Fond Green for Growth ZABI odobrio kredit

Fond Green for Growth ZABI odobrio kredit

Fond Green for Growth za jugoistočnu Europu (GGF) odobrio je kredit od 20 milijuna eura Zagrebačkoj banci u Hrvatskoj. Kreditna linija GGF-a koristit će se za financiranje projekata obnovljive energije i energetske učinkovitosti, pružajući podršku zemlji u ostvarivanju ciljeva EU-a glede smanjenja emisija CO2 za 20% i uštede energije od 20% do 2020. godine.

Cilj je kredita osigurati srednjoročno i dugoročno financiranje malih i srednjih poduzeća i korporativnih klijenata u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Projekti povećanja energetske učinkovitosti odnose se na niz aktivnosti, od poboljšanja izolacije (zidovi, prozori) do remonta strojeva i procesa u proizvodnim kompanijama. Mjere za obnovljive izvore energije sastoje se od projekata kao što su male vjetroelektrane, elektrane na biomasu ili hidroelektrane.

ZABA je jedan od pionira energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.