SEMINAR: Pravo za nepravnike - Ugovori u praksi

četvrtak, 7.11.2013.  9 - 16:30, Hotel Sheraton, Zagreb

Sudionici seminara će steći temeljna znanja o specifičnostima  pojedinih vrsta ugovora, računanju rokova, učincima ugovora, sredstvima pojačanja pozicije vjerovnika u obveznom odnosu, pravu na popravljanje štete, ograničenju i isključenju odgovornosti te kako tumačiti i izraditi pojedine vrste ugovora. Sudionici će biti upoznati s najvažnijim odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Seminar / radionica je namijenjen vlasnicima i članovima uprava manjih trgovačkih društava, managerima, obrtnicima, knjigovodstvenim servisima i svima drugima koji se u svakodnevnom praktičnom radu susreću s problematikom ugovornih odnosa.

Predavač je Jelena Uzelac predstojnica  Katedre za pravo Visokog učilišta Effectus – Visoke škole za financije i pravo.

Kontakt: e-mail: info@mapaznanja.hr T: 01/889-5305