Ministarstvo financija kreće u nadzor 114 državnih institucija

Ministarstvo financija kreće u nadzor 114 državnih institucija

Do kraja mjeseca 100 inspektora Ministarstva financija provjeravat će poštuje li država svoje obveze..

Inspektori Ministarstva danas kreću u nadzor 114 institucija među kojima su sva ministarstva, državne institucije, Agencije, trgovačka društva u državnom vlasništvu, ustanove i šest velikih gradova, piše Jutarnji list.

Inspektori Sektora za financijski i proračunski nadzor provjeravat će da li ove institucije u zakonskom roku od 30, odnosno 60 dana, plaćaju svoje obveze prema dobavljačima. Provjere će se odnositi na razdoblje od 1. listopada 2012. do danas, odnosno od dana donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji regulira rokove plaćanja i kaznene odredbe.

U Ministarstvu financija tvrde kako je cilj ove akcije, između ostalog, pokazati da za državu u nadziranju poštivanja zakona nema velikih i malih te da žele utvrditi poštuje li država svoje obveze.