Rezultati poslovanja Croatia osiguranja u 2013. godini

Krajem 2013. godine tržišni udio Croatia osiguranja iznosio je 30,3 posto (zajedno s 1,4 postotnim udjelom Croatia zdravstvenog osiguranja). Tvrtka i dalje zauzima vodeću poziciju u neživotnim osiguranjima s udjelom od 34,7 posto, a u životnim osiguranjima drugu poziciju s 14 posto tržišnog udjela. Zaračunata premija iznosi 2,63 milijarde kuna, od čega u neživotnim osiguranjima 2,27 milijarde kuna, a u životnim 356,1 milijuna kuna.

Bruto likvidirane štete iznose 1,63 milijarde kuna, što predstavlja povećanje od 1,6 posto u odnosu na 2012. godinu. Zbog velikog broja redovnih isteka polica u osiguranju života bruto likvidirane štete veće su za 33,8 posto, a Croatia osiguranje je jedina tvrtka u Hrvatskoj koja  je svojim osiguranicima po policama osiguranja života u prošloj godini isplatila čak 348,3 milijuna kuna. O zadovoljstvu naših osiguranika najviše govori podatak da je čak 40 posto istih osiguranika obnovilo policu osiguranja života.

Ukupni prihod tvrtke iznose 2,64 milijarde kuna, a bruto dobit 12,6 milijuna kuna. Na ostvarenu dobit značajno je i neplanirano utjecalo jednokratno umanjenje vrijednosti nekretnina, koje je u 2013. godini prvi puta dosljedno provedeno za cjelokupan portfelj nekretnina. Prema podacima Europskog statističkog ureda Eurostata, Hrvatska je lani bila rekorder po padu cijena nekretnina, a cijene su samo u razdoblju od travnja do srpnja pale za čak 19,7 posto.

„Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima, kao i s optimizacijom poslovnih procesa koje smo proveli u protekloj poslovnoj godini. Morali smo konačno napraviti dosljedno umanjenje vrijednosti nekretnina, što je značajno utjecalo na dobit tvrtke. Da se spomenuto umanjenje nije odradilo, dobit Croatia osiguranja iz same osnovne djelatnosti bila bi daleko iznad planiranih veličina.“ – objašnjava Krešimir Starčević, predsjednik Uprave Croatia osiguranja d.d. 

Društvo je tijekom cijele godine poslovalo sa zadovoljavajućim koeficijentom likvidnosti koji je na dan 31. prosinca 2013. godine iznosio 3,56. Jamstveni kapital neživotnih osiguranja povećan za 13,3 posto na 1,16 milijardi kuna, a jamstveni kapital životnih osiguranja za 14,9 posto na 148,9 milijuna kuna.

Ostvarena je visoka adekvatnost kapitala te je kapital neživotnih osiguranja veći za 125,5 posto, dok je kapital životnih osiguranja veći za 64,7 posto od zakonskog minimuma (granice solventnosti).

Grupa Croatia osiguranje, koju čini 13 ovisnih društava, ostvarila je bruto zaračunatu premiju 3,1 milijardu kuna, od čega zaračunata bruto premija neživotnih osiguranja iznosi 2,7 milijardu kuna, dok zaračunata bruto premija životnog osiguranja iznosi 417,6 milijuna kuna i bilježi rast od 0,7 posto.  Ukupna imovina Grupe je na dan 31. prosinac 2013. godine iznosila je 9,2 milijardi kuna.