I/2015

 Nensi Botica Jukić
Jesmo li usklađeni s EU?

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju nije usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, tvrde osiguravatelji koji u svojoj ponudi imaju zdravstvena osiguranja. Već godinama se žale što je u Hrvatskoj dopušteno da dobrovoljna zdravstvena osiguranja provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bez nadzora regulatora i bez obveze pridržavanja odredbi Zakona o osiguranju i drugih propisa koji iz njega proizlaze. Naravno, time je HZZO u znatno povoljnijem položaju od društava za osiguranje koja provode dopunsko zdravstveno osiguranje, čija godišnja premija iznosi više od 2 milijarde kuna godišnje.

Što o usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s europskim misli predstavnik Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević, možete doznati iz našeg intervjua. Uvažavajući dosadašnju praksu Europske komisije za očekivati je da bi Europska komisija zatražila od Republike Hrvatske usklađenje Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranje s direktivama o neživotnom zdravstvenom osiguranju ukoliko bi se od Europske komisije zatražilo uključivanje u ovaj proces. Od HZZO bi se očekivalo osnivanje osiguravajućeg društva kako bi poslovalo na tržištu pod jednakim uvjetima kao i svi drugi osiguravatelji. Međutim, hrvatska Vlada očito nema u planu tijekom 2015. godine uskladiti Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranje s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, u prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Ministarstvo zdravlja i dalje izbjegava primjenu kontrole Hanfe i formiranje pričuva.. Stručna javnost sigurno će sa zanimanjem pratiti javno savjetovanja o Prijedlogu Zakona, otvoreno do 30. ožujka. U ovom broju pročitajte što su po tom pitanju učinile Slovenija i Belgija.

Republika Hrvatska obvezna je i za korištenje sredstava Europskoga poljoprivrednog fonda za rurarni razvoj (EAFRD) izraditi Program ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020.godine, a jedna od mjera unutar programa je i upravljanje rizikom. Koje su mogućnosti i izazovi za primjenu te mjere problematizira rad naših dvaju suradnika, teoretičara i praktičara Maria Njavre i Saše Smreka. S obzirom na poziciju osiguravatelja i osiguranika da doznaju za nas nova „pravila igre“ u području potpore premije poljoprivrednog osigurana, držimo da je tema upravljanja rizikom u programu ruralnog razvoja aktualna i zanimljiva. Naravno, želimo svima dobru pripremu u povlačenju i korištenju sredstava.

INTERVJU: Branko Baričević, prvi voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj

Branko Baričević ima bogato iskustvo u radu s europskim institucijama, koje je stekao tijekom pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji te dobro poznaje komunikaciju vezanu uz EU integracije, EU politike i EU institucije.  Ovaj karijerni  diplomat, koji je od 2005. godine bio šef Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu, sada je voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj gdje predstavlja , kako to voli reći „oči i uši Europske komisije“.  Prije diplomatske karijere, imao je zdravstvenu, pa mu je tema zdravstvenog sustava s naglaskom na dobrovoljna zdravstvena osiguranja, koja je bila povod našeg razgovora, njemu poznata i s aspekta zdravstva.

Berislav Matijević
Europsko tržište osiguranja kroz prizmu tradicije

U radu autor navodi opće postavke o Europskoj uniji i jedinstvenom unutarnjem tržištu, a u njegovom  fokusu je stvaranje jedinstvenog europskog tržišta osiguranja i zatečena dva modela osiguranja – dvije tradicije – dvije kulture. U uvodnom dijelu rada autor daje pregled najznačajnijih datuma a zatim, svojevrsni povijesno-politički aspekt stvaranja Europske unije preispitujući proces stvaranja jedinstvenog unutarnjeg europskog tržišta osiguranja.

Nensi Botica Jukić
Usklađenost Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s pravnom stečevinom Europske unije

Zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj uređeno je kao obvezno i dobrovoljno (dopunsko i dodatno) zdravstveno osiguranje. Obvezno osiguranje uređeno je kao socijalno osiguranje, te se na njega ne primjenjuju odredbe direktiva o neživotnim osiguranjima. Međutim, dobrovoljna zdravstvena osiguranja, kao premijska osiguranja, nisu dio sustava socijalne sigurnosti, te se na njih primjenjuju odredbe direktiva o neživotnim osiguranjima.

