VIII - IX / 2013

Poprilično me zbunila (a neke valjda i razljutila!) informacija da je jedan osiguratelj na nadmetanju za automobilski kasko predao gratis ponudu. Kasko je vrsta osiguranja koja pokriva totalnu štetu na autu. Kako onda možete nuditi policu u iznosu od 0,00 lipa?? Nije onda ni čudno da je vrijednost javne nabave osiguranja u dvije godine više nego prepolovljena, s nešto iznad 180 kuna u 2010. na manje od 84 milijuna kuna. Vrijednost osiguranja koje su državne institucije ugovorile putem javne nabave pala je prošle godine za 34 posto. Pad vrijednosti nije ublažio ni nastavak  pozitivnog trenda sve veće transparentnosti javne nabave osiguranja koja je lani dosegnula 80 posto, koja je u odnosu na 64 posto iz 2009. godine povećana 16 postotnih poena, kažu u Briefingu, tvrtci specijaliziranoj za praćenje i analizu javne nabave.

Iz novog broja časopisa Osiguranje izdvajamo

UVODNIK

Možemo li izbjeći dumping?

Poprilično me zbunila (a neke valjda i razljutila!) informacija da je jedan osiguratelj na nadmetanju za automobilski kasko predao gratis ponudu. Kasko je vrsta osiguranja koja pokriva totalnu štetu na autu. Kako onda možete nuditi policu u iznosu od 0,00 lipa?? Nije onda ni čudno da je vrijednost javne nabave osiguranja u dvije godine više nego prepolovljena, s nešto iznad 180 kuna u 2010. na manje od 84 milijuna kuna. Vrijednost osiguranja koje su državne institucije ugovorile putem javne nabave pala je prošle godine za 34 posto. Pad vrijednosti nije ublažio ni nastavak  pozitivnog trenda sve veće transparentnosti javne nabave osiguranja koja je lani dosegnula 80 posto, koja je u odnosu na 64 posto iz 2009. godine povećana 16 postotnih poena, kažu u Briefingu, tvrtci specijaliziranoj za praćenje i analizu javne nabave.

Croatia osiguranje prekinulo je lani stalni trend rasta tržišnog udjela po ugovorima kroz javnu nabavu, ugovorivši vrijednost od 53,9 milijuna kuna, što je 64 posto ukupne vrijednosti tržišta. Drugo mjesto po vrijednosti ugovora javne nabave pripalo je Generaliju sa 7,4 milijuna kuna, a Eurohercu blizu 6 milijuna kuna. Hrvatsko zakonodavstvo je po pitanju javne nabave usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije, ali reforme su upućene Europskom parlamentu na usvajanje, o čemu više možete pročitati na stranicama ovog broja.

Iako su predstavnici osigurateljnog tržiša prognozirali da ulazak u EU neće donijeti jeftinije osiguranje jer za to nema prostora, Generali osiguranje se pobrinulo da stvari na tržištu autoosiguranja više ne budu status quo. Hrvatskom tržištu ponudili su i do 23 posto niže cijene polica a „agresivna“ je kampanja naljutila i našu Hanfu. No, to se od Generalija očekivalo. Sličan su potez s tzv. ratom cijena napravili i u susjednoj nam Sloveniji, što nam je vrlo temeljito opisao i najavio na prošlogodišnjim Danima hrvatskog osiguranja Gregor Pilgram, direktor Generali Zavarovalnice.

Za očekivati je zaoštravanje konkurencije u obveznom osiguranju, no, pitanje svih pitanja je – hoće li Hrvatska izbjeći dumpinške cijene, koje su u Mađarskoj i Srbiji dovele do urušavanja tržišta? Nadajmo se da neće, već da ćemo ipak slijediti slovenski primjer, gdje se premija obveznog autoosiguranja stabilizirala, nakon smanjenja premija od 30-tak posto.

Srdačan pozdrav,

Nensi Botica Jukić

prof. dr. sc. Marijan Ćurković
Izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu izglasan na sjednici Sabora od 14. lipnja 2013. a objavljen je u Narodnim novinama br.76/13 od 21. lipnja 2013. Stupio je na snagu prema neuobičajenoj odredbi čl. 35., “...na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“. Kompilacija je to nekih prijedloga HUO-a i novih rješenja koje je predložiloMinistarstvo financija.

Izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koje su učinjene ovim Zakonom daleko su od sustavnog pristupa uređenju obveznih osiguranja u prometu. Pored pravdanja nužnošću usklađivanja propisa s odredbama EU prava obveznih osiguranja u prometu, drugih razloga za ovakve djelomične i nepotpune promjene nije bilo. Mnogi prijedlozi osigurateljne struke ostali su nerazmotreni, a propuštena je i prigoda da se iz napuštenog prijedloga  novoga Zakona o obveznim osiguranjima u prometu preuzmu dijelovi koji su imali odgovarajuću težinu, posebno u dijelu koji se odnosi na osigurateljnu zaštitu najugroženijih u cestovnom prometu, kao što su pješaci, putnici, invalidi i sl., a oko čega je postojao konsensus svih zainteresiranih činitelja u području sigurnosti prometa i obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Ante Jović
Osiguravajuća društva u postupcima javne nabave s osvrtom na novi Zakon o javnoj nabavi

