Pravila nagradne igre "POZDRAV S WEEKENDA!"

KLASA: UP/I-460-02/13-01/744 URBROJ: 513-07-21-07/13-2 Rješenje od 11. rujna 2013.  Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br 87/09) i sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB 26187994862, utvrđuje slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE „POZDRAV S WEEKENDA!“ 

Članak 1.

CROATIA osiguranje d.d. priređuje nagradnu igru pod nazivom „POZDRAV S WEEKENDA!“.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je promoviranje i populariziranje Facebook stranice CROATIA osiguranja d.d. i izgradnja zajednice na Facebook profilu tvrtke.

Članak 3.

Nagradna igra iz članka 1. ovih Pravila započet će 19. rujna 2013. Prvi dio trajat će do 21. rujna u 17 sati, a drugi dio nagradne igre će trajati do 25. rujna u 12 sati.

Članak 4.

Nagradna igra sastoji se od dva dijela.

Prvi dio održavat će se u Rovinju na Weekend Media Festivalu, sudjelovati mogu posjetitelji festivala, a nagrada je 1x tablet iPad. Potrebno je preko uređaja poslati digitalnu razglednicu iz Rovinja. Broj razglednica koji sudionici mogu poslati je neograničen, ali moguće je samo jednom sudjelovati u izvlačenju koje će se održati u subotu, 21. rujna u 18 sati na štandu Croatia osiguranja na Weekend Media Festivalu.

Drugi dio natječaja održavat će se paralelno s prvim, a sudjelovati mogu svi koji su primili razglednicu iz Rovinja. Nagrada je 1x iPad Mini. Potrebno je slijediti link iz e-maila, prijaviti se sa svojim Facebook profilom, lajkati Facebook stranicu Croatia osiguranja te odgovoriti na postavljeno pitanje/pitanja u aplikaciji.

Članak 5.

O Pravilima nagradne igre mogući sudionici bit će obaviješteni objavom pravila na Facebook stranici CROATIA osiguranja.

Članak 6. 

Pravo na sudjelovanje u prvom dijelu nagradne igre imaju osobe starije od 18 godina koje su posjetitelji Weekend Meda Festivala koji se održava u Rovinju od 19. do 22. rujna 2013. godine.

Pravo na sudjelovanje u drugom dijelu nagradne igre imaju osobe starije od 18 godina koje na svoju e-mail adresu prime digitalnu razglednicu (spomenutu ranije u tekstu) i koje su na stranici Facebook registrirane svojim pravim imenom i prezimenom, te koje će prilikom izvlačenja i preuzimanja nagrada svoj identitet moći potvrditi osobnom iskaznicom, te koje ispune uvjete iz članka 4., osim radnika CROATIA osiguranja d.d. i radnika tvrtki kćeri CROATIA osiguranja d.d., njihovih obitelji, fizičkih osoba koje sa CROATIA osiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodaji osiguranja i fizičkih osoba zaposlenih kod pravnih osoba koje sa CROATIA osiguranjem d.d. imaju sklopljen ugovor o zastupanju ili posredovanju u prodaji osiguranja.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od 2 (dvije) nagrade, i to:           

• 1x tablet iPad za posjetitelje Weekend Media Festivala u Rovinju

• 1x tablet iPad Mini za primatelje razglednice iz Rovinja

CROATIA osiguranje d.d. će izvlačenje dobitnika iz prvog dijela nagradne igre održati u subotu, 21. rujna 2013. u 18 sati na štandu Croatia osiguranja na Weekend Media Festivalu, te će izvlačenje biti izvršeno slučajnim računalnim odabirom.

Izvlačenje dobitnika drugog dijela nagradne igre bit će održano u utorak, 1. listopada u 12 sati u prostorijama CROATIA osiguranja d.d.  Generalne direkcije, Miramarska 22, Zagreb. 

Članak 8.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je:  8.792,00 kuna.

UKUPNO:

1x tablet iPad za posjetitelje Weekend Media Festivala u Rovinju + 1x tablet iPad Mini za primatelje razglednice iz Rovinja - 7.033,60 kuna

PDV: 1.758,40 kuna

SVEUKUPNO: 8.792,00 kuna

Članak 9.

Izvlačenje dobitnika prvog i drugog dijela nagradne igre nadgledati će tročlano povjerenstvo koje će sačinjavati predstavnici CROATIA osiguranja d.d.

Popis dobitnika iz drugog dijela nagradne igre “POZDRAV S WEEKENDA!” bit će objavljen na Facebook fan stranici Croatia osiguranja najkasnije 2. listopada 2013. godine.

Članak 10.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu. CROATIA osiguranje d.d. snosi troškove nabave nagrada iz fonda.

Dobitnici nagrada pristaju da CROATIA osiguranje d.d., bez naknade, u promidžbene svrhe upotrijebi njihovo ime i fotografiju sa predaje nagrada.                                                

Članak 11.

Dobitnici nagradne igre bit će o dobivenoj nagradi obaviješteni u pisanom obliku na e-mail koji su ostavili prilikom ulaska u natječaj u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. 

Dobitnici nagradne igre dužni su, osobno uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi preuzeti nagradu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač nagradne igre će podijeliti onoliko nagrada koliko je sudionika sudjelovalo u nagradnoj igri, s time da će se prvo podijeliti nagrade manje novčane vrijednosti. Nepodijeljene nagrade će se prodati na javnom natječaju a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena na račun državnog proračuna.

Članak 12.

CROATIA osiguranje d.d. može otkazati ili prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja.

CROATIA osiguranje d.d. će o otkazu ili prekidu obavijestiti javnost putem Facebook stranice CROATIA osiguranja d.d.

Članak 13.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze koje proizlaze iz ovih Pravila.

U slučaju spora svaki sudionik prihvaća nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 14.

CROATIA osiguranje d.d. se obvezuje 5% od utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15. 

Ova Pravila su dostupna i na www.crosig.hr za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni s ovim Pravilima.