U trećem kvartalu nastavljen rast imovine Vaba banke

Vaba d.d. banka Varaždin treći je kvartal ove godine završila s aktivom u iznosu od HRK 1,3 milijarde. Ukupni krediti pri tom su se kretali na brojci od  HRK 720,3 milijuna, dok su ukupni depoziti Banke na dan 30.09.2013. iznosili HRK 938,1 milijun, što je za 10,45 posto više od depozita na dan 31.12.2012. godine. 

Depoziti građana su također nastavili s rastom, te su u devet mjeseci ove godine porasli za 120 milijuna kuna, što u odnosu na kraj prošle godine predstavlja povećanje od 16,8 posto.

U trećem kvartalu ove godine Banka je ostvarila neto kamatni prihod od HRK 19,7 milijuna, a što je rezultat kamatnih prihoda od HRK 52,9 milijuna i kamatnih rashoda od HRK 33,2 milijuna. Neto prihod od naknada i provizija nešto je viši od ostvarenog u istom razdoblju prošle godine te je iznosio 3,5 milijun kuna, dok su opći i administrativni troškovi 8,51% niži nego u istom razdoblju prošle godine.

Kao posljedica poslovanja u još uvijek izuzetno narušenim gospodarskim uvjetima, Banka je izvršila daljnja vrijednosna usklađenja i rezerviranja za gubitke, čime je ostvaren gubitak u iznosu 25,8 milijuna kuna.

Ukupni kapital Banke je na dan 30.9. iznosio je 147,2 milijuna, što je povećanje od 11,6 posto u odnosu na kraj 2012. godine.