Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 19.12.2013.

U četvrtak, 19. prosinca 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor primio je na znanje Procjenu poslovanja za 2013. godinu te je dao suglasnost na Plan poslovanja za 2014. i na Odluke Uprave na koje, sukladno odredbama Statuta Društva, Nadzorni odbor daje suglasnost.