Ukupna premija pada, ali život kontinuirano raste

Ukupna premija pada, ali život kontinuirano raste

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje u prvom mjesecu 2014. godine 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 871.777.194 kune, što predstavlja pad od 1,8% u odnosu na rezultate ostvarene u prethodnoj godini.

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,59% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 658.989.434 kuna i niža je 4,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 208.484.555 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 3,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 23,91% te 31,64% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, a premija iznosi 204.678.233 kuna i niža je 3,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine; uz udio u vrsti rizika od 98,17%. Ukupno je tijekom siječnja sklopljeno 131.335 ovih osiguranja, odnosno 2,1% više nego u istom razdoblju 2013.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.558,44 kn te je 5,73% niža u odnosu na isto razdoblje lanjske godine.

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 658.989.434 kune, te nastavlja bilježiti kontinuirani rast koji za siječanj iznosi 9,3%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 24,41%, dok je u lanjskom razdoblju udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 21,95%.

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 193.065.611 kuna, odnosno premijom višom 12,7% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 90,73%, te u ukupnoj premiji s 22,15%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 12.145.245 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,39%, ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 6,6%. Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik bilježe zaračunatu premiju od 5.851.571 kunu i udjel u ukupnoj premiji od 0,67% te pad od 36,7%, a Rentno osiguranje zaračunatu premiju od 1.138.860 kuna i porast od 137,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja ima zaračunatu premiju od 586.473 kune i pad od 12,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.