Radionice i seminari RRiF-a

Radionice i seminari RRiF-a

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca - radionica Zagreb, 12. studenog 2013.

S obzirom na to da se od obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Nar. nov., br. 87/08. i 25/12., dalje: Zakon) traži stalno obrazovanje, ovo uključuje produbljivanje i ažuriranje znanja iz svih područja sustava sprječavanja pranja no vca i financiranja terorizma. Predavači su iz nadležnih nadzornih tijela u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. 

Primjena novog obrasca JOPPD od 1. siječnja 2014. i konačni obračun plaća isplaćenih u 2013. Zagreb, 12. do 19. studenog 2013.

Novi obrazac JOPPD donosi velike promjene koje se trebaju implementirati u informatičke sustave isplatitelja plaća i ostalih primitaka odnosno obveznika plaćanja poreza na dohodak, prireza i doprinosa. S obzirom na to da se obrazac JOPPD predaje (u većini slučajeva) na dan isplate, to znači da će obvezu za predaju obrasca isplatitelji imati već s prvim danima siječnja 2014.

Izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2013. treba pak podnijeti zadnji puta na već nama poznatom obrascu najkasnije do 31. siječnja 2014.

Za radnike koji su u cijeloj godini bili zaposleni kod istog poslodavca a plaće su im neredovito isplaćivane, te ako je došlo do isplata različitih svota plaća u pojedinim mjesecima kao za radnike koji su dio godine proveli na bolovanju ili rodiljnom dopustu, poslodavci su obvezni kod zadnje isplate plaće a najkasnije do 31. prosinca 2013. sastaviti konačni obračun plaće.

Aktualna pitanja PDV-a Zagreb, 14. studenog 2013.

Uz tekuća pitanja provedbe sustava poreza na dodanu vrijednost za računovođe je od iznimne važnosti kako će se sastaviti mjesečna (tromjesečna) prijava poreza na dodanu vrijednost . Na seminaru – radionici će se dati odgovori na aktualnu poreznu problematiku, a potom će se na konkretnom primjeru dati prikaz popunjavanja obrazaca koje porezni obveznici moraju sastaviti i predati Poreznoj upravi do 20. u mjesecu.

Program seminara i radionica potražite na stranici www.rrif.hr ili na broju telefona 01/4699-760 ili email-u: rrif@rrif.hr .