugama. Štoviše, budući da se tržišta šire i pružaju inovativne usluge novim članovima financijskog sektora, visoka razina zaštite potrošača potrebna je kako bi se osiguralo pravično postupanje financijskih institucija prema potrošačima financijskih usluga.

Potreba za zaštitom potrošača u osiguranju u osnovi proizlazi iz neravnoteže snaga, informacija i resursa između potrošača i pružatelja osiguravateljnih usluga koja potrošače dovodi u nepovoljan položaj. Osiguravatelji dobro poznaju svoje proizvode, za razliku od potrošača, koji ponekad teško ili uz visoku cijenu dobivaju dostatne informacije o kupnji tih usluga. Informacije također znaju biti prestručne ili presložene pa ih prosječni potrošač ne može razumjeti ni ocijeniti. Većina potrošača ne razumije dobro složene ugovore koje pripremaju osiguravatelji i raspodjelu rizika između potrošača i osiguravatelja.

Za bolje razumijevanje instituta zaštite koji su na raspolaganju svima nama kao potrošačima, donosimo dva istaknuta rada, od kojih je prvi proizašao iz obrane magistarskog, a drugi doktorskog rada.

Dok ovo pišem, u Sabor su upućene izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koje je stanovita stručnjakinja bezrezervno usporedila sa serijama u maniri CSI. Hoće li donošenje ovog zakona na koncu ipak završiti s happy and-om za osiguratelje, osiguranike, sudove, vještake i odvjetnike, teško je prognozirati. U svakom slučaju, namjera je zakonodavca bila poboljšati poziciju osiguranika.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić

mr.sc. Katarina Sunara

Učinkovitom prevencijom do smanjenja rizika

U provođenju mjera sigurnosti zračnog prometa u Republici Hrvatskoj posebno su značajne aktivnosti kontrole pojave i prisustva ptica i drugih životinja na i oko zračnih luka. Sudari ptica i zrakoplova su česta pojava u avijaciji i predstavljaju veliku opasnost, istaknuto je na IX. savjetovanju o koliziji ptica i zrakoplova održanom u Vukovaru 18. i 19. travnja.

Osobita pozornost na savjetovanju posvećena je procesu procjene rizika od opasnosti od ptica u zračnim lukama i dizajniranju modela za procjenu rizika od sudara ptica sa zrakoplovom.

Učinkovita prevencija sudara ptica i zrakoplova osobito je značajna za osiguravajuća i reosiguravajuća društva jer u konačnici financijske gubitke koje uslijed sudara pretrpi zračni prijevoznik i/ili zračna luka padaju na teret osiguranje.

mr. Davor Ivanda, dipl. iur.

Zaštita potrošača osiguravateljnih usluga u RH

Zaštita potrošača provodi se u javnom interesu, a provođenje ove zaštite osigurava Republika Hrvatska. Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH donosi Nacionalni program zaštite potrošača, a posljednji u nizu odnosi se na razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Radi osiguranja djelotvorne provedbe Nacionalnog programa zakonom je propisano da su nositelji zaštite potrošača: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Vijeće za zaštitu potrošača i udruge za zaštitu potrošača. Kako bi se osigurala što kvalitetnija zaštita potrošača neophodno je uključenje i niza drugih tijela i institucija.

dr. sc. AnaKeglević, LL.M. (London)

Zaštita osiguranika pojedinca kod ugovora o osiguranju

- Otvorena pitanja i dvojbe -

Ugovori o osiguranju koji se sklapaju s osiguranicima pojedincima spadaju u jednu od onih vrsta ugovora kod kojih je neravnoteža pravnih pozicija između ugovorih strana očita. Radi uklanjanja navedene neravnoteže i osiguranja učinkovitog funkcioniranja tržišta osiguranja potrebno je osiguranicima pojedincima pružiti odgovarajuću zaštitu.

U radu se stoga pruža pregled pravnog okvira njihove zaštite u domaćem pravu te se analiziraju neki od osnovnih instrumenata njihove zaštite kao što su obveza informiranja, zaštita od nepoštenih ugovornih odredbi, značenje općih i/ili posebnih uvjeta osiguranja, pravila o plaćanju premije i osigurnine, te pitanja oglašavanja i kontrole sadržaja popratnih materijala.

mr. sc. Zorislav Kaleb

Kaznena djela protiv tržišta kapitala

Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala koji je stupo na snagu 1. siječnja 2009. predviđena su četiri kaznena djela i to: Korištenje, otkrivanje i preporučivanje povlaštenih informacija, manipulacije tržištem, neovlaštenog pružanja investicijskih usluga te neovlaštenog obavljanja poslova vezanog zastupnika smatraju se kaznenim djelom. Zakon je svojevrsni nastavak Zakona o tržištu kapitala iz kojega su ispuštene kazneno odredbe a zadržane samo prekršajne. Pravilnikom o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnjivim zlouporabama na tržištu propisuju se postupci koji se mogu smatrati zlouporabom tržišta, kao i obveze sudionika na tržištu u cilju sprječavanja i otkrivanja istih. Stupanjem na snagu novog Kaznenog zakona od 1. siječnja 2013, prestaje važiti Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala te se primijenjuje Zakon koji je blaži.

Novi Kazneni zakon sadrži tri kaznena djela u vezi tržišta kapitala i vrijednosnih papira: „Zlouporaba povlaštenih informacija“, „Zlouporaba tržišta kapitala“, te kazneno djelo „Krivotvorenje vrijednosnih papira“, te su ista djela stroža od prethodnih zakona po visini zapriječene kazne zatvora.