Prijava štete osiguranja života

Za detaljne informacije o prijavi osiguranog slučaja kliknite ovdje.

Po nastupu osiguranog slučaja potrebno je u što kraćem roku prijaviti štetu u najbližu poslovnicu Croatia osiguranja d.d.. Ovdje možete preuzeti potrebne obrasce u PDF formatu. Prijava štete je valjana kada uz popunjeni i potpisan obrazac dostavite i svu potrebnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije možete dobiti u našim poslovnicama.

Dokumenti za preuzimanje

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Obavijest koju je prema ugovoru o osiguranju osiguranik ili korisnik osiguranja iz police dužan dati osiguravatelju kad nastane osigurani slučaj. rok za prijavu štete različit je u raznim granama osiguranja. Međutim taj rok nije prekluzivan, osiguranik obvezu može izvršiti i nakon toga. No, ako zakasni, osiguravatelj mu može odbiti platiti štetu nastalu zbog tog zakašnjenja. Izvršenje obveze prijave osiguranog slučaja osiguravatelju omogućuje ovome da preuzme represivne mjere radi smanjenja štete. U osiguranju imovine osiguranik je obvezan prijaviti štetu odmah, a najkasnije tri dana nakon saznanja o njezinu nastanku. U osiguranju plovila obveza osiguranika je da o nastaloj šteti obavijesti osiguravatelja čim za nju sazna, a u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) kad mu to dopušta njegovo zdravstveno stanje, ali najkasnije u roku od jedne godine od nastanka nesretnog slučaja.  Osiguranik može obavijestiti osiguravatelja o nastanku štete neposredno u njegovoj poslovnoj jedinici, pismom, telefonom, telefaksom ili na drugi primjeren način. Prijava štete podnosi se osiguravatelju ili njegovu zastupniku, a u nekim slučajevima i nadležnom državnom tijelu (posebice kad je šteta nastupila zbog požara, eksplozije, krađe, razbojništva i prometne nezgode). Sadržaj prijave određen je uvjetima osiguranja i za tu svrhu posebno pripremljenim obrascima osiguravatelja koje osiguranik ili korisnik mora popuniti kod prijave štete.
Postupak kojim se dostavljaju podaci ili informacije o nekome ili o nečemu. Kod zaključenja osiguranja važnu ulogu u praksi ima pismena prijava za osiguranje koju ugovaratelj osiguranja daje osiguravatelju. On ima dvostruku funkciju: s jedne strane predstavlja ponudu, odnosno prihvat ponude za osiguranje, a s druge sadrži podatke potrebne za ocjenu težine rizika na temelju kojih osiguravatelj određuje premijsku stopu. Kod osiguranja robe u prijevozu čest je slučaj da ugovaratelj osiguranja nije u mogućnosti već u prijavi dati sve podatke potrebne za zaključenje osiguranja. Prijava koja sadrži nepotpune podatke o robi naziva se privremena prijava. Prihvaćanjem takve prijave osiguranje je valjano ako ugovaratelj naknadno dostavi ostale potrebne podatke, a to se onda smatra konačnom prijavom.

Odaberite proizvod iz kategorije Štete

Ostalo iz kategorije Štete