I - II / 2013

u prvom ovogodišnjem dvobroju donosimo detaljan prikaz relevantnih podataka o tržištu osiguranja u prošloj godini iz kojih možete analizirati kretanja premije, broja osiguranja po vrstama osiguranja i ostale statistike. Premija je 2012. godine u odnosu na prošlu godinu pala za 1,17 posto. Tome je „kumovao“ pad neživotnih osiguranja od 2,04 posto. Životna osiguranja međutim, zabilježila su rast od 1,23 posto, što dijelom ukazuje na oporavak naše „industrije“

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo:

UVODNIK

Djelatnost umjesto industrije osiguranja

Poštovani čitatelji,

u prvom ovogodišnjem dvobroju donosimo detaljan prikaz relevantnih podataka o tržištu osiguranja u prošloj godini iz kojih možete analizirati kretanja premije, broja osiguranja po vrstama osiguranja i ostale statistike. Premija je 2012. godine u odnosu na prošlu godinu pala za 1,17 posto. Tome je „kumovao“ pad neživotnih osiguranja od 2,04 posto. Životna osiguranja međutim, zabilježila su rast od 1,23 posto, što dijelom ukazuje na oporavak naše „industrije“.

Već sad vidim pred sobom prijekorno lice kolege koji bi me zasigurno prekorio što sam upotrijebila nama zasigurno spornu kovanicu „industrija osiguranja“ Statistike zato ostavljam analitičarima, a iskoristila bih ovaj uvodnik da razjasnim izraz koji me muči već godinama, a posljednji put sam se protiv njega pobunila kada su je naši dragi kolege, stručnjaci, upotrijebili u naslovu vam a svima sigurno poznate knjige koja je objedinila radove 25 autora, stručnjaka iz prakse i znanstvenika, pod uredništvom prof.dr.sc. Drage Jakovčevića i dr.sc. Jakše Krište. Nije naravno, na odmet reklamirati ovo vrijedno izdanje – Industrija osiguranja u Republici Hrvatskoj - no, priznajte da je mnoge među vama zasmetao pojam industrije koji je nadovezao osiguranja.

Prilog „Jezik osiguranja“ objavljen u jednom drugom časopisu ohrabrio me da ukažem na to zašto osiguranje u našem govornom području postaje „industrija“, zbog čega je ovaj izraz neispravan i što umjesto njega koristiti. Na engleskom jeziku često korišten i uobičajen pojam insurance industry, prenošenjem (ne i prevođenjem) u hrvatski dobivamo „industija osiguranja“. U školi su nas učili da je industrija privredna grana koja obuhvaća tvorničku radinost ili dio te privredne grane. Kada pak, govorimo o novčarstvu i osiguranju, složit ćete se da ne mislimo ni na kakvu industriju i tvornicu, već na uslužnu djelatnost. No, nebrigom za jezik, neznanjem ili bukvalnim prijevodom s engleskog, dobili smo „industriju osiguranja“.

Što umjesto tog izraza koristiti? I sama sam se nerijetko pitala i nije lako dati odgovor kojeg si smatrali točnim. Ipak, mišljenja sam da bi bilo prirodnije i ispravno sva ona značenja koja vezujemo uz osiguranje, objediniti u izrazu djelatnost osiguranja ili osigurateljna djelatnost, možda čak i sektor osiguranja.  Na vama je da razmislite.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić, gl. urednica

IZ UDRUŽENJA

Provedena QIS studija Solventnost II regulative (re)osiguratelja u RH

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je 12. veljače 2013. Izvještaj o provedenoj studiji kvantitativnih utjecaja (QIS studiji) Solventnost II regulative društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Republici Hrvatskoj.

Studija je provedena u suradnji s Radnom grupom za solventnost i adekvatnost kapitala –(nositelji HANFA, HUO, HAD). Radna grupa je izradila detaljne upute za provođenje QIS studije, a otvoreni i zatvoreni dio web stranice Hrvatskog ureda za osiguranje bio je središnje mjesto za provođenje studije sa svim dostupnim uputama.

Mihaela Premor Andrijanić

Tržište osiguranja u 2012. godini: Porast premije životnih osiguranja

U članku su detaljno prikazani podaci o tržištu osiguranja u periodu I-XII/2012. i to zaračunate bruto premije, broja osiguranja, broja i isplaćenih iznosa likvidiranih šteta.

Prema kumulativnim statističkim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za IV. tromjesečje 2012. godine, 27 društava za osiguranje zaračunala su bruto premiju od 9,038 milijardi kuna, što je 1,17% manje u odnosu na prethodnu godinu.

U skupini neživotnih osiguranja zaračunata je bruto premija u iznosu od 6,577 milijarde kuna ili 2,04% manje u odnosu na prethodnu godinu, te čini 72,78% ukupne premije.

