Smijenjena Uprava HŽ Carga i član Uprave Autoceste Rijeka- Zagreb

Na prijedlog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, Nadzornom odboru društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. predlaže se opoziv Željka Denone, dosadašnjeg predsjednika Uprave te imenovanje Josipa Šale novim predsjednikom.

Također na prijedlog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, Skupštini društva HŽ Cargo d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Leškovića i članova Vlade Hanžeka i Zlatka Martića te imenovanje novog predsjednika Danijela Krakića. Ujedno, radi odlaska na tu dužnost, Skupštini društva predlaže se i opoziv Danijela Krakića kao člana Nadzornog odbora, na prijedlog navedenog Povjerenstva, a na inicijativu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.