Posebno su sporne odredbe Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju sadržane u člancima 10. i 10a kojima je omogućeno da uz društva za osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje iznimno može provoditi dobrovoljna zdravstvena osiguranja i to bez obveze pridržavanja odredbi Zakona o osiguranju i svih propisa koji iz njega proizlaze, te bez nadzora regulatora što nije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

Mario Njavro, Saša Smrek
Upravljanje rizikom u programu ruralnog razvoja

Upravljanje rizikom nova je mjera unutar ruralnog razvoja, ali izvire iz potpore premiji osiguranja koja od ranije koristila u većini država članica. Rad opisuje osnovne pojmove i kriterije svake od mjera pri čemu stavlja naglasak na izazove i probleme pri korištenju u Hrvatskoj. Brojni su izazovi koji se stavljaju pred kreatore poljoprivrede politike i politike ruralnog razvoja u Hrvatskoj kako bi se kvalificirali za korištenje mjera upravljanja rizikom. One se posebice ogledaju u dijelu praćenja proizvodnje i poslovanja na poljoprivrednim gospodarstvima, koje postaje važan preduvjet korištenja sredstava. Izazovi su i na strani osiguravajućih društava koji u svjetlu klimatskih promjena te uvažavajući tehnološke parametre i ekonomike poljoprivredne proizvodnje trebaju redizajnirati ponudu poljoprivrednog osiguranja. Rješenje spomenutih izazova preduvjet je i povlačenja predviđenih gotovo 58 milijuna eura u razdoblju do 2020. godine.

Održana radionica o prvim Hrvatskim rentnim tablicama smrtnosti

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) i Hrvatskog aktuarskog društva (HAD) održana je radionica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu o prvim Hrvatskim rentnim tablicama smrtnosti. S obzirom na zanimljivu i aktualnu temu, radionica je izazvala veliki interes, ne samo među članovima Hrvatskog aktuarskog društva kojima je bila prvotno namijenjena, već i među drugim stručnjacima iz osiguravajućih i mirovinskih društava te nadzornih tijela, tako da su radionici prisustvovali i kolege iz Makedonije.

 Profesor Miljenko Huzak s PMF-a i  Deana Maček, voditeljica radne grupe HAD-a, predstavili su projekt izrade prvih Hrvatskih rentnih tablica smrtnosti koji je HAD pokrenuo na inicijativu osiguravajućih društava, a uz potporu HUO-a.

FINANCIJSKA PISMENOST
Prvo istraživanje o financijskoj pismenosti u Hrvatskoj – ocjena: dovoljan 2   

Hrvati su zadovoljavajuće financijski pismeni. Kada bi se ta pismenost ocjenjivala kao u školi, dobili bi dovoljan (2). To je rezultat prvog istraživanja o financijskoj pismenosti kojeg je u Hrvatskoj proveo Ekonomski institut iz Zagreba na 900 ispitanika u rasponu od 18. do 65. godine života. Istraživanje je provedeno putem ankete u tri glavne kategorije – znanje, stavovi i ponašanje, a upitnik se temeljio na poznatom OECD upitniku kojim se provjerava financijska pismenost u svim zemljama.

Ovo je prvi puta da je rađen ovakav oblik istraživanja. Sve je međutim, prije pet godina krenulo od osiguravatelja, koji su napravili slično istraživanje.

„Što se tiče znanja, građani Hrvatske pokazali su zadovoljavajuće opće znanje, no slabiji rezultati zabilježeni su na, primjerice, znanju točnog izračuna iznosa kamate», komentirala je Maja Vehovec, znanstvena savjetnica Instituta i voditeljica projekta, prezentirajući rezultate istraživanja, na kojem je surađivala s Edom Rajhom s Instituta i Ivonom Škreblin Kirbiš iz Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta.

Što osiguravatelji i ostali sudionici financijskog tržišta provode u cilju povećanja financijske pismenosti pročitajte u izvješćima s okruglog stola i tiskovne konferencije.

PROFIL
Katica Križić Čumandra, Mapa znanja

Mapa znanja godišnje organizira 60-tak otvorenih seminara i 20-ak in house treninga. Njihove seminare godišnje pohađa oko tisuću sudionika. Gotovo da u Hrvatskoj nema veće tvrtke čiji zaposlenici nisu bili barem na jednom njihovom seminaru. Ove godine Ministarstvo gospodarstva dodijelilo im je certificirano ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave.

Vlasnica ove edukacijske agencije, Katica Križić Čumandra, preferira rad u malim grupama, predavače iz prakse, a između teoretskog i praktičnog, izbor je uvijek u korist praktičnog rada. Svrha naših seminara je primjenjivost stečenog znanja u praksi, u protivnom smatraju da edukacija nema smisla, reći će vlasnica Mape znanja u razgovoru za Osiguranje.

NOVI PROPISI
Zakon o osiguranju

Prema Direktivi 2014/51/EU (tzv. Omnibus II Direktivi) koja mijenja Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o pokretanju i obavljanju poslova osiguranja i reosiguranja (u daljnjem tekstu: Direktiva Solventnost II) države članice su dužne prenijeti navedene Direktive u nacionalno zakonodavstvo do 31. ožujka 2015. godine s početkom primjene 1. siječnja 2016. godine, što je za Republiku Hrvatsku podrazumijevalo izradu novoga Zakona o osiguranju u navedenom roku.

