III / 2012

Hrvatski ured za osiguranje ove godine obilježava 20 godina djelovanja. Osnovan je 17. ožujka 1992. godine Ugovorom o osnivanju kojega su potpisnici bila tada četiri postojeća hrvatska društva za osiguranje i reosiguranje. Jedan od važnijih događaja za osigurateljno tržište poklopio se iste godine s jednim od najvažnijih u hrvatskoj povijesti. Naime, dva mjeseca ranije dvanaest je članica Europske unije priznalo neovisnost Republike Hrvatske.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

Uvodnik

20 godina uspješnog rada

Hrvatski ured za osiguranje ove godine obilježava 20 godina djelovanja. Osnovan je 17. ožujka 1992. godine Ugovorom o osnivanju kojega su potpisnici bila tada četiri postojeća hrvatska društva za osiguranje i reosiguranje. Jedan od važnijih događaja za osigurateljno tržište poklopio se iste godine s jednim od najvažnijih u hrvatskoj povijesti. Naime, dva mjeseca ranije dvanaest je članica Europske unije priznalo neovisnost Republike Hrvatske.

Te burne godine ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini osnovana je u Makarskoj prva i najveća osiguravateljna tvrtka osnovana privatnim kapitalom, Euroherc osiguranje.

Privatizacijski procesi omogućili su osnivanje osigurateljnih agencija, pa je 1992. godine rođendan agencija za posredovanje i zastupanje u osiguranju. Armando Draguzet osnovao je u Puli agenciju Istra-agenta, Zlatko Tenžera, Ivan Šupraha i Tonći Kuzmanić osnovali su u Splitu agenciju Patria, a 5. svibnja 20. obljetnicu ima i agenciju Paun iz Slatine.

Imala sam čast prisustvovati nedavnoj proslavi 20. obljetnice Milenijum osiguranja u Beogradu, članice Grupe Croatia osiguranja. Tvrtka je osnovana 16. ožujka 1992. godine, pa smo rođendan dostojno obilježili. Nešto ranije iste godine, 25. veljače, u Beogradu je osnovano još jedno  društvo za osiguranje i reosiguranje, Energoprojekt Garant.

U susjednoj nam BiH je 9. listopada 1992. godine, na osnivačkoj skupštini u Međugorju, osnovano Croatia osiguranje kao samostalno gospodarsko društvokoje su utemeljile domaće fizičke i pravne osobe s matičnom kućom iz Zagreba. Bili su to novi počeci Croatije u Bosni i Hercegovini na čelu sa sada pokojnim, čuvenim Zlatanom Luburićem.

Ovom kratkom podsjetniku na obljetnice dodat ću još Merkur zavarovalnicu, društvo kćer  Merkur Versicherung AG iz Graza koje 1992. godine dolazi u Sloveniju, a Dunav osiguranje u Republiku Srpsku.

Svim slavljenicima čestitam 20. godina uspješnog rada!

Nensi Botica Jukić, gl. Urednica

dr. sc. Adriana Vincenca Padovan,

Uloga pomorskih osiguratelja u pravnom i stvarnom razgraničenju spašavanja na moru i uklanjanja podrtine

U ovom članku autorica razmatra ulogu pomorskih osiguratelja u pravnom i stvarnom razgraničenju spašavanja na moru i uklanjanja podrtine kao dvaju komplementarnih pomorskopravnih instituta koje je u praksi ponekad teško razlikovati. Pomorski osiguratelji, kao krajnji nositelji financijskog rizika interventnih operacija spašavanja i uklanjanja podrtine, gotovo redovito su izravno uključeni u odlučivanje u vezi ugovaranja, poduzimanja i izvođenja tih operacija. Oni najčešće izdaju i jamstva za obveze brodara, odnosno vlasnika koje iz tih intervencija mogu proizaći, a koja jamstva kao nužna zahtijevaju nadležne države, odnosno spašavatelji. Za uspješnost intervencija na moru, tj. za sprečavanje ili smanjenje štete koja prijeti od pomorske nezgode, bitno je da operacije započnu čim ranije i teku bez nepotrebnih zastoja. Takav tijek operacija uvelike ovisi o odlukama svih zainteresiranih osiguratelja. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ivo Aščić

