Specijalistički seminar: Organizacijski sustav motiviranja i nagrađivanja-Reward Management

FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold, Zagreb,

6. prosinca 2013. godine, 9 -16  h 

Predavač: dr.sc. Jasminka Samardžija

Cilj seminara je ukazati na potencijal produktivnosti koji leži u otkrivanja potreba i motivatora zaposlenika, razviti orijentaciju na ciljeve i uspjeh, dati alate za individualni razvoj planova plaće prema postignuću, dati alate za razvoj programa nagrađivanja koji je usklađen s organizacijskim ciljevima i strategijom organizacije, upoznati alate, tehnike i mogućnosti koje pružaju praktični suvremeni principi motivacije i nagrađivanja zaposlenika kako bi se povećala produktivnost i postigla optimalna organizacijska klima.

Jezgrovita i jasna prezentacija obogaćena je praktičnim primjerima iz hrvatske i svjetske prakse, kraćim problemskim zadatcima i jednom studijom slučaja koji osiguravaju razumijevanje sadržaja seminara. Upoznavanje na početku osigurava razmjenu iskustava i  intenzivno korištenje sinergija grupnog rada, a izmjena aktivnosti osigurava dinamiku.

Više na www.mirakul.hr/edukacijski-centar/hr-akademija.

Seminari u pripremi:

FINANCIJE I MANAGEMENT

Upravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenika, 22. studenoga 2013., Zagreb

Organizacijski sustav motiviranja i nagrađivanja - Reward Management, 6. prosinca 2013., Zagreb

MARKETING I PRODAJA

Poslovna komunikacija i bonton, 22. studenoga 2013, Zagreb NOVO

Napredno korištenje društvenih mreža, 5. i 6. prosinca 2013., Zagreb

Osobni razvoj i izvrsnost u pružanju usluga, 5. i 6. prosinca 2013., Zagreb

Google AdWords – napredni modul, 13. prosinca 2013., Zagreb