III / 2013

Odgovornost cestovnog prijevoznika u međunarodnom prometu uređena je Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), Geneva, 1956., kojoj je Hrvatska članica od 1992. godine. Konvencija je na snazi od 2. srpnja 1961. godine u 55 država članica. CMR je izmijenjena Protokolom iz 1978. koji za potrebe ograničenja odgovornosti cestovnog prijevoznika uvodi obračunsku jedinicu SRD, umjesto do tada po CMR-u važeći germinal franak. Hrvatska međutim, nije članica ovog Protokola koji inače, vrijedi u 41 državi, a stupio je na snagu 28. prosinca 1980. godine. Najnoviji je Dopunski protokol konvenciji CMR o elektronskom teretnom listu, Geneva, 2008. koji je na snazi od 5. lipnja 2011. i danas ima 7 država članica, no, Hrvatska ga nije ratificirala.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

UVODNIK

Ratifikacija protokola CMR-a

Odgovornost cestovnog prijevoznika u međunarodnom prometu uređena je Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), Geneva, 1956., kojoj je Hrvatska članica od 1992. godine. Konvencija je na snazi od 2. srpnja 1961. godine u 55 država članica. CMR je izmijenjena Protokolom iz 1978. koji za potrebe ograničenja odgovornosti cestovnog prijevoznika uvodi obračunsku jedinicu SRD, umjesto do tada po CMR-u važeći germinal franak.

Hrvatska međutim, nije članica ovog Protokola koji inače, vrijedi u 41 državi, a stupio je na snagu 28. prosinca 1980. godine. Najnoviji je Dopunski protokol konvenciji CMR o elektronskom teretnom listu, Geneva, 2008. koji je na snazi od 5. lipnja 2011. i danas ima 7 država članica, no, Hrvatska ga nije ratificirala.

O tom problemu i drugim pitanjima i načelima osiguranja odgovornosti cestovnog prijevoznika u glavnoj temi broja pišu tri vrsne stručnjakinje za područje transportnog osiguranja, koje čitatelje upoznaju sa specifičnim rizicima i kategorijama šteta i kvalitetnoj procijeni rizika prije preuzimanja u pokriće, ali i prijevarama i isključenjima iz osiguranja. Susret osiguravatelja i reosiguravatelja Sarajevo ove će se godine, umjesto uobičajenog termina, održati od 19. do 21. lipnja, kako se ne bi preklapao s jednom drugom, također velikom konferencijom osiguravatelja, Dani osiguranja Slovenije u Portorožu. Odlučio je to novi Upravni odbor SORS-a održan u Zagrebu, ojačan novim članovima – Krešimirom Starčevićem, predsjednikom Uprave Croatia osiguranja i Markom Ćulibrkom, predsjednikom Upravnog odbora Dunav osiguranja.

Definirane su i glavne teme ovogodišnjeg SORS-a: društvena odgovornost u djelatnosti osiguranja, liberalizacija tržišta osiguranja autoodgovornosti – prednosti, mane, utjecaj ove vrste osiguranja na tržište osiguranja te banko-osiguranje u funkciji razvoja tržišta osiguranja.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić

INTERVJU

Vilma Učeta Duzlevska, glavna izvršna direktorica Croatia osiguranja – Život Skopje

Strateški smo partner građanima u štednji

Croatia osiguranje Život ostvarilo je odlične poslovne rezultate u 2012. godini. Tvrtka je uspjela povećati tržišni udio društva za 5% u odnosu na 2011. godinu. Premija i dobit rasli su dvoznamenkasto, a na tržištu životnog osiguranja u Makedoniji drže 44% ukupne ostvarene premije. Rezultatima se može pohvaliti glavna izvršna direktorica Vilma Učeta Duzlevska.

