II/2015

UVODNIK
Nova su pravila zasnovana na rizicima

Od 1970. do 2007. godine u svijetu je bilo 127 bankarskih kriza, 208 tečajnih kriza i 63 dužničke krize. Posljednja financijska i ekonomska kriza posljedica su međuzavisnosti  tržišnih neuspjeha, globalnih financijskih i monetarnih disbalansa, neadekvatne regulacije, propusta u superviziji i makroekonomskog nadzora. Iako je uzrok krize u bankarskom sektoru, a njen direktni utjecaj na osiguravajuću industriju manji u odnosu na bankarski sektor, Europa je svima, pa i nama, nametnula novi sustav poslovanja i nadzora osiguravajućih društava, poznat kao Solventnost II. Novi Zakon o osiguranju ili “mega zakon” kako ga popularno zovu, sadrži čak 464 članaka, a neki od njih bit će u primjeni od 1. srpnja.  Zakon o osiguranju osiguranicima je dao veća prava, a osiguravateljima više posla.

Financijska kriza s početkom u 2007. godini je značajno redefinirala svjetski financijski sustav pa iako su se društva za osiguranje i reosiguranje pokazala kao jedan od najotpornijih sektora u usporedbi s drugim financijskim institucijama, gubitci u osiguranju izraženi su u dijelovima  koji se odnose na ulaganje kapitala u određenim vrstama osiguranja naslonjenih na financijsko tržište. U zemljama Europske unije životno osiguranje u 2008. godini ostvarilo pad od 16,2%, Problemi izazvani financijskom krizom pokušavaju se otkloniti novim regulatornim inicijativama ponajviše u nadzoru, zaštitnim fondovima te u dijelu zaštite potrošača jer kriza javnih dugova zemalja euro zone predstavlja sve veću opasnost za osiguratelje i reosiguratelje budući je znatan dio njihove imovine uložen u državne vrijednosne papire.

Iako je financijski sustav u Hrvatskoj stabilan i dobro kapitaliziran, tvrdi guverner HNB Boris Vujčić, rezervu nam pobuđuje činjenica da je sve oko njega nestabilno, što će nam potvrditi ministar financija Boris Lalovac. Iako od hrvatske Vlade ne možemo očekivati radikalne reforme, ono što možemo očekivati je velik i sveobuhvatan zakon o stambenom kreditiranju kojim će se zabraniti financiranje špeku¬lativnim kapitalom. Štednja u obliku radikalnih reformi i značajnog smanjenja javne potrošnje nije rješenje za hrvatsko gospodarstvo, poručio je s Ekonomskog fakulteta u Splitu Joseph E. Stiglitz, ugledni američki ekonomist i nobelovac, kojemu je Sveučilište u Splitu dodijelilo počasni doktorat. Hrvatskog danas za mirovine nedostaje gotovo 18 milijardu kuna, a 2030. nedostajat će 26 milijardi. Nobelovac nije ponudio odgovor na pitanje kako uspostaviti zdravo i održivo funkcioniranje mirovinskog osiguranja na dugi rok, u stanju gospodarske i demografske neravnoteže kao što je naša. Teško je vjerovati da će netko uskoro to i učiniti.

Berislav Vokić
STRATEŠKA ANALIZA HRVATSKE INDUSTRIJE OSIGURANJA

Istraživanje o hrvatskoj industriji osiguranja autor je prove tijekom svibnja i lipnja 2014. godine, a osnovni ciljevi strateške analize hrvatske industrije osiguranja bili su slijedeći: izmjeriti percepcije konkurentskih sila iz Porterovog modela industrijske strukture, utvrditi razlike između percipirane jakosti pojedinih sila, procijeniti budući profitni potencijal hrvatske industrije osiguranja i identificirati ključne čimbenike uspjeha u industriji osiguranja.

Osiguravajući sektor u Hrvatskoj posebna je karika financijskog sustava u funkciji servisa realnog sektora. Osiguranje kao takvo bitno utječe na gospodarski razvoj Hrvatske te je važan čimbenik u stabilnosti financijskog sustava. Zapošljava velik broj, najčešće visokoobrazovanih ljudi i pruža porezne prihode državi. Spoznaje dobivene istraživanjem mogu pomoći menadžerima u industriji osiguranja pri odabiru uspješne poslovne strategije i pozicioniranju poduzeća unutar industrije. Da bi se bolje razumjelo konkurentsko okruženje dotične industrije, analizirane su prilike i prijetnje triju lidera na tržištu osiguranja i to Euroherc osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d. i Allianz Zagreb d.d.

INTERVJU
Struka je za transportno pravo EU nepripremljena

Prvu međunarodnu konferencija iz prava transporta i osiguranja pod nazivom INTRANSLAW Zagreb 2015, u Zagrebu organiziraju Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Institut za međunarodno pomorsko pravo Međunarodne pomorske organizacije (IMO-IMLI) s Malte. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i podršku Ministarstva vanjskih poslova, čemu su se priklonili i institucionalni partneri, HAZU, AZTN, HUP, HAKOM, CCAA, EBRD  i mnogi drugi.