Novim Zakonom o javnoj nabavi, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine, usklađeno je zakonodavstvo RH u području javne nabave s pravnom stečevinom EU, te izmijenjeni određeni instituti prije važećeg Zakona o javnoj nabavi koji su se tijekom njegove primjene pokazali nedostatno učinkovitima Jedna od značajnijih novosti u novi Zakon o javnoj nabavi vezana je za pristup dokumentaciji za nadmetanje u otvorenom postupku jer se uvodi obvezno ''uploadanje'' dokumentacije za nadmetanje na Internet. Novi Zakon donosi i značajno povećanje naknada za pokretanje žalbenog postupka, što će spriječiti izjavljivanje žalbe od strane onih žalitelja kojima je cilj blokiranje postupka javne nabave

Tržište Europske unije vrijedno je oko 1.800 milijardi eura te čini oko 17% europskog BDP-a, čime je EU najveće tržište javne nabave na svijetu

Ukupan broj postupaka objavljenih u Narodnim novinama ili drugim javnim glasilima u 2011. godini bio je 226 javnih nadmetanja, dok ih je u 2012. godini uvođenjem novoga Zakona bilo 136. Ukupna vrijednost nabave za usluge osiguranja u 2011. godini iznosila je 120.346.087,17 kn, dok je u 2012. godini ukupna vrijednost bila 138.371.690,56 kn što je za 18.025.603,39 milijuna ili 14,97 % više nego u 2011. godini.

mr.sc. Goran Strmečki
Ometanje zrakoplova laserom, prijetnja sigurnosti zračnog prometa u RH

Trend povećanja osvjetljavanja zrakoplova laserom u svijetu povećan je 13 puta u periodu 2005 – 2011. što dovoljno govori o razmjeru problema, a slični se trendovi preslikavaju i na domaći zračni prostor.  Problem ometanja zrakoplova laserom predstavlja globalnu prijetnju zrakoplovnoj sigurnosti i treba mu pristupit s jednakom ozbiljnošću kao što je to slučaj svuda u svijetu. Usmjeravanje lasera prema zrakoplovu nije zabava već ozbiljno ugrožavanje sigurnosti, koje se može dovesti u vezu s namjerom i smatrati kriminalnom djelatnošću.

Kontinuirani nadzor laserskih incidenata i djelotvorno izvješćivanje o događajima osiguravaju potrebne podatke za definiranje promjenjive prirode ove prijetnje i razvijanje bolje strategije za ublažavanje problema. U Republici Hrvatskoj do sad nije zabilježeno postupanje i presuda za slučaj ugrožavanja sigurnosti leta laserom, iako je o njima izvješćivano i unutar civilnog i vojnog sustava, kako je već prethodno navedeno. Jednako kad se radi o humanitarnim hitnom helikopterskom medicinskom prijevozu vojnim helikopterima ili prijevozu civila linijskim zrakoplovom usmjeravanje lasera u kabinu zrakoplova je jasno prepoznato kao neprihvatljivo i opasno ponašanje, koje treba naići na jasnu osudu svih. Oni koji usmjeravaju lasersku zraku u smjeru zrakoplova moraju znati da je to čin namjere koji za sobom povlači i kaznenu odgovornost.

dr.sc. Danko Špoljarić
Društva za osiguranje kao institucionalni investitori tržišta kapitala

Kroz svoju osnovnu djelatnost, naplatom premije društva za osiguranje prikupljaju značajna sredstva. Kako bi im se sačuvala/povećala vrijednost, ovako prikupljena sredstva plasiraju se i u instrumente tržišta kapitala.

U ovom radu analiziraju se načela ulaganja kojih su se dužna pridržavati društva za osiguranje, osobito načelo sigurnosti i načelo profitabilnosti ulaganja. S obzirom na recentnu svjetsku ekonomsku krizu i bankrot nekih velikih banaka i društava za osiguranje, autor prihvaća stav o prednosti načela sigurnosti ulaganja pred drugim načelima, ali istovremeno primjerima iz svjetske prakse argumentira i razloge da se društvima za osiguranje omogući ulaganje u rizične instrumente tržišta kapitala, a sve u cilju ostvarenja većih prinosa.

Istraživanje
Financijski direktori hrvatskih tvrtki neskloni rizicima

Financijsko i operativno restrukturiranje prioritet je za čak 26 posto financijskih direktora u Hrvatskoj. To je pokazalo najnovije "Istraživanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi" koje je Deloitte proveo na proljeće 2013., a njime su obuhvaćeni financijski direktori najvećih tvrtki u 13 zemalja Srednje Europe, među kojima su Albanija, Kosovo, Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Litva, Latvija, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Čak 63 posto ispitanika izjavilo da će im ove godine restrukturiranje donekle biti prioritet.

Osim restrukturiranja, financijski direktori u Hrvatskoj bit će fokusirani i na rast prihoda na postojećim tržištima te na smanjenje izravnih troškova. Iako su im investicije i dalje pri dnu ljestvice prioriteta, udio ispitanika koji navodi da će tijekom ove godine bit usmjeren na investicije narastao je u odnosu na prethodno istraživanje sa 28 na 39,5 posto.

