IV / 2009

U razornom potresu 6. travnja u kojemu je stradao talijanski grad L'Aquila poginule su 294 osobe, a oštećeno je više od 10 tisuća kuća. U tom srednjevjekovnom gradu, bogatom baroknim spomenicima, uništeno je više povijesnih spomenika, većinom crkava. Prema riječima talijanskog ministra unutarnjih poslova Roberta Maronija, za obnovu tog područja trebat će 12 milijardi eura. Najnoviji potres u Italiji i njegove razorne posljedice ponovno svraćaju pozornost osiguravajućih društava za ovu vrstu rizika.

U novom broju pročitajte ...

Uvodnik

Razarajući potres i katastrofalne posljedice

U razornom potresu 6. travnja u kojemu je stradao talijanski grad L'Aquila poginule su 294 osobe, a oštećeno je više od 10 tisuća kuća. U tom srednjevjekovnom gradu, bogatom baroknim spomenicima, uništeno je više povijesnih spomenika, većinom crkava. Prema riječima talijanskog ministra unutarnjih poslova Roberta Maronija, za obnovu tog područja trebat će 12 milijardi eura. Najnoviji potres u Italiji i njegove razorne posljedice ponovno svraćaju pozornost osiguravajućih društava za ovu vrstu rizika.

Hrvatska je jedno od seizmološki najaktivnijih područja u svijetu. Tome u prilog govore davni razorni potresi u Dubrovniku i Zagrebu te ne tako davni u Makarskoj (1962.) i Stonu (1996.)

Više informacija o ovoj aktualnoj temi donosimo u ovom broju časopisa. U radu Vladimira Njegomira su detaljno analizirani uzroci i posljedice potresa, a ukazano je i na mogućnosti sprječavanja štetnih posljedica, aktivnosti menadžmenta u kriznim situacijama i ulogu osiguranja u zaštiti od posljedica potresa.

Posebna pozornost posvećena je načinima upravljanja ovim rizikom na tržištu osiguranja. Osiguranje od potresa ne ulazi u uobičajene rizike koji su pokriveni redovnom policom osiguranja imovine te se može ugovoriti kao dodatno osiguranje, a najnovija događanja stavila su ga u središte interesa javnosti.

Od ostalih tema izdvajamo problem neosiguranih i neregistriranih vozila kojima se bavio okrugli stol u organizaciji Udruge za promicanje sigurnosti prometa. Industrija osiguranja godišnje na premijama zbog nezgoda s neosiguranim vozilima gubi oko 110 milijuna kuna, a šteta koje su  osiguratelji imali u zadnjih 15 godina zbog neosiguranih vozila penju se na čak na 600 milijuna kuna. Dovoljan razlog za sveobuhvatnu akciju, o čijim ćemo pozitivnim rezultatima, nadam se, uskoro čitati u jednom od sljedećih brojeva.

Okrugli stol Udruge za promicanje sigurnosti prometa

Stroži nadzor neosiguranih i neregistriranih vozila

Čak 206 tisuća vozila nisu u zakonskom roku, po isteku važenja prometne dozvole odjavili vozilo i vratili registracijske pločice. Po prometnim nezgodama policija je 2008. otkrila 476 vozila bez valjane dozvole, dok je u nadzoru prometa podneseno 13.417 naloga za neodjavljena vozila te 38.122 za upravljanje neregistriranim vozilima.

Tome u prilog ide i okrugli stol održan u organizaciji Udruge za promicanje prometa koji se bavi motociklima i sigurnošću u prometu. 

