II / 2010

Kriza je pokazala zube i osiguravateljima. Rast premije višenije imperativ, gleda se kako sačuvati postojeći portfelj, reorganiziratiposlovanje, nadzirati troškove, sačuvati radna mjesta.. Nije to samo hrvatskislučaj. Naravno da dijelimo sudbinu susjednih zemalja, pa i istočnoeuropskeregije, o čijim tržištima pišemo na stranicama ovog broja.

U novom brojupročitajte .....

Uvodnik

Rast više nijeimperativ

Kriza je pokazala zube i osiguravateljima. Rast premije višenije imperativ, gleda se kako sačuvati postojeći portfelj, reorganiziratiposlovanje, nadzirati troškove, sačuvati radna mjesta.. Nije to samo hrvatskislučaj. Naravno da dijelimo sudbinu susjednih zemalja, pa i istočnoeuropskeregije, o čijim tržištima pišemo na stranicama ovog broja.

Što se Hrvatske tiče, pad premije se nastavlja, pa je ukupnapremija za 2,6 posto manja u odnosu na siječanj prošle godine, a životna osiguranjabilježe nešto veći pad od neživotnih, manje je ugovorenih polica. Rasla sumeđutim, zdravstvena osiguranja, o čemu nešto više govori predsjednica UpraveCroatia zdravstvenog osiguranja, Vesna Dulibić, ali i osiguranja kredita uslučajevima otkaza i bolovanja, o čemu govori Ana Ivančić, predsjednica Uprave Cardifosiguranja. Iako je recesija pomutila računice osiguravatelja, sva društva,dakle, nisu suočena s negativnim brojkama, pa je tako dobar prošlogodišnjirezultat  Uniqe nagrađen po prvi puta Zlatnomkunom.

Za istočnoeuropsku regiju, zanimljivo je da su nakon šestmjeseci poslovanja prošle godine samo Albanija, Bosna i Hercegovina i Slovenijaiskazale stope rasta, dok su Mađarska i baltičke države najpogođenijagospodartva regije, a najpogođenija je Poljska, najviše zbog pada životnihosiguranja u odnosu na rast prethodnih godina.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić, gl.urednica

Intervju

Vesna Dulibić,predsjednica Uprave Croatia zdravstvenog osiguranja

Iako su hrvatski osiguravatelji u prošloj godini  u zdravstvenim osiguranjima ostvarili brutopremiju  od 271,11  milijuna kuna, što je za 10,17 milijuna kunaili 3,6 posto manje nego godinu dana ranije, Croatia zdravstveno osiguranje uprošloj je godini zaračunalo bruto premiju od 97 milijuna kuna, zabilježivšiporast od 9,5 posto u odnosu na 2008. Prema podacima Hrvatskog ureda zaosiguranja, lani je tržišni udio tvrtke u segmentu bruto premije zdravstvenogosiguranja povećan sa 31,50 na 35,78 posto.

Croatia zdravstveno osiguranje jedino je osiguravajućedruštvo na tržištu koje se bavi isključivo dobrovoljnim zdravstvenimosiguranjem. Od osnutka 2004. godine tvrtka bilježi kontinuirani rast ipovećanje premije koje je višestruko veće od ukupnog tržišta. O dobrimrezultatima poslovanja u kriznoj 2009. godini i početkom ove godine, razgovaramos predsjednicom uprave tog društva, Vesnom Dulibić.

Intervju

Ana Ivančić,predsjednica Uprave Cardif osiguranja

Cardiff osiguranje, osiguravatelj koji hrvatskome tržištunudi specifično osiguranje kredita u slučajevima otkaza, bolovanja ili smrtifizičkih osoba u kriznoj je 2009. godini ostvarilo je 30-postotni rast premije,usprkos ključnim problemima - padu kreditiranja građana i valu otkaza.Razgovarali smo sa predsjednicom Uprave Cardiffa, Anom Ivančić, koja nam jenajavila širenje svoje palete proizvoda na osiguranje kućnog budžeta te otkrivasvoje planove i ambicije u 2010. godini, u kojoj bi trebala zaživjeti i srpskapodružnice te osiguravateljne kuće.

