Prijava štete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Prijavite štetni događaj brzo i jednostavno. Za prijavu štete ispunite obrazac te pošaljite podatke zajedno s preslikama računa za naknadu troškova.

Rječnik — pojmovi s ove stranice

Nastup osiguranog slučaja koji ima za posljedicu gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta ili ozljedu, smrt ili bolest osigurane osobe. Dva su bitna elementa događaja: uzrok i posljedica. Posljedica je promjena postojećeg stanjaizazvana uzrokom. Događaj može nastupiti i izvan trajanja osiguranja, ali je važno da uzrok nastane unutar trajanja osiguranja. Iz jednog događaja može nastati više šteta, odjednom ili u nekom vremenskom sljedu. Osiguravatelji i reosiguravatelji često limitiraju isplatu štete na neki iznos po jednom događaju da bi se time djelomično zaštitili od mogućih izvanredno velikih odštetnih zahtjeva (npr. sudar brodova, pad zrakoplova i sl.).

Odaberite proizvod iz kategorije Štete

Ostalo iz kategorije Štete