Izvješće o globalnom bogatstvu
Hrvatska na 31. mjestu u svijetu

Allianz je objavio četvrto izdanje svog Izvješća o globalnom bogatstvu (Global Wealth Report), u kojem se detaljno analizira stanje imovine i duga privatnih kućanstava u više od 50 zemalja svijeta. Bruto financijska imovina istočne Europe od 2000. godine raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 14,7 posto, ali  nijedna druga regija na svijetu nema ni približno tako brz rast duga

Hrvatska je prošle godine zabilježila snažan rast imovine. Bruto financijska imovina porasla je za 5,7%, uglavnom zbog snažnog rasta imovine uložene u osiguranja i mirovine od +16,4%

Podaci iz izvješća pokazuju da je globalna bruto financijska imovina privatnih kućanstava u 2012. godini porasla za 8,1%, što je najviša stopa rasta zabilježena u proteklih šest godina, a također je i znatno viša od dugoročnog prosjeka prilagođenog za valutne učinke (od 2001. do 2012.), koji iznosi 4,6% godišnje. Pozitivan trend na tržištima dionica bio je jedan od glavnih čimbenika koji su prošle godine potaknuli rast: imovina sadržana u vrijednosnim papirima porasla je za 10,4%, uslijed čega je ukupna globalna financijska imovina dosegnula novu rekordnu razinu od 111 bilijuna eura.  

Weekend Media Festival 2013.

U sunčanoj, kreativnoj i inovativnoj atmosferi protekao je Weekend Media Festival koji se održavao u Rovinju od 18 do 22. rujna.

Na panelu "Financijska industrija u novom tehnološkom okruženju" predsjednik Uprave Croatia osiguranjaKrešimir Starčević, Franjo Luković, predsjednik Uprave Zagrebačke banke, Zdenko Adrović, predsjednik Uprave Raiffeisenbank Austria, Tonči Korunić, član Uprave InterCapitala i Ivan Maglić, direktor ureda svjetske analitičke tvrtke Gartner raspravljali su o tehnološkim promjenama koje imaju značajan utjecaj na poslovanje financijske industrije. Starčević je zaključio kako alternative tehnološkom razvoju nema, ali je istaknuo kako industrija osiguranja presudno ovisi o povjerenju svojih klijenata. Prema Starčeviću osiguranje za sada kaska za bankama u tehnološkim inovacijama, a najveći prostor za nove tehnologije vidi u boljem prikupljanju i obradi podataka o klijentima.Ipak, čenici domaćeg financijskog sektora na Weekend Media Festivalu zaključili su kako financijska industrija prati tehnološki razvoj

Hrvoje Odak, direktor Službe za marketing i korporativne komunikacije na panelu "Croatia Inc. Goes Digital" izrazio je stajalište o potrebi ulaganja u ozbiljne prodajne webove,  a naglasio je i važnost prisutnosti na društvenim mrežama, ulaganju u programe društvene odgovornosti u cilju transformacije vodećih hrvatskih tvrtki i porasta njihove svjesnosti o važnosti svog nastupa u digitalnom svijetu. Pred kolegama iz Agrokora, Zagrebačke banke i T-coma i prepunom dvoranom predstavio je i stratešku inicijativu CO goes digital, okosnicu digitalnog razvoja osigurateljne tvrtke u nadolazećim godinama.

24. susret osiguravatelja i reosiguravatelja Sarajevo - SORS 2013.

Glavna tema SorS-a 2013. bila je „Konkurentnost kao determinanta razvoja tržišta osiguranja – globalni i regionalni aspekti“, u okviru koje su obrađene teme: Društvena odgovornost djelatnosti osiguranja; Liberalizacija tržišta osiguranja automobilske odgovornosti; Bankoosiguranje u funkciji razvoja tržišta osiguranja.

Dvadeset treći Susret osiguratelja i reosiguratelja održan u Sarajevu a okupio je više od 180 sudionika, predstavnika osiguravajućih i reosiguravajućih društava, nadzornih institucija i udruženja osiguravajućih društava iz zemalja regije, kao i predstavnike drugih interesnih skupina povezanih s tržištima osiguranja u Europi, ali i šire. Sudionici iz šest država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije te zemalja Europske unije i onih koji to nisu.

Usvojene izmjene i dopune Pomorskog zakonika

U Narodnim novinama broj 56. od 10. svibnja 2013., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, nastavno Zakon, kojega je Hrvatski sabor usvojio 26. travnja, a stupio na snagu 18. svibnja. Izuzetak su odredbe članaka 4., 5. i 60. koje su stupile na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u skladu s prijelaznim razdobljima kako su utvrđena Prilogom V. Akta o pristupanju; članka 36. Zakona koji stupa na snagu danom stupanja na snagu novog zakona kojim se uređuju pomorsko dobro i morske luke; i članka 50. Zakona koji stupa na snagu dan nakon isteka godine dana od dana stupanja na snagu Zakona.