HZMO: Od 1. siječnja prijava i odjava na mirovinsko osiguranje u 24 sata

HZMO: Od 1. siječnja prijava i odjava na mirovinsko osiguranje u 24 sata

S početkom 2014. za poslodavce i druge obveznike podnošenja prijave na mirovinsko osiguranje uvode se dvije bitne novine – prijava i odjava na mirovinsko osiguranje mora se podnijeti u roku 24 sata, a obveznici s više od tri osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da s 1. siječnja 2014. na snagu stupa novi Zakon o mirovinskom osiguranju, kojim je propisana obveza podnošenja prijava i odjava, a u skladu s novim Zakonom na snagu stupa i novi Pravilnik o vođenju matične evidencije HZMO-a kojim je propisano da su obveznici s više od tri osiguranika dužni prijave podnositi elektroničkim putem (www.mirovinsko.hr, Elektroničko poslovanje - e-prijave), uz prijelazni rok od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika. U tom će se prijelaznom razdoblju prijave moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima Zavoda, uz rok predaje prijava od 24 sata, koji se bez iznimke primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine. Postojeći korisnici sustava e-prijava prenose se u novi sustav te nije potrebna nova registracija.

 Korisnici koji imaju poslovni FINA certifikat koji sadrži OIB (izdan nakon 11. ožujka 2013.), a ujedno su i ovlaštene osobe za zastupanje obveznika doprinosa, pristupni list mogu potpisati i predati elektroničkim putem, bez potrebe odlaska na šalter, napominju iz HZMO-a.(banka.hr / Hina)