X - XI / 2013

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo

UVODNIK

Nensi Botica Jukić
Listopad donio obvezno osiguranje od odgovornosti u zdravstvu

Zbog sve većeg broja i visine odštetnih zahtjeva pacijenata – sjetimo se samo slučaja Maškarin - ovog je listopada stupila na snagu odluka kojom osiguranje od profesionalne odgovornosti liječnika, odnosno zdravstvenih djelatnika, postaje obvezno osiguranje, a koja je donesena još u lipnju ove godine.Rezultat je to napora stručnih i znanstvenih djelatnika koji su već neko vrijeme ukazivali na nužnost  obveznosti profesionalne odgovornosti u zdravstvu, u korist pacijenata, osiguravatelja i dakako, liječnika.

Institut osiguranja od odštetne odgovornosti zdravstvenim djelatnicima olakšava imovinske rizike povezane s obavljanjem profesionalne djelatnosti, koji postaje nezamjenjivo sredstvo zaštite u doba tehnološko-znanstvenog napretka u medicini, što neminovno dovodi do povećanog broja grešaka koje nastaju prilikom pružanja medicinskih usluga.

Prema izračuni Udruge poslodavaca u zdravstvu, prosječna odšteta za profesionalnu odgovornost liječnika u Hrvatskoj danas iznosi oko 800 tisuća kuna.

Iako je javnost pozdravila ovu odluku, nije izostala ni kritika, pa tako prvi analitičari minus daju izostalim odredbama o minimalnoj visini osigurane svote. Također, zakonodavcu se zamjera što je propustio jasno prekršajno sankcionirati obavljanje djelatnosti bez valjane police osiguranja, što ostavlja prostor za one koji će izbjegavati sklapanje police osiguranja.

Lista osiguranja od profesionalne odgovornosti svakako će i dalje rasti. O tome koji nas noviteti očekuju zasigurno će nas izvijestiti osigurateljna struka, koja se i ove godine okuplja u Rovinju na svojoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji. O programu smo razgovarali s predsjednicom Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore Snježanom Bertoncelj, a kakva su njena razmišljanja uoči zatvaranja poglavlja njena četverogodišnjeg mandata u Udruženju, pročitajte na stranicama novog broja.

Njoj i svima ostalima koji su uključeni u organizaciju ove značajne konferencije želimo uspješan rad, a mi ćemo vas u sljedećem broju svakako, detaljno izvijestiti o svemu.

INTERVJU: SNJEŽANA BERTONCELJ, PREDSJEDNICA UDRUŽENJA OSIGURAVATELJA HGK I PREDSJEDNICA UPRAVE ERSTE VIG-a

Ovogodišnja konferencija Dani hrvatskog osiguranja koja će se održati u Rovinju od 10. do 12. studenoga, bit će u znaku autoodgovornosti, životnih i zdravstvenih osiguranja. Kroz program ove, za osiguratelje najznačajnije domaće konferencije, prošli smo sa Snježanom Bertoncelj, predsjednicom Uprave Erste VIG osiguranja i predsjednicom Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore u kojem se približava kraju svog četverogodišnjeg mandata.

IZVJEŠĆA: lll. KONGRES  SUDSKIH  VJEŠTAKA

lll. Kongres sudskih vještaka Republike Hrvatske okupio je oko 510  sudionika. Skup je organiziralo Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV).

Kongres je otvorila predsjednica Hrvatskog društva sudskih vještaka mr.sc. Melita Bestvina, dipl. ing. građ. Pozdravima su se pridružili mr.sc. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda RH, Darko Klier, voditelj Kaznenog odjela DORH-a,  Željko Uhlir, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, kao i drugi uzvanici.

Predsjednica je podsjetila na povijest udruge, osnovane 1980. godine u Zagrebu i naglasila da je ulaskom RH u Europsku uniju donošenje Zakona o sudskim vještacima vrlo važno pitanje, kao i organiziranje vještaka u Komoru sudskih vještaka, jer je postojeće stanje prepuštano samoorganiziranju vještaka u dobrovoljne i neobavezne udruge.

dr. sc.  Loris Belanić
TEMA BROJA: Ugovor o osiguranju usjeva i nasada prema hrvatskom pravu - suvremene tendencije u poredbenom pravu

Autor piše o važnosti ugovora o osiguranju usjeva i nasada i njegovom mjestu u pravu osiguranja, izlaže se o osiguranim rizicima u ovoj vrsti ugovora o osiguranju prikazujući rješenja iz uvjeta osiguranja hrvatskih osiguratelja. Pritom se posebno razlikuju osnovni i posebni rizici u ugovoru o osiguranju usjeva i nasada. Nakon toga se govori o predmetu osiguranja, a potom o specifičnostima u vremenskom trajanju ugovora o osiguranju usjeva i nasada. Nastavno se izlaže specifičnim pravima i obvezama ugovornih strana, svoti osiguranja i određivanju vrijednosti osiguranih usjeva i nasada, te o procjeni i naknadi štete na usjevima i nasadima.  Na kraju daje pregled tendencija u poredbenim pravima koje se tiču osiguranja usjeva i nasada.

doc. dr Vladimir Njegomir
Globalizacijski procesi i njihov utjecaj na ekonomiju regije ex-Jugoslavije s fokusom na upravljanje rizikom i osiguranje

Analiza uticaja procesa globalizacije na tržište osiguranja je od neprocenjivog značaja za usmeravanje regionalnih tržišta osiguranja u pravcu stabilnog rasta a u skladu sa svetskim tokovima. U radu se analizira uticaj koji globalizacija kao proces ima na ekonomije zemalja regiona, tržište osiguranja na svetskom nivou a potom se prikazuju uticaji globalizacijskih procesa na tržištima osiguranja u zemaljama regiona. Rezultati ukazuju da su globalni osiguranik i globalni rizik, predstavljeni potrebom osiguravača za blizinom sa klijentima i globalnim karakterom katastrofalnih događaja, osnovni indikatori uticaja procesa globalizacije na upravljanje rizikom i osiguranje.

mr.sig. Ivan Lulić
Dizajniranje modela za  procjenu  rizika od udara ptica sa zrakoplovom 

Cilj rada je prikazati jednostavan model procjene rizika od udara ptica sa zrakoplovom na zračnim lukama i  omogućiti biološko-zaštitarskim službama da rangiraju vrste i onda fokusiraju njihove programe reduciranja opasnosti  na one vrste koje predstavljaju najveći rizik. Sigurnost zračnog prometa osnovni je preduvjet redovitog pružanja usluga

zračnog prijevoza putnika i tereta diljem svijeta. Ispitivanje rizika  uključuje ispitivanje vjerojatnosti  nekog događaja  i posljedica kada se takav događaj desi. Incidenti  koji imaju jednu  veću vjerojatnost ili visoke posljedice se smatraju rizičnijim  nego oni sa niskom vjerojatnošću događanja i malim posljedicama.

Galerija