Životna osiguranja, nakon tri godine pada, bilježe rast, i to od 1,23%, sa zaračunatom bruto premijom od 2,461 milijardom kuna, te u ukupnoj premiji sudjeluju s 27,23%, dok su u broju životna osiguranja zabilježila i veći rast od 3,48%.

mr. sc.Vesna Kocijančić

Internet i mobilno poslovanje: Osiguranje uz život u pokretu

Ignorirati tehnološke trendove u komunikaciji i biti konvencionalan ili konzervativan u poslovanju sigurno nije dobro. Mobilne aplikacije jedan su od najnovijih i najefikasnijih kanala komunikacije s tržištem. Procesi sklapanja police putnog osiguranja dobar su primjer kreiranja proizvoda osiguranja „u žurbi“ putem mobilnog telefona, a sigurna kupnja putem sms poruke mobilnog telefona razlog više. Neke odgovore nudi autorica u ovom radu.

dr. sc. Vladimir Njegomir, dipl. oec.

Osiguranje i rizici: Trend u zadržavanju rizika - vlastita osiguravajuća društva (captive)

Autor u radu ukazuje na osnove funkcioniranja vlastitih osiguravajućih društava, karakteristike njihova osnivanja i poslovanja, uključujući problematiku određenja domicila, vrsta i uloge kao i implikacije koje na captive imaju financijska kriza i nova regulativa solventnosti na razini EU. Iako u regiji nije zabilježeno formiranje vlastitih osiguravajućih društava, mogućnosti njihovog formiranja postojat će priključivanjem Europskoj uniji

spec. Nedjeljko Pavlović, dipl.oec.

Osiguranje motornih vozila: Prijava, obrada i likvidacija šteta u osiguravajućem društvu osiguranika

Osiguravajuća društva imala bi izravan motiv za brzu i korektnu likvidaciju šteta iz ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti ukoliko bi se štete rješavale u društvu osiguranika, a ne društvu štetnika kakva je sada praksa u RH. Time bi se postiglo veće zadovoljstvo i bolja komunikacija s osiguranicima, smanjio broj sporova te olakšala obnova i prodaja osiguranja. Do ovih je zaključaka autor došao temeljem vlastitog istraživanja interesa osiguranika za direktnu obradu šteta. Tzv. direktna obrada šteta podrazumijeva obradu i isplatu šteta za svog osiguranika i onda kad je štetu u prometnoj nezgodi prouzročio osiguranik drugog osiguravajućeg društva.

NOVI PROPISI

Zakon o poštanskim uslugama

Prepoznajući važnost razvoja tržišta poštanskih usluga, kao i obvezu iz pregovora o pristupanju EU, koja nalaže potpuno usklađivanje s Trećom poštanskom direktivom, izrađen je novi Zakon, u svrhu uređenja potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga u Hrvatskoj.

Donošenjem Zakona o poštanskim uslugama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013., uspostavljen je suvremen i djelotvoran regulatorni okvir potreban za daljnji razvoj poštanskih usluga, pred nastupajuću potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga i integraciju ovoga sektora u jedinstveno europsko tržište.

Izvješće o gubicima u pomorskom prometu: Costa Concordia najveća pomorska nesreća u 2012.

Godinu dana nakon nesreće putničkog broda Costa Concordia, novo Allianzovo izvješće donosi brojku od 106 brodova izgubljenih diljem svijeta tijekom 2012. godine, navodi se u novom, nedavno objavljenom Allianzovom izvješću. Radi se o porastu od 15 izgubljenih brodova u odnosu na godinu prije kada je zabilježen 91 gubitak, ali i padu od 27 posto u odnosu na desetogodišnji prosjek od 146 brodova godišnje. Zahvaljujući tehnologiji, edukaciji, regulativi te proaktivnom djelovanju brodarske industrije, trend pada traje već dulje vrijeme, no ljudska pogreška i dalje predstavlja temeljni izazov.

Iskustva s osiguranjima vjenčanja: Siguran početak bračnog života

Svadbeno raspoloženje se razlikuje od zemlje do zemlje kao što se razlikuju ukusi parova kada je riječ o svadbenim slavljima: Turska, Poljska, Švicarska i Grčka su europski prvaci u vjenčanjima. U Hrvatskog godišnje gotovo 5 osoba na njih 1000 stupa u brak, što je nešto više od europskog prosjeka, a puno manje od Turske koja je europska predvodnica s 8 brakova sklopljenih na 1000 stanovnika.

Uspostavljanje zajedničkog kućanstva često je prekretnica koja označava novu fazu u životu oba partnera.  Bračni partneri često ulaze u novi porezni razred, no također bi trebali pogledati svoje police osiguranja - u mnogim slučajevima su im dostupne stope za kućanstvo ili partnera. Oba partnera također bi trebali razgovarati o životnom osiguranju i planu za mirovinu te bi trebali napraviti odgovarajuće promjene.

dr.sc. Ivan Kaladić

Sudska praksa: Porast riječnog vodostaja kao rizik poplave u nastajanju – komentar sudske odluke

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se javilo kao sporno pitanje – je li ništav ugovor o osiguranju nekretnine za slučaj štete od poplave, kada je u vrijeme sklapanja ugovora bio znatan rast riječnog vodostaja i postojala izvjesnost da će poplava nastupiti, - te se iznose razlozi koji opravdavaju zaključak da je ugovor o osiguranju u takvom slučaju ništav.

Registar radova objavljenih u 2012. godini - prema područjima

Za sve ostale informacije stojimo Vam na usluzi na broju telefona 01/633-2324 ili email-u: casopis.osiguranje@crosig.hr.

Srdačan pozdrav,

Vaše OSIGURANJE!