Doc. dr. sc. Ivo Jakovljević, dipl. ing., HAZU, Mr. sc. Marinko Jakovljević,dipl. ing., HDSV - Zagreb

Kako povećati sigurnosti motociklista u cestovnom prometu

Zadnjih nekoliko godina se osjeća porast broja prometnih nesreća u kojima su sudionici motocikli, čiji su vozači i suputnici - ponajviše mlade i neiskusne osobe, koje tek ulaze u životno opasnu svakodnevnu prometnu scenu. U prometnim nesrećama u Hrvatskoj udio vozila na dva kotača iznosi oko 6 posto, dok su u strukturi poginulih vozača zastupljeni s oko 16,6 posto. U radu se daje prikaz dosadašnjih iskustava stečenih tijekom vještačenja uz podatke dobivene praktičnim ispitivanjima. Kako bi se smanjila smrtnost vozača na dva kotača, nužno je angažiranje svih subjekta društva vezanih uz cestovni promet.

Doc. dr. sc. Zvonimir Lovrić, dr. med. primarijus

Stradavanja motociklista u prometu - medicinski pogled

Prema statističkim podatcima MUP-a, u 2008. godini su u 4.899 prometnih nesreća sudjelovali motocikli. Ozlijeđeno je oko 3.580 osoba, dok je 127 osoba poginulo. U 2007. je poginulo 111 osoba na motociklu ili mopedu. To predstavlja povećanje za 9,5%.

Hitno zbrinjavanje ozlijeđenih motociklista zahtijeva oprezan pristup pri procjeni težine ozljede. Teške ozljede jedne anatomske regije ljudskoga tijela često ukazuju na skrivene teške ozljede iste ili susjedne regije.

U Hrvatskoj ima dosta prostora za pozitivne pomake u svim gledištima zbrinjavanja ozlijeđenih motociklista: od preventive do kurative. Samo ustrojenim i zajedničkim nastojanjima multidisciplinarnog pristupa, moguće je ostvariti napredak.

Mr. sc. Vladimir Njegomir

Imovinsko osiguranje

Rizik potresa - uzroci, posljedice i zaštita

Rizik potresa, zahvaljujući sve većoj koncentraciji ljudi i materijalnih bogatstava, može uzrokovati sve veće štete. Otuda i povećani interes osiguravajućih društava za ovu vrstu rizika. U radu su detaljno analizirani uzroci i posljedice potresa. Ukazano je i na mogućnosti sprječavanja štetnih posljedica, aktivnosti menadžementa u kriznim situacijama i ulogu osiguranja u zaštiti od posljedica potresa. Posebna pozornost posvećena je načinima upravljanja ovim rizikom na tržištu osiguranja

Mr. sc. Zorislav Kaleb, sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Zaštita vrijednosnih papira

Netočno izdavanje ili krivotvorenje potvrde o pravu iz dionica

Zakon o trgovačkim društvima (ZTD) sadrži šest kaznenih djela, a kazneno djelo Netočno izdavanje ili krivotvorenje potvrde o pravu iz dionica jedno je od kaznenih djela propisano radi reguliranja zakonitog i točnog osnivanja i poslovanja trgovačkog društva.

Isto djelo može počiniti bilo koja osoba koja je ovlaštena za izdavanje potvrda o polaganju dionica, a objekt radnje su potvrde na temelju kojih neka osoba stječe pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini društava.

Kaznene odredbe u ZTD imaju za cilj opću prevenciju glede smanjenja gospodarskog kriminala, uvođenje stege u poslovanje trgovačkim društvima te veću odgovornost istih.

Prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur, Pravni fakultet u Rijeci

Zdravstveno osiguranje

Zakoni o oblasti zdravstva usklađeni sa zakonodavstvom EU

Hrvatski Sabor je donio zakone iz „paketa zdravstvene zaštite" radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Neposredni razlog za usklađivanje je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije (2005/36 EZ), kao i konvencije Međunarodne organizacije rada te akti Svjetske zdravstvene organizacije

Direktivom 2005/36/EZ jamči se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice

Berislav Matijević, dipl. iur., Croatia osiguranje d.d.

Novi propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

U Narodnim novinama broj 36/2009 objavljen je zakon o Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, kojim su, osim usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije, dorađene nomotehnički neispravne i netočne odredbe ZOOP-a koje se tiču obveznog osiguranja od automobilska odgovornosti.