X. temeljni seminar o osiguranju

X. temeljni seminar o osiguranju

Polaznicima uručene diplome

Polaznicima X. Temeljnog seminara o osiguranju kojega je organizirao Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju Hrvatskog ureda za osiguranje uručene su diplome. Svečanost dodjele nove 32 diplome u povodu uspješno okončanog završnog ispita održana je u Hrvatskom novinarskom domu.

Sam seminar održavao se tijekom rujna, listopada i studenoga ove godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, u čemu je sudjelovalo 36 polaznika i 22 predavača tijekom 91 nastavnog sata.

Završnom ispitu 18. prosinca 2013. pristupilo je 32 kandidata i to 31 iz desete i 1 iz osme generacije polaznika i to:

Marina Ivanković  (Société Générale Osiguranje d.d.), Branka Vladetić, Ivana Pintarić, Dubravka Mikulić, Dražen Dadić, Marija Buljan Borovac, Barbara Rebac, Frane Majstorović (Allianz Zagreb d.d.), Andreja Levanić (HANFA), Nada Poljak Jukić, Barbara Trad Račić, Vedran Horvatić, Hanna Tinjić, Željko Gmajnički, Velimir Ljubić, Mirjana Mišetić (Croatia osiguranje d.d.), Vedrana Knaus (Triglav osiguranje d.d.), Dubravko Hlede (Erste osiguranje VIG d.d.), Mateja Smrek, Marko Marušić (CENTAR BROKER d.o.o.), Katarina Jurić, Boženka Milić, Zdravka Miletić (Uniqa osiguranje d.d.), Kruno Letina (Euro posredovanje d.o.o.), Tajana Blagojević (Basler osiguranje Zagreb d.d.), Tibor Vuković (Euroherc osiguranje d.d.), Maja Rebić (BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.), Mario Brstilo, Andrej Jerković (Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.),  Luka Trlin (student), Sara Miletić Glavičić (nezap.) i Stanko Perjan (HZZO)

Ispitu nije pristupilo 5 polaznika, a položilo ga je svih 32 kandidata s prosječnom ocjenom 4,47 (22 – odličan, 5 – vrlo dobar, 3 – dobar, 2 – dovoljan). Maksimalni broj bodova (60/60) ostvarilo je 9 kandidata: Luka Trlin, Sara Miletić Glavičić, Branka Vladetić, Vedrana Knaus, Hanna Tinjić, Marija Buljan Borovac, Katarina Jurić, Tajana Blagojević i Maja Rebić.