Prema godišnjem nerevidiranom financijskom izvještaju, društvo je 2012. godinu završilo s porastom dobiti od 47 posto, u iznosu od 21,6 milijuna denara (352 tisuće eura). Ukupni prihodi tvrtke bilježe rast od 19 posto, gdje prihodi od prodaje imaju dominantan udio i porast od 22 posto u usporedbi s 2011. godinom.

Berislav Trogrlić, novi direktor Sektora za prodaju osiguranja u Croatia osiguranju

Opća stagnacija gospodarstva je ključni problem

Berislav Trogrlić od 18. veljače obnaša funkciju direktora Sektora za prodaju osiguranja u Croatia osiguranju. Ističe da su mu„prvi dojmovi iznimno pozitivni. Radna atmosfera, pozitivan pristup poslu i visoka razina kreativnosti“.

Na pitanje kako planira poboljšati prodajni poslovni rezultat neživotnih osiguranja s obzirom na pad premije, odnosno, povećati rast životnih osiguranja, odgovara kako su s pozicije Sektora za prodaju osiguranja aktivnosti okrenute prema “velikim” osiguranicima u smislu kvalitete servisa. S druge strane tu je bezuvjetni rad na unaprjeđenju i širenju ostalih kanala prodaje, prije svega zastupnika.

TEMA BROJA: OSIGURANJE ODGOVORNOSTI CESTOVNOG PRIJEVOZNIKA

dr. sc. Adriana Vincenca Padovan

Ukratko o odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu

Predmet osiguranja odgovornosti cestovnog prijevoznika je profesionalna prijevoznička odgovornost, tj. njegova ugovorna odgovornost za robu primljenu na prijevoz, dok je izvanugovorna odgovornost cestovnog prijevoznika predmet obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, tj. osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.

Odgovornost cestovnog prijevoznika u domaćem prijevozu, tj. kada se i polazište i odredište nalaze u Hrvatskoj, uređena je Zakonom o obveznim odnosima (ZOO). Odgovornost cestovnog prijevoznika u međunarodnom prijevozu uređena je Konvencijom o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR).

mr. sc. Katarina Sunara

Ugovor o osiguranju odgovornosti prijevoznika u cestovnom prometu

Imajući u vidu strogi sustav odgovornosti cestovnog prijevoznika propisan aktualnim međunarodnim propisima, bez odgovarajuće osigurateljne zaštite prijevoznici su izloženi rizicima koji mogu utjecati na njihovu solventnost i poslovanje.

Radi navedenog, autorica ovim radom želi upoznati hrvatske prijevoznike s predmetom osiguravanja od odgovornosti cestovnog prijevoznika za štete na robi.

Margita Selan Voglar, dipl. iur.

Odgovornost prijevoznika za krađu i/ili prijevaru

Prijevoz robe cestom je najopsežniji dio prijevoza robe. Razvoj tehnologije doprinosi kvaliteti prijevoznih usluga i smanjivanju šteta na robi. Ipak, štete zbog prevare ili krađe ne možemo kvalitetno spriječiti raznim tehnološkim rješenjima. Za smanjivanje takvih šteta potrebna je edukacija i suradnja s prijevoznicima i njihovim djelatnicima.

NOVI PROPISI

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

U Narodnim novinama broj 25. od 28. veljače 2013., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Zakon je stupio na snagu 1. travnja 2013.

Potreba za izmjenama i dopunama Zakona proizlazi iz nužnosti redefiniranja pravnih instituta koji usporavaju parnični postupak, te uvođenja novih rješenja koji će osigurati uvjete za ostvarenje njegove učinkovitosti.

ISTRAŽIVANJE

HAK istražio navike hrvatskih vozača

Istraživanje navika vozača koje je Hrvatski autoklub (HAK) provedeno na uzorku od 1.211 sudionika, putem web i telefonske ankete, od 9. do 27. ožujka, dalo je porazne rezultate

- Hrvati za volanom jedu, piju, igraju se mobitelom... i svjesno čine prekršaje, ali su uvjereni da su “dobri vozači”.