Najava pripremnog seminara "Osiguranje" za zastupnike i posrednike

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira seminar s ciljem pripreme polaznika za ispit kojim HANFA provjerava posjeduju li kandidati za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u (re)osiguranju za to potrebna stručna znanja.

Pripremni seminar „Osiguranje“ održat će se tijekom tri dana, od 31. siječnja do 02. veljače 2014., u ukupnom trajanju od 20 nastavnih sati. Na seminaru se obrađuju sva područja i teme čije se poznavanje provjerava na ispitu: osnove osiguranja, životno osiguranje, neživotno osiguranje, zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju. Rok za prijavu na seminar je 27.01.2014. godine. Više saznajte na www.huo.hr.

Dokumenti za preuzimanje