Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 28.10.2013.

Sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. održat će se u ponedjeljak, 28. listopada 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. 

Na dnevnom redu sjednice Nadzornog odbora naći će se Izvješće o poslovanju od I-IX 2013. godine.