Broj II / 2009

Novi zakonski propisi vezani za financiranje zdravstva i turizma napravili su nervozu i zbrku na tržištu osiguranja. Zakoni o financiranju zdravstva i o turizma ove će godine financijski opteretiti poslovanje osiguratelja, koji su pod utjecajem globalne krize podbacili u svojim premijskim prihodima. Premija je u veljači pala u odnosu na isti mjesec prošle godine 0,8%,a najviše u životnim osiguranjima 1,2 posto, zabrinjava i podatak da najveći pad premije ostvaruju vodeći osiguravatelji.

U ovom broju pročitajte...

UVODNIK

Tržišna zbrka

Novi zakonski propisi vezani za financiranje zdravstva i turizma napravili su nervozu i zbrku na tržištu osiguranja. Zakoni o financiranju zdravstva i o turizma ove će godine financijski opteretiti poslovanje osiguratelja, koji su pod utjecajem globalne krize podbacili u svojim premijskim prihodima. Premija je u veljači pala u odnosu na isti mjesec prošle godine 0,8%,a najviše u životnim osiguranjima 1,2 posto, zabrinjava i podatak da najveći pad premije ostvaruju vodeći osiguravatelji.

K tome, zdravstvena reforma osiguravateljima je nametnula novu obvezu tešku preko 200 milijuna kuna. Teret je to koji će platiti samo osiguratelji jer zasad ništa ne ukazuje na to da će dignuti cijene premije osiguranja od autodgovornosti. Što ih dovodi u procjep, jer nova izdvajanja nisu ukalkulirani u planirane troškove, odnosno u cjenike.

I dok se prošle godine naveliko razgovaralo o liberalizaciji i mogućem smanjenja cijena obveznog autoosiguranja, u samo nekoliko mjeseci situacija se stubokom promijenila. Poskupljenja police autoosiguranja zasad nema, no, dio osiguravatelja s time kalkulira.

Suočena s gubicima i narušenim tržištem obveznih osiguranja, branša se pribojava najgoreg, uključujući i dobro poznatog „grčkog sindroma".

Više o ovoj temi pročitajte u nastavku ovog broja časopisa, u kojem vam donosimo i ostale aktualnosti iz osigurateljne branše.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić

TEMA BROJA

Osiguravatelji zatražili ocjenu ustavnosti dvaju zakona

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zakon o članarinama u turističkim zajednicama stvorili su osiguravateljima nove financijske obveze od oko 300 milijuna kuna

Hrvatski ured za osiguranje je, temeljem odluke svog Upravnog odbora kojeg predstavljaju predstavnici svih društava za osiguranje koji obavljaju poslove osiguranja od automobilske odgovornosti, Ustavnom sudu RH podnio prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti određenih članaka Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i pojedinih odredbi Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Naime, industrija osiguranja je silom zakona uvrštena na listu obveznika koji od siječnja 2009. moraju sufinancirati zdravstvo i turizam, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i turističke zajednice, za što će morati izdvojiti oko 320 milijuna kuna.

HUO je o spornim odredbama oba zakona, obavijestio HANFU te uputio dopise svim mjerodavnim institucijama, od Ministarstva financija, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi do Ministarstva turizma, tražeći mogućnost da putem radnih sastanaka prezentira sve argumente koje ukazuju na neprihvatljivost ovakvih uređenja te upućivanje izmjena navedenih zakona u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Najnovije obveze osiguravaratelja komentiraju direktori hrvatskog i slovenskog ureda osiguravatelja Hrvoje Pauković i Mirko Kaluža, te član Uprave Croatia osiguranja Ljerka Šeparović.

INTERVJU

Sean Rocks, predsjednik uprave Liberty International Underwriters (LIU) za Europu

Imali smo sreće - odnos prema investiranju nam je konzervativan

LIU Europe Limited, član je Liberty Mutual Grupe, drugog najvećeg američkog međunarodnog osiguravatelja, koji zapošljava preko 40 tisuća ljudi u 900 ureda diljem svijeta.

„Naša je snaga u tome što smo investicijski fond, a naše se poslovanje bazira na sektoru osobnih proizvoda osiguranja - osiguranje automobila, kuća i stanova i specijaliziranim LIU proizvodima čija je prodaja tj. poslovanje organizirano po regionalnom principu, kao na primjer europska regija sa sjedištem u Londonu. U Europi prvi je ured otvoren u Dublinu 1998., a zatim 2001. u Londonu, a ja sam direktor oba ureda", rekao je Sean Rocks u razgovoru za časopis Osiguranje.

U suradnji s LIU Europe Limited, Croatia osiguranje hrvatskom tržištu i tržištu regije od kraja prošle godine nudi novi osigurateljni proizvod, Osiguranje od odgovornosti menadžera. Proizvod je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, te direktorima manjih i srednjih privatnih tvrtki, a pokriva štete koje menadžer može prouzročiti tvrtki u kojoj je zaposlen. Dvije osiguravateljne kuće partneri u budućnosti planiraju kreirati i druge proizvode.

OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU

mr.sc. Darijan Štambuk, dipl.iur.: Prijelaz rizika od gubitka ili oštećenja nad osiguranom robom

Članak obrađuje vrlo značajnu temu u odnosima kupoprodaje i osiguranja robe u prijevozu, u kojem trenutku rizik propasti ili oštećenja robe prelazi s prodavatelja na kupca. Zakonodavstva u pojedinim zemljama različito određuju kad pojedina osoba postaje vlasnik na robi u trenutku zaključenja ugovora o kupoprodaji ili u trenutku predaje robe odnosno stupanjem u posjed robe.

S obzirom na različitost rješenja u zakonodavnim sustavima u međunarodnoj trgovini pitanje prelaska rizika riješeno je konvencijama od kojih je najznačajnija Konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. g. koja je zauzela stav da je prelazak rizika vezan uz predaju robe. U praksi se najčešće primjenjuju Pravila tumačenja trgovačkih termina Međunarodne trgovinske komore Inkoterms.

Prelazak rizika je vrlo važno pitanje u osiguranju robe u prijevozu jer ono određuje koja stranka ima osigurljiv interes i može biti osiguranik po ugovoru o osiguranju.

PRODAJA I OSIGURANJE

Gordan Gardašanić, dipl. iur.: Prodaja putem interneta - web poslovanje

Prodaja osiguranja putem interneta već niz godina je uobičajeni kanal prodaje osiguranja u zemljama s razvijenim korisničkim pristupom internetu. Najviše polica na ovaj način, u odnosu na broj stanovnika, proda se u SAD-u, Japanu, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i Islandu.

Kolike su uštede prodajom polica putem weba govori primjer drugog po veličini osiguravajućeg društva motornih vozila u SAD-u - Allstatea. Nakon uvođenja dva nova kanala prodaje; online prodaja (internet) i kontakt centar, broj zaposlenih agenata osiguranja smanjio se za 6500, što čini 50% agenata prodaje u Allstateu.

PROZOR U SVIJET: SRBIJA

prof. dr. Zdravko Petrović: Naknada nematerijalne štete za pretrpljene fizičke boli i strah nastali uslijed tjelesne povrede ili smrti bliske osobe

U radu se obrađuju zakonska rješenja i aktualna sudska praksa u Republici Srbiji kada je u pitanju novčana naknada nematerijalne štete zbog tjelesne povrede, smrti i oštećenja zdravlja. Ukazuje se na nedostatke i moguća drugačija rešenja od onih koja se primjenjuju po sadašnjem Zakonu o obligacionim odnosima.

INFORMATIKA I OSIGURANJE

dr. sc. Mario Žužul: Smjernice organizacije informacijsko-komunikacijsko tehnološke (ICT) potpore društava kćeri

Informacijska i komunikacijska tehnologija infrastrukturni je preduvjet širenja i ostvarivanja rasta konkurentnog visokotehnološkog osigurateljnog poslovanja u regiji.

Konsolidacijom i restitucijom postojećih različitih informacijskih tehnologija i aplikacijskih sustava na temeljima najbolje prakse, razvojem mrežnih osigurateljnih servisa na najnovijim osigurateljnim i ICT standardima, stvaraju se preduvjeti za ostvarenja konkurentske prednosti na svim dijelovima regionalnog osigurateljnog tržišta.

Multiplicirana korisnost nove mrežne multijezične i tržištima prilagođene osigurateljne tehnologije ostvaruje se i kao nova tehnološka vrijednost osiguravajućeg društva.

MOJ PORTRET

Slaven Dobrić, član uprave Allinaz osiguranja

Dobrić otkriva da je u testnoj fazi «Moj Allianz», web portal za njihove klijente. Nakon što klijenti prođu određene sigurnosne pretpostavke, imat će mogućnost dobiti uvid u svoj osigurateljni portfelj, odnosno moći će dobiti uvid u točno sve police u Allianzu, štete, ime agenata, brojeve telefona i e-mail adrese likvidatora šteta. Pored toga klijenti će kasnije moći vidjeti i u kojoj je fazi šteta, da li je primjerice u fazi prijave, procjene, likvidacije ili isplate. Ako je u fazi isplate moći će se vidjeti koliko će novca ići u isplatu. Tu će usluga, najavljuje Dobrić, tržištu ponuditi tijekom slijedećih mjesec do dva.

EDUKACIJA

HUO: Osnovan Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju - CEDOH

S rastom potreba za osigurateljnim proizvodima i uslugama povećala se potražnja za djelatnicima u osigurateljnoj industriji. Stoga su osiguravajuća društva, članice Hrvatskog ureda za osiguranje, odlučila u okviru HUO-a osnovati služba za edukaciju kadrova iz osigurateljne djelatnosti. Početkom godine počeo je djelovati Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH).

Cilj Centra je edukacija djelatnika u osiguranju u svrhu promicanja i unapređenja djelatnosti i struke osiguranja kroz poticanje i provođenje znanstvenog i stručno-edukativnog djelovanja u svim vrstama osiguranja. Centar će surađivati s institucijama kao što su HANFA i visokoškolskim ustanovama u zemlji i u inozemstvu.