Najava pripremnog seminara "Osiguranje" za zastupnike i posrednike

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje pokreće novi seminar s ciljem pripreme polaznika za ispit kojim HANFA provjerava posjeduju li kandidati za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u (re)osiguranju za to potrebna stručna znanja.

Prvi pripremni seminar „Osiguranje“ održat će se od 22. do 24. studenog, u ukupnom trajanju od 20 nastavnih sati. Na seminaru će se obraditi sva područja i teme čije se poznavanje provjerava na ispitu: osnove osiguranja, životno osiguranje, neživotno osiguranje, zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju. Rok za prijavu na seminar je 20.11.2013. godine.

Više informacija o seminaru i prijavnicu za seminar u privitku.

Dokumenti za preuzimanje