Odluka Vlade RH-odabir potencijalnih investitora za prodaju CROATIA osiguranja d.d.

Izvješće Ministarstva financija o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezujućih ponuda za kupnju dionica društva CROATIA osiguranje d.d. · Odluka Vlade Republike Hrvatske o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica društva CROATIA osiguranje d.d.

Dana 10. listopada 2013. godine Vlada Republike Hrvatske je na održanoj sjednici prihvatila Izvješće Ministarstva financija o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezujućih ponuda za kupnju dionica društva CROATIA osiguranje d.d., donijela Odluku o odabiru potencijalnih investitora koji će sudjelovati u postupku prodaje dionica društva CROATIA osiguranje d.d. sukladno prijedlogu objavljenom na internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Prema gore navedenoj Odluci, na temelju provedene analize i ocjene pristiglih neobvezujućih ponuda, Vlada Republike Hrvatske, utvrdila je da će u daljnjem postupku prodaje vlasničkog udjela Republike Hrvatske u društvu CROATIA osiguranje d.d., sudjelovati:

  • Adris Grupa d.d.
  • PZU

Cjelokupan tekst predmetnog Izvješća i Odluke Vlade Republike Hrvatske, nalaze se u prilogu ove informacije.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama CROATIA osiguranja d.d. (www.crosig.hr), u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave. 

Dokumenti za preuzimanje