Obavijest CROATIA osiguranja d.d.

CROATIA osiguranje d.d., iz Zagreba, Miramarska 22, OIB 26187994862, temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) te nastavno na obavijest od dana 24. lipnja 2013. godine, objavljuje sljedeću

OBAVIJEST

CROATIA osiguranje d.d. je u postupku dokapitalizacije društva Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija i kupnjama dionica predmetnog društva na službenom tržištu Ljubljanske burze stekla ukupno 9,75% udjela u temeljnom kapitalu odnosno 9,95% udjela u glasačkim pravima predmetnog društva.

CROATIA osiguranja d.d. će o svim budućim činjenicama vezano za predmetnu transakciju pravodobno izvijestiti javnost.