Obavijest o prelasku praga od 30% glasačkih prava u CROATIA osiguranju d.d. - ISPRAVAK

Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 22, po punomoći za pravno zastupanje ADRIS GRUPE d.d., iz Rovinja, Vladimira Nazora 1, dana 12. ožujka 2014. godine poslalo je CROATIA osiguranju d.d., iz Zagreba, Miramarska 22, (dalje: Društvo), Obavijest o prelasku praga od 30% glasačkih prava u Društvu.

Predmetna Obavijest nalazi se u privitku.

Dokumenti za preuzimanje