Zakonom se osiguravaju pretpostavke za provedbu Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II). Navedena Delegirana Uredba dopunjuje Direktivu Solventnost II, odnosno sadrži provedbena pravila za Solventnost II te se utvrđuju postupci za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Europskoj komisiji, što je definirano člankom 301.a u Direktivi Solventnost II.

 Mario Bagat
Prilog o zdravlju i osiguranju OSIGURANI & ZDRAVI

U svakom broju priloga predstavit ćemo Vam po jedan proizvod zdravstvenog osiguranja ili pobliže objasniti prava iz zdravstvenog osiguranja. Za prvi broj odlučili smo se predstaviti novi proizvod na hrvatskom tržištu - Best Doctors Plus. To je zdravstveno osiguranje koje osigurava pristup najboljim svjetskim liječnicima putem drugog liječničkog mišljenja i liječenja u inozemstvu.

U svakom broju ćemo Vam predstaviti i po jednu županiju s vodičem zdravstvenih ustanova, a počeli smo s Bjelovarsko bilogorskom županijom. U vodiču zdravstvenih ustanova pronaći ćete popis zdravstvenih ustanova s osnovnim kontakt podacima i vrsti osiguranja koje se mogu koristiti u svakoj pojedinoj ordinaciji, odnosno ustanovi. U prvom broju Vam predstavljamo i Polikliniku Croatia zdravstveno osiguranje, a s predstavljanjem zdravstvenih ustanova ćemo nastaviti i u narednim brojevima. Pobliže ćemo Vam predstaviti vrhunske zdravstvene ustanove u Hrvatskoj i koje usluge u njima možete dobiti. U prilogu ćemo pisati o mnogim temama, među kojima ćete sigurno pronaći nešto za sebe. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim odabirom tema i da će Vam OSIGURANI & ZDRAVI biti ugodno i korisno štivo.

 Novi proizvodi: Best Doctors Plus

Tko za sebe i članove svoje obitelji ne želi liječenje u zemljama koje imaju iskustva i primjenjuju najbolje metode liječenja? Croatia zdravstveno osiguranje je na hrvatskom tržištu ponudila zdravstvenog osiguranja koji omogućuje upravo to - pristup najboljim svjetskim liječnicima i najboljim svjetskim klinikama

Liječenje u zemljama koje imaju bolji zdravstveni sustav, koje imaju više iskustva ili primjenjuju bolje metode liječenja od onih koje se koriste u Hrvatskoj je često nedostižno. Međutim, od sada je na hrvatskom tržištu prisutan proizvod zdravstvenog osiguranja koji omogućuje upravo to, pristup najboljim svjetskim liječnicima. Best Doctors Plus je zdravstveno osiguranje koje pokriva drugo liječničko mišljenje i liječenje u inozemstvu.  Visina premija ovog programa ovisi o dobi osiguranika te se kreće od 78 EUR godišnje za djecu do 190,8 EUR godišnje za odrasle. U slučaju pojave bolesti, posebno ukoliko se radi o ozbiljnijoj bolesti otvara se cijeli niz pitanja. Najčešće pitanje je da li je dijagnoza ispravno postavljena, a nakon toga koji je najbolji način liječenja i gdje se to liječenje može provesti. Best Doctors zdravstveno osiguranje omogućuje osiguranicima iz Hrvatske da u slučaju bolesti dobiju odgovore najboljih svjetskih liječnika upravo na ta pitanja. Best Doctors organizira prijevod medicinske dokumentacije pacijenta i izradu mišljenja liječnika iz baze. Best Doctors koje uključuje potvrdu ili izmjenu postavljene dijagnoze te preporuku najbolje metode liječenja bolesti.

 Sistematski pregled u poliklinikama CZO
Prevencijom do zdravlja – 5 ključnih testova

Poliklinike Croatia zdravstvenog osiguranja u Zagrebu, Splitu i Koprivnici nude široku paletu sistematskih pregleda, od tzv. Mini sistematskih pregleda koji obuhvaćaju internistički pregled, EKG, UZV abdomena, osnovne laboratorijske pretrage i ginekološki pregled i UZV dojki  za žene, te su svojom cijenom dostupni većini, pa do složenijih, tzv. menadžerskih  sistematskih pregleda u koje su uključeni pregledi kardiologa, gastroenterologa, neurologa, kao i šira lepeza laboratorijskih pretraga prilagođenih tom dijelu populacije koji je izvrgnut većoj količini stresa.

Osim gotovih paketa usluga u poliklinikama CZO postoji  mogućnost kreiranja individualnih sistematskih pregleda prema potrebi pojedinca. Tim liječnika koji obavljaju sistematske preglede najčešće čine specijalist interne medicine, radiolog, oftalmolog i ginekolog, a tu je i laboratorij za hematološko-biokemijske pretrage. Po potrebi  tim se može proširiti i na kardiologa, fizijatra, neurologa, dermatologa i ostale specijalnosti. Međutim, već Mini paket sistematskih pregleda što ga nude u Poliklinici omogućava detekciju najčešćih bolesti.