Prodaja osiguranja kroz mrežu poštanskih ureda

Prodaja osiguranja putem razgranate mreže više od nekoliko stotina tisuća poštanskih ureda diljem svijeta, kroz koje dnevno prođu milijuni potencijalnih osiguranika ima dugu tradiciju, još od vremena nastanka suvremenih osiguravajućih društava.

Autor piše o dobroj suradnji hrvatskog nacionalnog poštanskog operatora HP i vodećeg osiguravajućeg društva u Hrvatskoj, Croatia osiguranje, oba u državnom vlasništvu, rezultirala su u prvoj polovici 2011. godine potpisivanjem i Ugovora o zastupanju u prodaji polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja

Osnovna prednost prodaje osiguranja putem nacionalnih poštanskih operatora ogleda se u brzim transakcijama, velikom broju prodajnih mjesta i osposobljenih radnika ali i ponudi usluga koja su u izravnoj vezi s osiguranjem. Croatia osiguranje, poučena europskim i svjetskim iskustvima, svoje usluge i proizvode danas prodaje u svim poštanskim uredima Hrvatske pošte, o čemu govore Josip Majher iz CO i Saša Pstrocki, direktor Sektora za financijske usluge HP-a.

mr. sc. Zorislav Kaleb sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu

Skraćeni stečajni postupak za nelikvidna trgovačka društva bez zaposlenih

Dopuna Stečajnog zakona koja je stupila je na snagu dana 21. listopada 2010. uvela je skraćeni stečajni postupak s ciljem da se isti provede brzo i ekonomično s minimalnim troškovima kako bi se ugasila društva koja zbog blokade godina ne posluju i egzistiraju samo u sudskom registru. To se prvenstveno odnosi na insolventna trgovačka društva koja nemaju zaposlenih ili su nesposobna za plaćanje, a nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra. Zahtjev pokreće Porezna uprava ili vjerovnici nelikvidnog društva. Predviđeno je da skraćeni postupak može provesti i sudski savjetnik trgovačkog suda, a stečajni sudac za privremenog stečajnog upravitelja može pored stečajnih upravitelja s liste postaviti i odvjetnika, javnog bilježnika ili sudskih vještaka.

Na povećanje dugovanja od 36,7 milijardi kuna u 2011. prema podacima Fine, najviše je utjecala nelikvidnost poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi, od 181 do 360 dana, za 540 milijuna kuna te onih iznad godinu dana, za 575 milijuna kuna, te će se pokrenuti skraćeni stečajevi za nelikvidne tvrtke bez zaposlenih. Time postoji mogućnost i za osiguravajuća društva da naplate nenaplaćenu premiju u stečajnom postupku.

prof. dr. Wolfgang Rohrbach i prof.dr Zdravko Petrović

Krah Phönixa i neposredne posljedice tog događaja

Autori iznose uzroke propasti Phönixa godine 1936., najvećeg austrijskog društva za životno osiguranje. Riječ je o događajima koji su imali vrlo štetne posljedice za cjelokupnu branšu i koji su svojim razmjerima postali jedno od bitnih poglavlja u povijesti osiguranja u Austriji, ali i drugih zemalja u kojima je Phönix poslovao.

Phönix je 1924. g. bilo prvo društvo koje je poslije rata iskazalo zlatnu bilancu. Ujedinilo se 1925. s društvom "Atlas - životno i rentno osiguranje AD" i "Bečkim životnim i rentnim osiguranjem", s prvenstvenim ciljem smanjenja troškova uprave. Phönix je postao hvaljeno privredno čudo Prve Republike.