Najava seminara "D&O – Osiguranje odgovornosti menadžera"

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "D&O – Osiguranje odgovornosti menadžera", koji će se održati u srijedu, 22. siječnja 2014. s početkom u 9:00 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb.

Seminar će održati Peter Schlamberger i Vanja Nadali, a trajat će 8 nastavnih sati. Na seminaru će, među ostalim, biti obrađena pitanja i teme poput razvoja D&O osiguranja, funkcioniranja pokrića D&O police osiguranja u različitim regijama, utjecaja zakona na policu osiguranja, strukture ugovora o osiguranju, pokrića osiguranja (što je pokriveno, a što isključeno), prodaje D&O polica osiguranja, procesa obrade odštetnih zahtjeva, primjera odštetih zahtjeva u HR i regiji, trendova D&O zahtjeva i dr.

Rok za prijavu na seminar je 17.01.2014. Više saznajte na www.huo.hr

Dokumenti za preuzimanje