O značaju konferencije za Hrvatsku i područje jugoistočne Europe, glavnim temama i problemima kojima je opterećeno tržište transportnog prava i osiguranja razgovaramo s prof. dr. sc. Nikoletom Radionov s Katedre za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

IZVJEŠĆE
Stiglitz: Štednja nije model za Hrvatsku

Štednja u obliku radikalnih reformi i značajnog smanjenja javne potrošnje nije rješenje za hrvatsko gospodarstvo, poručio je s govornice Ekonomskog fakulteta u Splitu Joseph E. Stiglitz, ugledni američki ekonomist i nobelovac, kojemu je rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović uručio počasni doktorat na svečanoj sjednici Senata. Prijedloge za dodjelu počasnog doktorata podnijeli su Ekonomski fakultet u Splitu kao nositelj zahtjeva te Filozofski i Pravni fakultet u Splitu. Budući da pripada najvećim svjetskim znanstvenicima i intelektualcima, dodjela počasnog doktorata prof. dr. sc. Josephu Eugenu Stiglitzu povećat će međunarodni ugled Sveučilišta u Splitu i omogućiti čvršću i intenzivniju suradnju s mnogim istaknutim znanstvenim institucijama, istaknuto je u obrazloženju prilikom dodjele koja predstavlja krunu proslave 40. obljetnice postojanja Ekonomskog fakulteta u Splitu.

-Stiglitz je kao inovator i idejni začetnik nove generacije ekonomista zaslužio svoje mjesto među šačicom primatelja počasnog doktorata. Ne kaže uzalud stara poslovica da vrijediš onoliko koliko daš drugome, odnosno ostaviš društvu, a Stiglitz će ostaviti zapis poduzetništva znanja u kodeksima naših studenata i kolega – izjavio je Anđelinović.

JUBILEJ
DESET USPJEŠNIH GODINA CROATIA OSIGURANJA ŽIVOT U SKOPJU

U Skopju je svečano obilježeno 10 godina od osnutka Društva za životna osiguranja Croatia osiguranja. Stabilni rezultati poslovanja i vodeća pozicija na tržištu s udjelom većim od 50 posto ukupnog broja polica životnog osiguranja, rezultat su povjerenja i ugleda koje je kompanija izgradila na makedonskom tržištu.

Croatia Osiguranje Život d.d. kao lider na tržištu životnog osiguranja doprinosi razvoju tržišta životnog osiguranja u Makedoniji, kontinuirano prati tržišni trend dvoznamenkastog rasta premije i to s dinamikom bržom od dinamike rasta tržišta pa je 2014. godinu zaokružilo godišnjim rastom premije od 21%, povećanjem dobiti od 15%, a bruto policirana premija životnog osiguranja za 2014. godinu iznosi 14,5 mil. eura. Takve rezultate menadžment pripisuje predanosti poslu, visokim ciljevima i inovativnom pristupu proizvodima, a takvim pristupom, kvalitetnim proizvodima i brzim sustavom isplate šteta dugoročno planiraju zadržati lidersku poziciju.

U vrijeme kada na tržištu imamo ozbiljnu konkurenciju, svakako je Croatia osiguranje Život, Skopje fokus poslovanja usmjerilo na prodajne kanale, bez razlike jesu li oni interni ili eksterni. Glavni smo naglasak stavili na razvoj vlastite prodajne mreže i napori koje ulažemo daju odlične rezultate. Edukaciji zastupnika pristupamo s velikom pozornošću jer o njihovoj uspješnosti ovisi i uspješnost tvrtke. Razvili smo vlastiti edukacijski program i posebnu pozornost pridajemo mentorskom radu, rekla je u povodu obilježavanja deset uspješnih godina Croatia osiguranja Život generalna direktorica Vilma Učeta Duzlevska.

PROFIL
ZDENKO PAUNOVIĆ O AGENCIJI ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PAUN

Agencija za zastupanje u osiguranju Paun iz Slatine obilježila je 23 godine uspješnog rada, ali to nije jedini razlog za slavlje. U prvom kvartalu Agencija bilježi rast od 27 posto. Vlasnika i direktora Zdenka Paunovića upitali smo je li recept u povjerenju klijenata, kvalitetnim osigurateljnim proizvodima ili nećem trećem.

Naime, Paun - agencija za zastupanje u osiguranju osnovana je 5. svibnja 1992. godine kao prva ovlaštena agencija za poslove osiguranja na ovim prostorima u tadašnjim ratnim vremenima. Svaka obljetnica nam je izuzetno važna zbog činjenice da smo se tolike godine uspjeli održati u ovoj izuzetno teškoj tržišnoj utakmici, bez ijedne mrlje u karijeri. Ponosni smo na današnje rezultate. Radimo i dalje s izuzetnim elanom i još većom motivacijom. Meni osobno motivacija predstavlja važan segment u radu. S obzirom da motivacija zaposlenika postaje veoma značajna u cjelokupnom suvremenom menadžmentu, tako i sam shvaćam važnost osobne motivacije i motivacije zaposlenika koja je važna  poput sposobnosti, obrazovanja, stručnosti ili znanja.

Prošlu godinu završili smo s odličnih 13 posto rasta te smo tako uspjeli dohvatiti brojku od 6 milijuna kuna premije, a u prvom kvartalu ove godine bilježimo rast od 27 posto. Ne mislim da ćemo u tolikom postotku rasti kontinuirano, ali u ovome trenutku neke su se stvari posložile, odradili smo neke dugo pripremane poslove i zadovoljni smo što u prvom kvartalu dobar rezultat nije izostao. Rast rezultata u ovome trenutku vidim kroz sve jaču i zastupljeniju ponudu životnih osiguranja te u budućnosti imamo namjeru još više jačati ovaj segment prodaje, ističe Paunović.

Dokumenti za preuzimanje