Šteta putnog zdravstvenog osiguranja

Za detaljne informacije o prijavi štete kliknite ovdje.

Naputak za ostvarivanje prava u slučaju bolesti ili nesretnog slučaja

 • Ako tražite liječničku pomoć u inozemstvu, pokažite liječniku policu. Upozorite ga na uvjete osiguranja te da poslovnice Coris-a u svijetu posluju 24 sata na dan, uključujući i Coris d.o.o. u Hrvatskoj. Većina liječnika je upoznata sa procedurom koja slijedi.
 • U slučaju da se radi o lakoj bolesti ili nezgodi, gdje troškovi iznose do 250 €, može se dogoditi da pojedini liječnik ne želi preuzeti Coris policu kao sredstvo garancije plaćanja. U tom slučaju molimo Vas da sami platite, a ako niste u mogućnosti kontaktirajte telefonom ili fax-om Coris d.o.o. u Hrvatskoj, koji Vam je 24 sata na raspolaganju, a njihov djelatnik ce Vas uputiti o daljnjem postupku.
 • U slučaju da se radi o težoj bolesti ili nezgodi, odnosno ako su troškovi veći od 250 €, obvezno pozovite osobno ili putem rodbine i prijatelja, ili će to učiniti bolnica u najtežim slučajevima, poslovnicu Coris d.o.o u Hrvatskoj ili alternativno sjedište Coris Pariz.
 • Pri pozivu se morate identificirati:
  - brojem police i svojim podacima,
  - trenutnom adresom, brojem telefona, fax-a ili e-mail,
  - navesti vrstu bolesti i pomoć koju trebate.
  Obavezno se morate pridržavati dobivenih uputa.
 • Ukoliko sami plaćate troškove, molimo Vas da uzmete svu originalnu medicinsku dokumentaciju i potvrđeni račun te nakon povratka s putovanja dostavite u Croatia osiguranje d.d., gdje će Vam se u skladu s ugovorenim uvjetima vratiti plaćena naknada.
 • Ako se ne pridržavate ovih uputa, možete izgubiti pravo na naknadu troškova. 
 • Adrese:
  Coris d.o.o.
  Cebini 43, 10 010 Zagreb, Buzin
  Hrvatska (Croatia)
  Tel. za poziv iz inozemstva 00 385 (62) 000 006
  Tel. za poziv iz HR 062 000 006
  Tel. 2. 00 385 (1) 3639 009
  Fax. 00 385 (1) 3640 886
  e-mail: assistance@coris.hr
  www.coris.hr 

  Coris Head – Office
  110 avenue de la Republic
  75011 PARIS, FRANCE
  Tel. 00 33 1 41 61 23 00
  Fax. 00 33 1 44 51 16 93
  e- mail: ops@coris.fr 

  Croatia osiguranje d.d.
  Vatroslava Jagića 33
  10 000 Zagreb - HR
  Info tel. 0800 18 84
  e-mail: stete.prijava@crosig.hr 

