Allianz Grupa: Operativna dobit trećeg tromjesječja od 2,5 milijarde eura

Allianz Grupa: Operativna dobit trećeg tromjesječja od 2,5 milijarde eura

Prihodi u iznosu od 25,1 milijarde eura blizu su prošlogodišnje razine od 25,2 milijarde eura, uz pad od 0,2 posto. Operativna dobit iznosila je 2,5 milijarde eura, te je pala za 0,7 posto u usporedbi s trećim tromjesečjem prošle godine. Neto dobit pripisiva dioničarima porasla je za 6,3 posto na preko 1,4 milijarde eura u usporedbi s prošlogodišnjim iznosom od ispod 1,4 milijarde eura. 

Stopa adekvatnosti kapitala koja je na dan 30. rujna 2013. iznosila 177 posto ostala je na visokoj razini zabilježenoj 30. lipnja 2013. Dionički kapital je u izvještajnom razdoblju porastao na 48.770 milijuna eura u usporedbi s 47.866 milijuna eura zabilježenih 30. lipnja 2013.

- Obzirom na pozitivne rezultate Allianz grupe u prvih devet mjeseci 2013., očekujemo kako će operativna dobit za cijelu godinu biti tek nešto iznad 9,7 milijardi eura, što predstavlja gornju granicu ranije predviđenog ciljanog raspona“, izjavio je glavni izvršni direktor Allianza SE Michael Diekmann.

Zaračunate bruto premije u segmentu neživotnih osiguranja u trećem tromjesečju dosegnule su 10,7 milijardi eura, što je za 6,5 posto niže od prošlogodišnje brojke od 11,4 milijarde eura. Pad je najvećim djelom posljedica pada poslovanja s usjevima u SAD-u. Nepovoljni devizni učinci također su doprinijeli takvom rezultatu. Premije su istodobno značajno porasle u srednjoj i istočnoj Europi, a isto vrijedi i za premije industrijskog osiguravatelja Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Prihodima su doprinijele i akvizicije u Francuskoj, Belgiji i Turskoj.

Operativna dobit je u trećem tromjesečju 2013. porasla za 6,4 posto na više od 1,2 milijarde eura u usporedbi s nešto manje od 1,2 milijarde eura, posebice uslijed pozitivnih trendova u Italiji i SAD-u te kod osiguravatelja AGCS. Rezultat preuzimanja rizika porastao je s 351 milijuna eura na 501 milijun eura.

Kombinirani razmjer popravio se u izvještajnom razdoblju za 1,4 postotna boda i dosegnuo 94,8 posto u usporedbi s rezultatom od 96,2 posto ostvarenim u trećem tromjesečju 2012. Prirodne katastrofe, posebice oluje u Njemačkoj i Irskoj u srpnju i kolovozu, podignule su kombinirani razmjer za 4,3 postotna boda. Neto učinak ukupno je iznosio 464 milijuna eura.

Statutarne premije u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja u trećem tromjesečju porasle su na 12,7 milijarde eura u usporedbi s 11,9 milijarde eura, što predstavlja porast od 6,6 posto u usporedbi s trećim tromjesečjem prošle godine. Posebno je u Njemačkoj i Italiji zabilježena solidna potražnja.

Operativna dobit iznosila je 769 milijuna eura, što predstavlja pad od 5,6 posto u usporedbi s iznosom od 815 milijuna eura ostvarenim u istom tromjesečju prošle godine. Među najvažnijim uzrocima takvog trenda su niži investicijski rezultat u Njemačkoj i smanjivanje rizika kod investicija u Italiji. Istodobno je u Francuskoj, Španjolskoj i SAD-u ostvaren porast operativne dobiti.

Marža novih poslova porasla je u trećem tromjesečju 2013. za 2,3 posto u usporedbi s 1,6 posto zabilježenih u istom tromjesečju prethodne godine. Vrijednost novih poslova porasla je s 149 milijuna eura za 44,3 posto, na 215 milijuna eura.

Trendovi u segmentu upravljanja imovinom u trećem tromjesečju odraz su nestabilnosti tržišta kapitala. Operativni prihodi dosegnuli su 1,7 milijarde eura, što predstavlja pad od 7,7 posto u usporedbi s prošlogodišnjom razinom od 1,8 milijarde eura. Ovakvom rezultatu doprinijeli su niže naknade za učinak i negativni valutni učinci.

Operativna dobit pala je s 848 milijuna eura na 754 milijuna eura, što predstavlja pad od 11,1 posto. Udio svih troškova u ukupnim prihodima iznosio je 55,7 posto u usporedbi s 54,0 posto zabilježenih u trećem tromjesečju 2012.

Na dan 30. rujna 2013. ukupna imovina pod upravljanjem iznosila je 1.811 milijardi eura, što je za 2,2 posto manje od 1.852 milijarde eura ostvarene na kraju 2012. Na kraju trećeg tromjesečja imovina trećih strana pod upravljanjem iznosila je 1.404 milijarde eura u usporedbi s 1.438 milijardi eura s kraja prošle godine, što najvećim dijelom odražava učinke slabljenja dolara, priopćili su iz Allianza.