Analiza

Tržištesrednjoistočne Europe

Po prvi puta možemo opisati regiju srednjoistočne Europe usmislu pada ukupnog osiguravateljnog poslovanja. Godišnja stopa rasta od 9,84%2008. godine već je bila naznaka krize, budući da ta brojka objedinjava visokestope rasta Slovačke, Bugarske, Poljske ili Rumunjske, s prvim stopama padakoje su došle iz Mađarske i Estonije. Nakon šest mjeseci, u lipnju 2009.godine, samo su Albanija, Bosna i Hercegovina, te Slovenija iskazivale stoperasta, u smislu promjene godišnjeg obujma premija. u opisu tržišta osiguranja usrednjoistočnoj Europi.

Još nerazvijena u mnogo segmenata, tržišta nove Europe nudemnoštvo mogućnosti za rast. Dvoznamenkaste stope rasta su bile uobičajene usvim državama te regije i uvijek spominjane. Nedavna kriza je zakočila tudinamiku ali regionalni potencijal i dalje nije zanemaren. U kojem volumenu jekriza utjecala na osiguravateljno poslovanje u srednjoistočnoj Europi?Pročitajte sljedeći tekst kako biste to saznali.

Istraživanje

Ernst & Young o europskomtržištu osiguranja u 2010. godini

Dok su mnogi europski osiguravatelji prebrodili financijskukrizu bolje od svojih kolega bankara, mnogi od njih su uzdrmani investicijskimgubicima i ograničenjima kapitala, za koje se očekuje da će predstavljatidodatni izazov u 2010., navodi Ernst & Youngov globalni centar zaosiguranje u svom Pregledu europskog osiguranja za 2010. godinu.

mr. Mario Puljiz,dipl.oec

Životna osiguranja: Utjecaj kanaladistribucije na premiju životnih osiguranja

Autor analizira utjecaj kvalitete proizvoda na rastzaračunate premije i udjel na tržištu. Osiguravatelj mora izabrati pravilnudugoročnu strategiju distribucije, vodeći računa o svojoj veličini ifinancijskoj snazi, specifičnostima tržišta i raspoloživim kanalimadistribucije

Do 2004. godine vodeću poziciju osiguratelji su osvajali izadržavali zahvaljujući najviše agencijskom sustavu distribucije. Od 2005.dominacija se postizala putem bankoosiguranja, dok se u 2009. godini ključnimpokazao uspješan razvoj snažne interne prodajne mreže

mr. sc. ZorislavKaleb

Nova kaznena djela ucilju zaštite  tržišta kapitala

Zakon o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala koji jestupo na snagu dana 1. siječnja 2009. predviđa četiri kaznena djela i to: Korištenje, otkrivanje ipreporučivanje povlaštenih informacija, manipulacije tržištem, neovlaštenog pružanjainvesticijskih usluga te neovlaštenog obavljanja poslova vezanog zastupnikasmatraju se kaznenim djelom. Zakon je svojevrsni nastavak Zakona o tržištukapitala iz kojega su ispuštene kazneno odredbe a zadržane samo prekršajne. Učlanku se navode inkriminacije i kaznene zone za pojedina kaznena djela, te tkosu mogući počinitelji.

Moj portret

Snježana Bertoncelj,predsjednica uprave Erste osiguranja Vig

Erste osiguranje Vienna Insurence Group, koje na tržištuposluje svega četiri i pol godine, jedno je od najbrže rastućih društava uHrvatskoj. Snježana Bertoncelj vodi tvrtku od samog početka i ne krije ponosčinjenicom da je premija po zaposleniku iznimno visokih 2,86 milijuna kuna, štoovo osiguravajuće društvo za životna osiguranja čini jednim odnajprofitabilnijih u Hrvatskoj. Dok je tržište životnih osiguranja lani palo 2posto, Erste je raslo dvoznamenkasto.