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Postupak kojim se dostavljaju podaci ili informacije o nekome ili o nečemu. Kod zaključenja osiguranja važnu ulogu u praksi ima pismena prijava za osiguranje koju ugovaratelj osiguranja daje osiguravatelju. On ima dvostruku funkciju: s jedne strane predstavlja ponudu, odnosno prihvat ponude za osiguranje, a s druge sadrži podatke potrebne za ocjenu težine rizika na temelju kojih osiguravatelj određuje premijsku stopu. Kod osiguranja robe u prijevozu čest je slučaj da ugovaratelj osiguranja nije u mogućnosti već u prijavi dati sve podatke potrebne za zaključenje osiguranja. Prijava koja sadrži nepotpune podatke o robi naziva se privremena prijava. Prihvaćanjem takve prijave osiguranje je valjano ako ugovaratelj naknadno dostavi ostale potrebne podatke, a to se onda smatra konačnom prijavom.
Vrijednosni papiri koji se izdaju postojećim dioničarima na proporcionalnoj osnovi prilikom novih emisija dionica prema kojima oni imaju pravo prvokupnje novoemitiranih dionica po fiksnoj cijeni. Na taj način svaki dioničar može kupiti onaj dio nove emisije običnih dionica u kojem postotku drži glave redovne dionice poduzeća. Razlozi emisije novih dionica jesu osiguranje prava prvokupnje dionica nove emisije ako je ono određeno aktom o inkorporiranju (osnivanju), osiguranje njihova stečenog udjela u kontroli (vlasničkoj glavnici) poduzeća te osiguranjem postojećih dioničara od rizika razvodnjavanja njihova kapitala zbog emisije novih dionica po cijenama nižim od tekućih tržišnih cijena prije emisije. Sa stajališta dioničkog poduzeća osnovni je razlog emisije novih redovnih dionica s pravima smanjenje troškova emisije jer se postojeći dioničari motiviraju za uspjeh emisije, te povećanje lojalnosti dioničara prema svom poduzeću. Potencijalna opasnost emisije novih redovnih dionica s pravima leži u mogućnosti gubitaka onih dioničara koji ne iskoriste dobivena prava. Osnovne karakteristike prava jesu da su 1. instrument osiguranja prava prvokupnje, 2. izvedeni iz nove emisije redovnih dionica, 3. emitirani uz privilegiranu cijenu (nižu od tekuće tržišne cijene dionica), 4. samostalni vrijednosni papiri jer se mogu slobodno prodavati i 5. kratkoročni vrijednosni papiri jer se izdaju samo za novu emisiju redovnih dionica. Prava su tržišni vrijednosni papiri. Njihova cijena ovisi o razlici između više tržišne cijene dionica i niže fiksne cijene garantirane u pravu. Upravo ta razlika cijena redovnih dionica determinira i intrinzičnu vrijednpost prava. Kada se dionice prodaju neposredno nakon objavljivanja emisije dionica s pravima, mogu se prodati bez prava (engl. ex rights) jer ona pripadaju prijašnjem vlasniku koji je registriran u listi dioničara ili se dionice mogu prodavati s pravima (rights on), što ovisi o datumu koji određuje burza kada se dionice prodaju bez prava.

U funkciji naknade šteta i isplate ugovornih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Ne postoji mogućnost da se osiguranjem provede ekonomska zaštita od svih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Zaključivanjem osiguranja osiguranik svoje varijabilne troškove pretvara u fiksne troškove plaćanjem premije osiguranja, a ekonomske posljedice nastupanja određenog događaja koji izaziva štete on prenosi na osiguravatelja. Ima značajno mjesto u gospodarstvu svake zemlje. Uz gospodarstvo, značenje osiguranja je i socijalno i psihološko (materijalna sigurnost pojedinca). Potreba osiguranja datira od prvih početaka poduzetničkih aktivnosti, a današnji stupanj razvoja tehnologije i znanosti ne bi bio moguć bez osiguranja (disperzije velikih i kumuliranih rizika). Rizici koji se danas pokrivaju osiguranjem uključuju rizike koji su postojali u samom početku osiguranja, ali i rizike najnovijih tehnologija. Iz tog razloga se i razvijenost osiguranja usko povezuje s razvijenosti gospodarstva jedne zemlje. Gospodarsko značenje osiguranja ogleda se na sljedećim temeljnim područjima: pokriću i izravnanju rizika koji se ne mogu izbjeći, kvalitetnom preuzimanju rizika i poduzimanju mjera za smanjenje rizika te akumulaciju sredstava, koja se koriste za daljnji razvoj gospodarstva. Osnovne podjele osiguranja su na: 1. životna i neživotna osiguranja, 2. grane osiguranja, 3. dobrovoljna i obvezna osiguranja, 4. zasebna (individualna) i socijalna (društvena briga za socijalnu sigurnost). Ugovorom o osiguranju, te općim, dopunskim i posebnim uvjetima utvrđuju se prava i obveze osiguravatelja te ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Odaberite proizvod iz kategorije Štete

Ostalo iz kategorije Štete