Održana 39. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 39. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s dnevnim redom kako je objavljen u pozivu za 39. Glavnu skupštinu, koji je objavljen u  Narodnim novinama br. 32 od 12. ožujka  2014. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te na internetskim stranicama HINA-e.

Od ukupno 316.348 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 280.147 glasova/dionica, što predstavlja 88,55% temeljnog kapitala od toga 275.088 glasova / redovnih dionica odnosno 89,43% temeljnog kapitala redovnih dionica i 5.059 glasova / povlaštenih dionica odnosno 57,81% temeljnog kapitala povlaštenih dionica.

Usvojene su sljedeće odluke koje su bile na dnevnom redu 39. Glavne skupštine, u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu: 

  1. Odluka redovnih dioničara o isključenju prava prvenstva;
  2. Odluka povlaštenih dioničara o isključenju prava prvenstva;
  3. Odluka redovnih dioničara o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu;
  4. Odluka povlaštenih dioničara o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu;
  5. Odluka redovnih dioničara o izmjeni Statuta Društva;
  6. Odluka povlaštenih dioničara o izmjeni Statuta Društva;
  7. Izbor članova Nadzornog odbora Društva.