Vijesti za investitore

Odluke 45. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 19. lipnja 2018. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 412.888  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,08 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

 

  • Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini
  • Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 27. lipnja 2018. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 26. lipnja 2018. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 18. srpnja 2018. godine (payment date).

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Informacija o rješenju Agencije za zavarovalni nadzor iz Slovenije

Punomoćnici CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, zaprimili su 24.5.2018. rješenje Agencije za zavarovalni nadzor iz Slovenije. Rješenjem Agencije za zavarovalni nadzor odbijeno je davanje odobrenja za stjecanje dionica Pozavarovalnica Sava d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija, temeljem kojeg bi CROATIA osiguranje d.d. i ADRIS GRUPA d.d. zajednički postali neposredni ili posredni vlasnici udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od 20% i manji od jedne trećine. Na Rješenje Agencije za zavarovalni nadzor može se podnijeti tužba Upravnom sudu u Republici Sloveniji.

Obavijest o rješenju HANFA-e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. svibnja 2018. donijela Rješenje temeljem kojeg je odobrila društvu CROATIA osiguranje d.d. pripajanje društva CROATIA osiguranje kredita d.d.

Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 30. travnja 2018. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. je primila na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2018. godine.

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Roberto Škopac. Na sjednici su razmatrani Izvješće poslovodstva za 2017. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini. Razmatrano je Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d. Donesena je odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. godini i utvrđen je prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu.

Prikaži još vijesti